Lasswellův model

Laswellův model

Harold Dwidth Lasswell (1902-1978) byl americký politolog a teoretik komunikace.[1]


Lasswell model1.jpg


Hlavní Výhody Lasswellova modelu:

- je jednoduchý
- hodí se pro téměř všechny typy komunikace
- pojem účinku


Hlavní Nevýhody Lasswellova modelu:

- není zpětná vazba
- nezahrnuje šum
- je to pouze jednostranný lineární model a vyvolává okamžité účinky.[2]


Lasswellovo komunikační schéma je založeno na jednostranném a přímém toku informací od komunikátora k příjemci a nikdy ne naopak! Laswellův model se proto hodí převážně pro masovou komunikaci. Příklady použití: rádio, televize


Kdo? (předává sdělení) – komunikátor
V každé formě komunikace musí být někdo nebo něco, kdo komunikuje.
Co? (se předává) – sdělení
Dochází k přenosu sdělení (zprávy), Laswellův model se zabývá především zprávami přítomnými v médiích.
Jak? (se uskutečňuje přenos) – kanál
Kanál je to, co nese zprávu (např. radiové vlny, televizní kanál). Jako kanál přenosu můžeme využívat svých pěti smyslů.
Komu? (je orientováno sdělení) – posluchač, publikum
Sdělení přichází k někomu nebo něčemu ( publikum, čtenář atd.) Komu? Je velmi důležitá otázka k úspěšné komunikaci.
S jakým efektem? – efektivita Odesílatel (komunikátor) a příjemce (posluchač) se vzájemně neovlivňují, a proto neexistuje nezkreslený přenos informací.[3]
Komunikace je v našem životě důležitá pro úspěch, obohacení se znalostmi a zvládnutí nelehkých situací.


ODKAZ

Reference

[2] Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell>
[1] Dostupné z <http://communicationtheory.org/lasswells-model/>
[3] Dostupné z <file:///Downloads/matejkova-jitka-KSVH-850708.pdf>


Použitá literatura:

Dostupné z <http://communicationtheory.org/lasswells-model/>
Ústav informačních studií a knihovnictví. Sociální komunikace: Informačně – komunikační modely. Praha: Římanová Radka, 2014.
Dostupné z <https://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/24001/miklov%C3%A1_2013_dp.pdf?sequence=1>
Dostupné z <http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/lasswell.htm>
Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell>
Dostupné z <http://communicationtheory.org/lasswells-model/>
Dostupné z <file:///Downloads/matejkova-jitka-KSVH-850708.pdf>


Klíčová slova:

Komunikační proces, model, zpětná vazba, komunikace