Makerspaces

Makerspaces (česky tvořivé prostory) jsou fyzická místa, kde se shromažďují lidé za účelem sdílení zdrojů, vědomostí, společné práce na projektech a navazování konexí v rámci společných zájmů o tvůrčí činnost a DIY lifestyle.

Makerspaces nabízí svým uživatelům, takzvaným makerům (česky tvůrce) místo a prostředky jak být konstruktivní v kolegiálním prostředí knihoven, komunitních center a univerzitních kampusů.1

Mnoho zahraničních knihoven, především ve Spojených státech, zjistilo, že makerská kultura koresponduje s jejich dosavadním posláním, kterým je umožňovat lidem svobodný přístup k informacím, a tak se rozhodly začlenit makerspaces od služeb, které svým komunitám nabízejí.

Vznik makerspaces

Makerspaces vycházejí z hackerspaces, které jsou zaměřeny technickým směrem (hardware, elektronika, software apod.), a fab labů (fabrication laboratory, česky výrobní laboratoř), kde je hlavním cílem práce s 3D tiskárnou.

Hnutí makerů, které za makerspaces stojí, se začalo formovat v roce 2005, kdy se začal vydávat časopis MAKE, který odstartoval přerod komunity „udělej si sám“ (anglicky DoItYourself) do své nynější makerovské podoby.


Přínos makerspaces

 • Makerspaces nabízí alternativní možnosti vzdělávání pro studenty, kteří se učí nejlépe, když si mohou věci osahat, rozebrat a znovu složit.
 • Možnost pracovat na projektech ve skupinách za pomoci zkušenějších kolegů.
 • Makerspaces jsou místem zrodu nápadů, inovativních technologií a vzrušujících projektů.
 • Nabízí možnost naučit se pracovat s 3D tiskárnou, vylepšit si jízdní kolo, opravit mp3 přehrávač, nebo si sestavit model letadla - jednoduše - co koho napadne.

Nevýhody makerspaces

 • Najít v knihovnách místo na umístění makerspace.
 • Získat finance pro zřízení makerspace a nákup drahého vybavení jakými jsou 3D tiskárny, obráběcí stroje, šicí stroje, počítače apod.


Budoucnost makerspaces

Ačkoliv už makerspaces existují už několik let, stále stojí spíše u zrodu své činnosti. Jak se bude fenomén makerspaces rozšiřovat, poroste i snaha ze strany hnutí makerů o propojení jednotlivých makerspaces a sdílení svých projektů s ostatními uživateli.

Momentálně makeři pomáhají jeden druhému v jednotlivých makerspaces, ale časem by se mohli do práce zapojit i experti v daném tématu prostřednictvím něčeho, co by se podobalo webinářům, ale vycházelo by jen ze zázemí makerspaces.

Maker Faire

Maker Faire je každoroční veletrh makerů, který vznikl v roce 2006. Pořádá ho společnost Maker Media, která stojí za založením časopisu MAKE a vlastní Maker Shed, což je online obchod specializovaný na maker komunitu. Společnost Maker Media tak vlastně utváří a směřuje maker hnutí po celém světe.

Cílem Maker Faire je dostat na světlo netradiční projekty makerů a dokázat, že DIY přístup k tvůrčí činnosti má hodnotu a že i skupina „neprofesionálů i knihovny“ může být přínosná pro vědu, techniku a uměleckou tvorbu.

Odkazy

Reference

 1. Makerspaces. In: Educause [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7095.pdf
 2. Maker Movement. Maker Faire [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://makerfaire.com/maker-movement/
 3. About Maker Faire. Maker Faire [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://makerfaire.com/makerfairehistory/
 4. Hackerspace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace
 5. GINSBERG, Sharona. 3D Printing and Creative Literacy: 
Why Maker Culture Benefits Libraries. FONTICHIARO, Kristin. Everything You Always Wanted to Know About Information Literacy 
But Were Afraid to Google [online]. Michigan: University of Michigan, 2012, s. 64-68 [cit. 2015-01-17]. ISBN 9781301193097.

Externí odkazy

DIY lifestyle

MAKE

Maker Media

Klíčová slova

Makerspaces, Maker, Hackerspaces, Maker Faire, Maker Media, DIY

Související články

Webinář