Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC

Verze z 28. 7. 2020, 12:35, kterou vytvořil Jitka.Doubkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Jedná se o projektové metody, které je také možné označit, jako podnikovou filozofii.Cílem těchto metod je optimalizovat procesy, tak aby se sní…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jedná se o projektové metody, které je také možné označit, jako podnikovou filozofii.Cílem těchto metod je optimalizovat procesy, tak aby se snížily měřitelné hodnoty, jako je čas, náklady, chybovost apod.

Lean

Bývá označována také jako "štíhlá výroba". S metodou Lean je spojené v poválečné Japonsko a konkrétně firma Toyota. Právě zde metodu Lean poprvé použili. Jedná se o soubor principů a metod, které se zaměřují na identifikování a následnou eliminaci činností, které při vytváření výstupů nepřinášejí žádnou hodnotu.

Postup při vytváření: 1. určení hodnoty pro zákazníka - čas, cena a výstup tj. produkt/služba musí být dle požadavků zákazníka 2. identifikace činností, které se podílejí na vytváření hodnoty

Tyto činnosti dělíme na: 1. Value-Adding - zvyšují hodnotu pro zákazníka a odráží se přímo v ceně 2. Business-Non-Value-Adding - sem spadají činnosti bez přidané hodnoty. Zahrnují práci, která spotřebovává zdroje, ale nepřináší přidanou hodnotu produktu nebo službě.[1]

3. Non-Value-Adding - nezvyšují hodnotu pro zákazníka = brzdí proces = plýtvání