Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legilativy povinného výtisku, systémy národních bibliografií

Mezinárodní bibliografická kontrola

Neboli v anglickém jazyce Universal Bibliographic Control (UBC). Jedná se o dlohodobý profram na rozvoj celosvětového systému kontroly a výměny bibliografických informací. Cílem programu je koordinace bibliografického zpracování dokumentů, tak aby byl každý dokument zpracován v jedné formě pro potřeby ostatních zemí.

Základem jenotnosti bibliografických záznamů jsou společné standardy jako jsou ISBD (struktura záznamu) a UNIMARC (formát pro výměnu dat).

Projekt byl schválen na Mezinárodní konferenci o národních bibliografických službách v Kodani roku 1998. Mezinárodní bibliografickou kontrolu zaštiťuje mezinárodní organizace IFLA (International Federation of Libraries and Associations).

program podporuje:

  • význam národní bibliografie - jeji uznání za hlavní prostředek úplného zaznamenání národního publikovaného dědictví
  • dosažení účinné bibliografické kontroly
  • spolupráci - fakt, že spolupráce národních knihoven a národní bibliografických agentur s dalšími institucemi může fungovat. Ale stále na nich zůstává plná odpovědnost za koordinaci činností a zavádění standardů.
  • důraz na význam povinného výtisku jako prostředku zajišťujícího ochranu kulturního a intelektuálního dědictví a jazykové rozmanitosti státu a jejich zpřístupnění současným i budoucím uživatelům.

Vývoj programu

Program UBC organizace IFLA byl v roce 2003 ukočen. V roce 2004 navázal na program UBC nový program ICABS (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards) jehož cílem bylo koordinovat aktivity směřující k rozvoji stadardů a rozšířit mezinárodní výměnu bibliografických záznamů - podporou, propagací, vývojem metadat a formováním standardů)

IFLA a povinný výtisk

IFLA

Mezinárodní federace knihovnických institucí a organizací (International Federation of Libraries and Associations). IFLA je nevládní a nekomerční organizace podporující knihovnické a informační instituce po celém světě a zároveň tvoří partnerství s Organizací spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO

V projektu UBC se zabývá koordinační činností ve vývoji systémů a norem bibliografické kontroly na národní úrovni a mezinárodní výměny bibliografických údajů.