Makerspaces

Verze z 7. 4. 2017, 10:53, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Makerspaces (česky tvořivé prostory) jsou fyzická místa, kde se shromažďují lidé za účelem sdílení zdrojů, vědomostí, společné práce na projektech a navazování konexí v rámci společných zájmů o tvůrčí činnost a DIY lifestyle.

Makerspaces nabízí svým uživatelům, takzvaným makerům (česky tvůrce) místo a prostředky jak být konstruktivní v kolegiálním prostředí knihoven, komunitních center a univerzitních kampusů.[1]

Mnoho zahraničních knihoven, především ve Spojených státech, zjistilo, že makerská kultura koresponduje s jejich dosavadním posláním, kterým je umožňovat lidem svobodný přístup k informacím, a tak se rozhodly začlenit makerspaces od služeb, které svým komunitám nabízejí.

Vznik makerspaces

Makerspaces vycházejí z hackerspaces, které jsou zaměřeny technickým směrem (hardware, elektronika, software apod.), a fab labů (fabrication laboratory, česky výrobní laboratoř), kde je hlavním cílem práce s 3D tiskárnou.[2]

Hnutí makerů, které za makerspaces stojí, se začalo formovat v roce 2005, kdy se začal vydávat časopis MAKE, který odstartoval přerod komunity „udělej si sám“ (anglicky DoItYourself) do své nynější makerovské podoby.[3]

Přínos makerspaces

 • Makerspaces nabízí alternativní možnosti vzdělávání pro studenty, kteří se učí nejlépe, když si mohou věci osahat, rozebrat a znovu složit.
 • Možnost pracovat na projektech ve skupinách za pomoci zkušenějších kolegů.
 • Makerspaces jsou místem zrodu nápadů, inovativních technologií a vzrušujících projektů.
 • Nabízí možnost naučit se pracovat s 3D tiskárnou, vylepšit si jízdní kolo, opravit mp3 přehrávač, nebo si sestavit model letadla - jednoduše - co koho napadne.

Nevýhody makerspaces

 • Najít v knihovnách místo na umístění makerspace.
 • Získat finance pro zřízení makerspace a nákup drahého vybavení jakými jsou 3D tiskárny, obráběcí stroje, šicí stroje, počítače apod.

Budoucnost makerspaces

Ačkoliv makerspaces existují už několik let, stále stojí spíše u zrodu své činnosti. Jak se bude fenomén makerspaces rozšiřovat, poroste i snaha ze strany hnutí makerů o propojení jednotlivých makerspaces a sdílení svých projektů s ostatními uživateli.

Momentálně makeři pomáhají jeden druhému v jednotlivých makerspaces, ale časem by se mohli do práce zapojit i experti v daném tématu prostřednictvím něčeho, co by se podobalo webinářům, ale vycházelo by jen ze zázemí makerspaces.

Maker Faire

Maker Faire je každoroční veletrh makerů, který vznikl v roce 2006. Pořádá ho společnost Maker Media, která stojí za založením časopisu MAKE a vlastní Maker Shed, což je online obchod specializovaný na maker komunitu. Společnost Maker Media tak vlastně utváří a směřuje maker hnutí po celém světe.[4]

Cílem Maker Faire je dostat na světlo netradiční projekty makerů a dokázat, že DIY přístup k tvůrčí činnosti má hodnotu a že i skupina „neprofesionálů z knihovny“ může být přínosná pro vědu, techniku a uměleckou tvorbu.[5]

Odkazy

Reference

 1. Makerspaces. In: Educause [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7095.pdf
 2. Hackerspace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace
 3. Maker Movement. Maker Faire [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://makerfaire.com/maker-movement/
 4. About Maker Faire. Maker Faire [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://makerfaire.com/makerfairehistory/
 5. GINSBERG, Sharona. 3D Printing and Creative Literacy: 
Why Maker Culture Benefits Libraries. FONTICHIARO, Kristin. Everything You Always Wanted to Know About Information Literacy 
But Were Afraid to Google [online]. Michigan: University of Michigan, 2012, s. 64-68 [cit. 2015-01-17]. ISBN 9781301193097.

Doporučená literatura

 • BURKE, John J. Makerspaces: a practical guide for librarians. S.l.: Rowman, 2014. ISBN 14-422-2967-5.
 • RODGERS, By Samantha Roslund and Emily Puckett. Makerspaces. Cherry Lake Pub, 2013. ISBN 16-243-1273-X.
 • HATCH, Mark. The maker movement manifesto: rules for innovation in the new world of crafters, hackers, and tinkerers. viii, 213 pages. ISBN 00-718-2112-0.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Makerspaces, Maker, Hackerspaces, Maker Faire, Maker Media, DIY