Nápověda:Obsah: Porovnání verzí

Řádek 92: Řádek 92:
 
* pažní kost (humerus) –  nahoře 2 zúžení v krčku, snadno se láme. Dole nestejnoměrné ukončení (napojují se 2 kosti, loket=velice složitý kloub)
 
* pažní kost (humerus) –  nahoře 2 zúžení v krčku, snadno se láme. Dole nestejnoměrné ukončení (napojují se 2 kosti, loket=velice složitý kloub)
 
* předloktí  – kost vřetenní (radius) – nejdřív úzké pak široká hlavice
 
* předloktí  – kost vřetenní (radius) – nejdřív úzké pak široká hlavice
*       - kost loketní (ulma) – hlavice a zužuje se
+
      - kost loketní (ulma) – hlavice a zužuje se
 
* loket (olecranon) – hmatný je výběžek ulmy
 
* loket (olecranon) – hmatný je výběžek ulmy
 
* ruka (od zápěstí dolů)
 
* ruka (od zápěstí dolů)

Verze z 21. 9. 2013, 16:22

Anatomie

Základní roviny:

 • mediální – střední
 • sagitální – předozadní
 • k nim kolmá – frontální
 • transverzální – příčná

Směry:

 • směr blíže ke středu těla – mediální
 • směr dál od středu těla – laterální
 • směr k břichu – ventrální (anterior)
 • směr zadní, k páteři – dorzální (posterior)
 • směr k hlavě – kraniální
 • směr dolů – kaudální
 • směr povrchový, zevní – superficialis (externus)
 • směr hluboký – profundis (internus)
 • směr po končetině nahoru k tělu – proximální
 • směr od těla ke konci končetiny - distální
 • pravá strana – dexter
 • levá strana – sinister

Kosti

 • orgán je kost, tvoří SKELET
 • kosterní soustava je pasivním pohybovým aparátem, podpůrná soustava, schránka pro měkké orgány

kosti rozdělujeme na:

 • dlouhé – rozlišujeme 1 diafýzu a 2 epifýzy
 • krátké – rozlišení nemají (obratle)
 • ploché – lopatky, lebka
 • kosti jsou chráněny vazivovým obalem PERIOST - zásobuje kosti minerály -> růst kostí

- vyrůstají z něj kostitvorné buňky (regenerace v případě poškození kosti)

 • v kloubním spojení nad periostem CHRUPAVKA

struktura kostí:

 • hutné (kompaktní) - tvoří diafýzu, povrch krátkých plochých kostí
 • houbovité (spongiózní) – tvoří epifýzy, odolává tlaku, tahu (deformaci kostí)
 • uvnitř kostní dřeň (2600 g v organismu) – v dětství červená (tvoří červené krvinky), věkem žloutne = změna v tukovou tkáň (pouze dřeň plochých a krátkých kostí vytváří i v dospělém věku červené krvinky)
 • kosti se vyvíjí z chrupavky (přeměna = osifikace, kosti klíční a klenba lební se vyvíjí z vaziva

Osifikace: v chrupavce se vytvoří osifikační jádro a podle přesných pravidel se vyvíjí (a lze podle stupně vývoje určit věk dítěte)

Spojení kostí:

 • pohyblivé – kloubní (kloub=articulatio)
 • pevné – kosti srůstají (př. Pánev je 1 kost)
 • spojení vazivem (lebka – vazivo tvoří lebeční švy)
 • spojení chrupavkou (spona stydká)

Kostra trupu

PÁTEŘ (kolumna vertebralis) 7-12-5-5-4/5

 • 7 C vertebrae Cervicales (krční)
 • 12 Th vertebrae Thoracicae (hrudní)
 • 5 L vertebrae Lumbales (bederní)
 • 5 S vertebrae Sacrales (křížové)
 • 4/5 Co vertabrae Coccygeae (kostrční)

1. obratel ATLAS (nosič) – nemá tělo ani výstupky, horní plocha : kloubní spojení s kostí týlní -> kývavé pohyby hlavy 2. obratel AXIS – kloubní spojení – otáčivý pohyb hlavy

12 hrudních – na bocích kloubní spojení pro žebra bederní – největší, nejmohutnější křížové –> kost křížová kostrční -> kost kostrční nejpohyblivější jsou krční a bederní (C a L) – nejvíc blokád, uštípnutých nervů

páteř je celek pohyblivý, pružný -> 2x esovitě prohnuté (lordóza – krční a bederní, kyfóza – křížová a hrudní

Žebra (costae)

 • zadní část spojení s obratli, vpředu s kostí hrudní
 • 12 párů, nestejná (1. pár nejkratší)
 • 1.-7. žebro pravé (napojují se na kost hrudní), 8.+9.+10. nepravé (chrupavkou se napojují na 7. žebro), 11.+12. jsou volná (končí volně ve stěně břišní)

Kost hrudní (sternum) – plochá, hmatná

 • v případě uštípnutí mezižeberních nervů připomíná infarkt ( píchavá prudká bolest, ale žádné průvodní projevy jako nevolnost apod.)

Horní končetina

 • na každé pletenec + volná část
 • pletenec: klíční kost (clavicula) + lopatka (scapula)
 • scapula – plochá, volná, spojená svaly s klíční kostí -> neuvěřitelně pohyblivé
 • clavicula – 12-16 cm dlouhá, spojuje hrudní kost lopatkou, osifikuje jako první kost v těle (již v 2. měsíci nitroděložního života)

volná část:

 • pažní kost (humerus) – nahoře 2 zúžení v krčku, snadno se láme. Dole nestejnoměrné ukončení (napojují se 2 kosti, loket=velice složitý kloub)
 • předloktí – kost vřetenní (radius) – nejdřív úzké pak široká hlavice
	   - kost loketní (ulma) – hlavice a zužuje se
 • loket (olecranon) – hmatný je výběžek ulmy
 • ruka (od zápěstí dolů)
 • kosti zápěstní (ossa carpi) – 2 řady po 4 kostech krátkých
 • kosti záprstní(ossa metacarpi) – 5 kostí dlouhého typu (=podklad dlaně)
 • články prstů (phalanges) – palec 2 články, ostatní prsty 3 články, obě dlouhého typu