Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legilativy povinného výtisku, systémy národních bibliografií: Porovnání verzí

Řádek 15: Řádek 15:
  
 
=== Vývoj programu ===
 
=== Vývoj programu ===
Program UBC organizace IFLA byl v roce 2003 ukočen. V roce 2004 navázal na program UBC nový program '''ICABS (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards)''' jehož cílem bylo koordinovat aktivity směřující k rozvoji stadardů a rozšířit mezinárodní výměnu bibliografických záznamů - podporou, propagací, vývojem metadat a formováním standardů. Tento program byl v roce 2008 vytřídán programem '''ICADS (IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies)''', který se více zaměřil na otázku digitálních knihoven. Cílem programu bylo budování digitálních sbírek (digitalizace, povinný výtisk digitálních informačních zdrojů archivace webu), správa digitálních sbírek (ukládání a uchovávání digitálních objektů) a přístup k digitálním sbírkám (vyhledávání ve sbírkách, správa autorských práv).  
+
Program UBC organizace IFLA byl v roce 2003 ukočen. V roce 2004 navázal na program '''UBC''' nový program '''ICABS (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards)''' jehož cílem bylo koordinovat aktivity směřující k rozvoji stadardů a rozšířit mezinárodní výměnu bibliografických záznamů - podporou, propagací, vývojem metadat a formováním standardů. Tento program byl v roce 2008 vytřídán programem '''ICADS (IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies)''', který se více zaměřil na otázku digitálních knihoven. Cílem programu bylo budování digitálních sbírek (digitalizace, povinný výtisk digitálních informačních zdrojů archivace webu), správa digitálních sbírek (ukládání a uchovávání digitálních objektů) a přístup k digitálním sbírkám (vyhledávání ve sbírkách, správa autorských práv).  
  
 
== IFLA a povinný výtisk ==
 
== IFLA a povinný výtisk ==

Verze z 5. 4. 2020, 19:10

Mezinárodní bibliografická kontrola

Neboli v anglickém jazyce Universal Bibliographic Control (UBC). Jedná se o dlohodobý profram na rozvoj celosvětového systému kontroly a výměny bibliografických informací. Cílem programu je koordinace bibliografického zpracování dokumentů, tak aby byl každý dokument zpracován v jedné formě pro potřeby ostatních zemí.

Základem jenotnosti bibliografických záznamů jsou společné standardy jako jsou ISBD (struktura záznamu) a UNIMARC (formát pro výměnu dat).

Projekt byl schválen na Mezinárodní konferenci o národních bibliografických službách v Kodani roku 1998. Mezinárodní bibliografickou kontrolu zaštiťuje mezinárodní organizace IFLA (International Federation of Libraries and Associations).

program podporuje:

  • význam národní bibliografie - jeji uznání za hlavní prostředek úplného zaznamenání národního publikovaného dědictví
  • dosažení účinné bibliografické kontroly
  • spolupráci - fakt, že spolupráce národních knihoven a národní bibliografických agentur s dalšími institucemi může fungovat. Ale stále na nich zůstává plná odpovědnost za koordinaci činností a zavádění standardů.
  • důraz na význam povinného výtisku jako prostředku zajišťujícího ochranu kulturního a intelektuálního dědictví a jazykové rozmanitosti státu a jejich zpřístupnění současným i budoucím uživatelům.

Vývoj programu

Program UBC organizace IFLA byl v roce 2003 ukočen. V roce 2004 navázal na program UBC nový program ICABS (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards) jehož cílem bylo koordinovat aktivity směřující k rozvoji stadardů a rozšířit mezinárodní výměnu bibliografických záznamů - podporou, propagací, vývojem metadat a formováním standardů. Tento program byl v roce 2008 vytřídán programem ICADS (IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies), který se více zaměřil na otázku digitálních knihoven. Cílem programu bylo budování digitálních sbírek (digitalizace, povinný výtisk digitálních informačních zdrojů archivace webu), správa digitálních sbírek (ukládání a uchovávání digitálních objektů) a přístup k digitálním sbírkám (vyhledávání ve sbírkách, správa autorských práv).

IFLA a povinný výtisk

IFLA

Mezinárodní federace knihovnických institucí a organizací (International Federation of Libraries and Associations). IFLA je nevládní a nekomerční organizace podporující knihovnické a informační instituce po celém světě a zároveň tvoří partnerství s Organizací spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO

V projektu UBC se zabývá koordinační činností ve vývoji systémů a norem bibliografické kontroly na národní úrovni a mezinárodní výměny bibliografických údajů.