Michael Buckland

Michael Keeble Buckland je profesor zabývající se informační vědou a knihovnictvím. Znám je hlavně pro řešení problému pojmů informace a dokument jako takových.[1]

Život

Narodil se 23. 11. 1941 v Anglii. Vystudoval historii na Oxfordu a knihovnictví v Sheffieldu. Poté nastoupil do univerzitní knihovny v Lancasteru. Roku 1972 se přestěhoval do Spojených států. Zde našel místo v knihovně univerzity Purdue. Poté se stal děkanem školy knihovnických a informačních studií. V letech 1983 až 1987 byl asistentem viceprezidenta pro knihovnictví a plánování. V roce 1998 se stal prezidentem Asociace pro informační vědu a technologie.[2]

Dílo

Snad nejznámější je pro svoje články Co je dokument(What is a document) a Čtyři aspekty informace(Information as thing).V těchto článcích se zabývá tím, co vlastně znamená pojem dokument a informace. U informace rozlišuje čtyři aspekty, které dál určují její druh. U dokumentu ukazuje, že zdaleka neznamená pouze tištěné práce a probírá názory dalších informačních vědců a polemizuje s nimi.[3][4]

Publikační činnost

Michael Buckland je výkonný, co se týče publikování knih a článků. Monografie:

 • Emanuel Goldberg and his knowledge machine (2006)
 • Redesigning library services: a manifesto (1992)
 • Information and information systems (1991)
 • Library services in theory and context (1988)
 • Book availability and the library user (1975)

Články:

 • In memoriam: Yale Mitchell Braunstein, 1945–2012 (2013, DOI: 10.1002/asi.22832)
 • What kind of science can information science be? (2012, DOI: 10.1002/asi.21656)
 • Information science in transition (2009, DOI: 10.1002/asi.21656)
 • Timelines: as we may recall: four forgotten pioneers (2009, DOI: 10.1145/1620693.1620712)
 • Democratic theory in library information science (2008, DOI: 10.1002/asi.20846)
 • The digital difference in reference collections (2007, DOI: 10.1300/J111v46n02_07)
 • What is a "document"? (1997, DOI: 10.1002/(SICI)1097-4571(199709)48:9<804::AID-ASI5>3.0.CO;2-V)
 • Information as thing (1991, DOI: 10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<351::AID-ASI5>3.0.CO;2-3)

Vyznamenání

(2012)ASIS&T (the association for information science and technology) Award of Merit
(2014)cena Fredericka G. Kilgoura
Obě ceny jsou udělovány za velký přínos do Informační věd a technologií.

Odkazy

Reference

 1. Michael Buckland. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Buckland
 2. Michael Buckland bio page [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/bio.html
 3. CEJPEK JIŘÍ. Informace, komunikace a myšlení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.
 4. SOUČEK, Martin. Informační věda [online]. Univerzita Karlova v Praze. Dostupné : www.informacniveda.cz/dwn/1003/1162_informacni_veda.pdf

Použitá literatura

CEJPEK JIŘÍ. Informace, komunikace a myšlení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 179 s. ISBN 80-7184-767-4

Související články

Čtyři aspekty informace, Informační studia a knihovnictví, Dokument, Informace

klíčová slova

nformační věda, informace, dokument, informační studia a knihovnictví