Leták

Leták je periodicky či neperiodicky tištěný dokument, který má obvykle podobu jednoduchého nebo přeloženého listu papíru o formátu A4 či menší. Může mít i více stran, pro takové akční letáky se používá také pojem propagační brožura či katalog. Používá se jako prostředek marketingové komunikace k propagačním účelům maloobchodního prodeje, šíření myšlenek politických stran a různých ideových hnutí či obecně k předávání informací.

Obsah letáku

Letáky jsou nejčastěji zaměřeny jednoúčelně a jednotlivé druhy této komunikace je možné dále dělit dle obsahu jejich sdělení na maloobchodní, informační a politické letáky.

Maloobchodní letáky

Maloobchodní letáky jsou obvykle tištěny na formátu A4 barevně v grafickém designu odpovídajícímu ostatním propagačním materiálům dané společnosti. Z důvodu finanční nákladnosti tisku je v maloobchodních sítích často užíván novinový papír o nižší gramáži. Letáky obsahují fotografie nabízeného zboží, stručný popis a parametry produktu, jeho původní a zlevněnou cenu, případně jiný prodejní argument (např. exkluzivní nabídka, akce 1 + 1 zdarma apod.), kontakt na prodejce (telefon, www) či adresu prodejny/prodejen.

Akční leták maloobchodního řetězce

Informační letáky

Tento pojem zahrnuje veškeré tištěné materiály menšího rozsahu propagující určitou myšlenku či službu. Své informační letáky a brožury vydávají nejrůznější neziskové organizace, ale i státní a polostátní podniky (České dráhy, Česká pošta) a instituce jako městské části, úřady či ministerstva.

Letáky politických stran

Mezi specifické druhy informačních letáků patří politické letáky, které jsou jedním z nejčastěji užívaných propagačních materiálů v předvolebních obdobích. Obsahují obvykle jméno a fotografii zástupce či více zástupců dané politické strany, stručný výčet bodů volebního programu a motto. Výhodou politických letáků je jejich rychlé šíření například na předvolebních meetincích, dále možnost je vylepit ve veřejných prostorech a tím zasáhnout široké publikum včetně občanů, kteří nemají přístup na internet (zejména senioři).

Leták kandidátky do Evropského parlamentu

Distribuce letáků

Maloobchodní letáky jsou příjemcům obvykle doručovány zdarma, a to buď přímo do poštovních schránek, nebo jsou ponechávány ve společných prostorách domu. Distribuce podléhá zákonu o regulaci reklamy § 2 odst. 1 písm. e), jenž stanoví, že se zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. Dle jeho ustanovení se za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena.[1] Označí-li tedy adresát svou schránku ve smyslu, že si nepřeje, aby mu byla doručována reklama, je distributor povinen toto respektovat, jinak se dopouští přestupku.

Toto ustanovení se však nevztahuje na letáky politických stran, jejichž distribuce není dle nejčastějšího výkladu příslušného zákona považována za propagaci, nýbrž šíření informací v souladu s veřejným zájmem.[2]

Elektronický leták

I přes rozvoj moderních technologií a částečný přesun marketingové komunikace na internet (webové stránky, newslettery, direct maily) má klasický tištěný leták stále svou nezastupitelnou roli. Většina maloobchodních prodejců má však akční letáky ve formátu pdf dostupné i na svých webových stránkách. Servery kupi.cz, www.akcniceny.cz či iletaky.cz sdružující aktuální letáky různých prodejců a nabízejí i srovnání jednotlivých slev.[3]

Odkazy

Reference

  1. CALLAGHAN, Ida. Nevyžádaná reklama čili dotěrné obtěžování [online]. 26. listopadu 2013 [cit. 2015-12-29]. Dostupný z URL: http://www.epravo.cz/top/clanky/nevyzadana-reklama-cili-doterne-obtezovani-92737.html
  2. JAKUBCOVÁ, Hana. Předvolební leták není reklama, brání pošta kšeft. Právník nesouhlasí [online]. 24. září 2013 [cit. 2015-12-29]. Dostupný z URL: http://zpravy.idnes.cz/lide-si-stezuji-na-predvolebni-letaky-ve-schrance-f72-/domaci.aspx?c=A130924_1980812_jihlava-zpravy_mkk
  3. KYŠA, Leoš. Leták je mrtev, ať žije leták [online]. 7. března 2013 [cit. 2015-12-29]. Dostupný z URL: http://strategie.e15.cz/special/letak-je-mrtev-at-zije-letak-962809

Klíčová slova

marketing, média, podpora prodeje, komunikace, tisk

Související články

marketing komunikace tisk internet