Nápověda:Obsah: Porovnání verzí

Řádek 91: Řádek 91:
 
volná část:  
 
volná část:  
 
* pažní kost (humerus) –  nahoře 2 zúžení v krčku, snadno se láme. Dole nestejnoměrné ukončení (napojují se 2 kosti, loket=velice složitý kloub)
 
* pažní kost (humerus) –  nahoře 2 zúžení v krčku, snadno se láme. Dole nestejnoměrné ukončení (napojují se 2 kosti, loket=velice složitý kloub)
* předloktí   – kost vřetenní (radius) – nejdřív úzké pak široká hlavice
+
* předloktí – kost vřetenní (radius) – nejdřív úzké pak široká hlavice a kost loketní (ulna) – hlavice a zužuje se
      - kost loketní (ulma) – hlavice a zužuje se
+
* loket (olecranon) – hmatný je výběžek ulny
* loket (olecranon) – hmatný je výběžek ulmy
 
 
* ruka (od zápěstí dolů)
 
* ruka (od zápěstí dolů)
 
* kosti zápěstní (ossa carpi) – 2 řady po 4 kostech krátkých
 
* kosti zápěstní (ossa carpi) – 2 řady po 4 kostech krátkých
 
* kosti záprstní(ossa metacarpi) – 5 kostí dlouhého typu (=podklad dlaně)
 
* kosti záprstní(ossa metacarpi) – 5 kostí dlouhého typu (=podklad dlaně)
 
* články prstů (phalanges) – palec 2 články, ostatní prsty 3 články, obě dlouhého typu
 
* články prstů (phalanges) – palec 2 články, ostatní prsty 3 články, obě dlouhého typu
 +
 +
Pohyb: kroutivý, mezi kostmi předloktí a zápěstí: pronace (malík ven)
 +
  supinace (palec ven)
 +
* extenze – natažení (normálně 180 %, olecranon je jako zarážka)
 +
* flexe – skrčení
 +
* volně visící končetina je v mírné flexi a pronaci
 +
 +
Dolní končetina
 +
pletenec + volná část
 +
 +
Pletenec
 +
kost pánevní (os coxae) – levá i pravé tvoří pánevní oblouk
 +
os coxae vzniká ze tří kostí:
 +
* os ilium (kost kyčelní) – hmatná=boky, míří nahoru
 +
* os ischium (kost sedací), míří dolů
 +
* os pubis (kost stydká), dopředu a uzavírá pánev
 +
 +
* uspořádání pánve: 2 části – kyčelní+sedací (velká  pánev)
 +
* část ke kosti stydké  (malá pánev, „porodní“)
 +
* mužská pánev – vyšší a užší (v předozadní ose je širší než v příčné)
 +
* ženská – širší (osa příčná širší než předozadní)
 +
 +
Volná část
 +
* kost stehenní (femur) – nejsilnější a nejdelší kost v těle (podobný tvar jako humerus; tvoří úhel 125°)
 +
* bérec – kost holenní (tibia) – hmatná zepředu, tvoří vnitřní kotník (malleolus  medialis)
 +
        - kost lýtková (fibula) – vnější kotník (malleolus lateralis), v rámci kloubního spojení na vyrovnání femuru jako mohutné kosti a dvou tenkých kostiček bérce jsou vloženy dvě destičky = ploténky (menisky), jsou upevněny složitým systémem vazů, vpředu chrání kloub destička čéška (patela)
 +
* kosti zánártní ( ossa tarsi) – 7 krátkého typu
 +
* kosti nártní (ossa metatarsi) – dlouhý typ
 +
* články prstů (phallanges) – oproti ruce jsou tlustší
 +
 +
==== Kostra hlavy ====
 +
lebka (uranium)
 +
* mozková část (neurocranium)
 +
* obličejová část (splanchnocranium)
 +
 +
Neurocranium
 +
jediná volná část - dolní čelist
 +
* calva – tvoří klenbu lebky
 +
* os occipitale (kost týlní)
 +
* foramen magnum (velký otvor) – prochází mícha
 +
* os sphenoidale (kost klínová) – uprostřed baze (spodina lební) – součást je turecké sedlo (sella turcika) = místo uložení hypofýzy, tělo její je duté a je uložena vedlejší dutina nosní
 +
* os ethnoidale (kost čichová) – též na baze, vstupuje do prostoru calvy, dírkovaná ploténka, procházejí jí nervová zakončení z nosu, spojují se a tvoří jeden nerv
 +
os temporale (kost spánková) – párová, uzavírá lební prostor po stranách
 +
- části: kost skalní os petrosum -> nejtvrdší kost v těle (nemá spongiózu), tvar pyramidy,obsahuje      destičky pro sluchové a vestibulární ústrojí
 +
kost bubínková os tympanikum – podklad zevního zvukovodu
 +
* os frontale (kost čelní) – nepárová, u novorozence ve středu nesrostlý vazivový střed, mizí do dvou let, tvoří stropy očnice
 +
* os parietale (kost temenní) – párová, miskovitého tvaru
 +
 +
Švy - sutury, v místech styku švů kosočtverečné útvary fontanela – postupně zanikají a švy srůstají
 +
* sutura sagittalis – dvě kosti temenní
 +
* sutura coronalis – kost temenní a čelní
 +
* sutura lambdoidea – kost temenní a týlní

Verze z 21. 9. 2013, 16:42

Anatomie

Základní roviny:

 • mediální – střední
 • sagitální – předozadní
 • k nim kolmá – frontální
 • transverzální – příčná

Směry:

 • směr blíže ke středu těla – mediální
 • směr dál od středu těla – laterální
 • směr k břichu – ventrální (anterior)
 • směr zadní, k páteři – dorzální (posterior)
 • směr k hlavě – kraniální
 • směr dolů – kaudální
 • směr povrchový, zevní – superficialis (externus)
 • směr hluboký – profundis (internus)
 • směr po končetině nahoru k tělu – proximální
 • směr od těla ke konci končetiny - distální
 • pravá strana – dexter
 • levá strana – sinister

Kosti

 • orgán je kost, tvoří SKELET
 • kosterní soustava je pasivním pohybovým aparátem, podpůrná soustava, schránka pro měkké orgány

kosti rozdělujeme na:

 • dlouhé – rozlišujeme 1 diafýzu a 2 epifýzy
 • krátké – rozlišení nemají (obratle)
 • ploché – lopatky, lebka
 • kosti jsou chráněny vazivovým obalem PERIOST - zásobuje kosti minerály -> růst kostí

- vyrůstají z něj kostitvorné buňky (regenerace v případě poškození kosti)

 • v kloubním spojení nad periostem CHRUPAVKA

struktura kostí:

 • hutné (kompaktní) - tvoří diafýzu, povrch krátkých plochých kostí
 • houbovité (spongiózní) – tvoří epifýzy, odolává tlaku, tahu (deformaci kostí)
 • uvnitř kostní dřeň (2600 g v organismu) – v dětství červená (tvoří červené krvinky), věkem žloutne = změna v tukovou tkáň (pouze dřeň plochých a krátkých kostí vytváří i v dospělém věku červené krvinky)
 • kosti se vyvíjí z chrupavky (přeměna = osifikace, kosti klíční a klenba lební se vyvíjí z vaziva

Osifikace: v chrupavce se vytvoří osifikační jádro a podle přesných pravidel se vyvíjí (a lze podle stupně vývoje určit věk dítěte)

Spojení kostí:

 • pohyblivé – kloubní (kloub=articulatio)
 • pevné – kosti srůstají (př. Pánev je 1 kost)
 • spojení vazivem (lebka – vazivo tvoří lebeční švy)
 • spojení chrupavkou (spona stydká)

Kostra trupu

PÁTEŘ (kolumna vertebralis) 7-12-5-5-4/5

 • 7 C vertebrae Cervicales (krční)
 • 12 Th vertebrae Thoracicae (hrudní)
 • 5 L vertebrae Lumbales (bederní)
 • 5 S vertebrae Sacrales (křížové)
 • 4/5 Co vertabrae Coccygeae (kostrční)

1. obratel ATLAS (nosič) – nemá tělo ani výstupky, horní plocha : kloubní spojení s kostí týlní -> kývavé pohyby hlavy 2. obratel AXIS – kloubní spojení – otáčivý pohyb hlavy

12 hrudních – na bocích kloubní spojení pro žebra bederní – největší, nejmohutnější křížové –> kost křížová kostrční -> kost kostrční nejpohyblivější jsou krční a bederní (C a L) – nejvíc blokád, uštípnutých nervů

páteř je celek pohyblivý, pružný -> 2x esovitě prohnuté (lordóza – krční a bederní, kyfóza – křížová a hrudní

Žebra (costae)

 • zadní část spojení s obratli, vpředu s kostí hrudní
 • 12 párů, nestejná (1. pár nejkratší)
 • 1.-7. žebro pravé (napojují se na kost hrudní), 8.+9.+10. nepravé (chrupavkou se napojují na 7. žebro), 11.+12. jsou volná (končí volně ve stěně břišní)

Kost hrudní (sternum) – plochá, hmatná

 • v případě uštípnutí mezižeberních nervů připomíná infarkt ( píchavá prudká bolest, ale žádné průvodní projevy jako nevolnost apod.)

Horní končetina

 • na každé pletenec + volná část
 • pletenec: klíční kost (clavicula) + lopatka (scapula)
 • scapula – plochá, volná, spojená svaly s klíční kostí -> neuvěřitelně pohyblivé
 • clavicula – 12-16 cm dlouhá, spojuje hrudní kost lopatkou, osifikuje jako první kost v těle (již v 2. měsíci nitroděložního života)

volná část:

 • pažní kost (humerus) – nahoře 2 zúžení v krčku, snadno se láme. Dole nestejnoměrné ukončení (napojují se 2 kosti, loket=velice složitý kloub)
 • předloktí – kost vřetenní (radius) – nejdřív úzké pak široká hlavice a kost loketní (ulna) – hlavice a zužuje se
 • loket (olecranon) – hmatný je výběžek ulny
 • ruka (od zápěstí dolů)
 • kosti zápěstní (ossa carpi) – 2 řady po 4 kostech krátkých
 • kosti záprstní(ossa metacarpi) – 5 kostí dlouhého typu (=podklad dlaně)
 • články prstů (phalanges) – palec 2 články, ostatní prsty 3 články, obě dlouhého typu

Pohyb: kroutivý, mezi kostmi předloktí a zápěstí: pronace (malík ven) supinace (palec ven)

 • extenze – natažení (normálně 180 %, olecranon je jako zarážka)
 • flexe – skrčení
 • volně visící končetina je v mírné flexi a pronaci

Dolní končetina pletenec + volná část

Pletenec kost pánevní (os coxae) – levá i pravé tvoří pánevní oblouk os coxae vzniká ze tří kostí:

 • os ilium (kost kyčelní) – hmatná=boky, míří nahoru
 • os ischium (kost sedací), míří dolů
 • os pubis (kost stydká), dopředu a uzavírá pánev
 • uspořádání pánve: 2 části – kyčelní+sedací (velká pánev)
 • část ke kosti stydké (malá pánev, „porodní“)
 • mužská pánev – vyšší a užší (v předozadní ose je širší než v příčné)
 • ženská – širší (osa příčná širší než předozadní)

Volná část

 • kost stehenní (femur) – nejsilnější a nejdelší kost v těle (podobný tvar jako humerus; tvoří úhel 125°)
 • bérec – kost holenní (tibia) – hmatná zepředu, tvoří vnitřní kotník (malleolus medialis)
    - kost lýtková (fibula) – vnější kotník (malleolus lateralis), v rámci kloubního spojení na vyrovnání femuru jako mohutné kosti a dvou tenkých kostiček bérce jsou vloženy dvě destičky = ploténky (menisky), jsou upevněny složitým systémem vazů, vpředu chrání kloub destička čéška (patela)
 • kosti zánártní ( ossa tarsi) – 7 krátkého typu
 • kosti nártní (ossa metatarsi) – dlouhý typ
 • články prstů (phallanges) – oproti ruce jsou tlustší

Kostra hlavy

lebka (uranium)

 • mozková část (neurocranium)
 • obličejová část (splanchnocranium)

Neurocranium jediná volná část - dolní čelist

 • calva – tvoří klenbu lebky
 • os occipitale (kost týlní)
 • foramen magnum (velký otvor) – prochází mícha
 • os sphenoidale (kost klínová) – uprostřed baze (spodina lební) – součást je turecké sedlo (sella turcika) = místo uložení hypofýzy, tělo její je duté a je uložena vedlejší dutina nosní
 • os ethnoidale (kost čichová) – též na baze, vstupuje do prostoru calvy, dírkovaná ploténka, procházejí jí nervová zakončení z nosu, spojují se a tvoří jeden nerv

os temporale (kost spánková) – párová, uzavírá lební prostor po stranách - části: kost skalní os petrosum -> nejtvrdší kost v těle (nemá spongiózu), tvar pyramidy,obsahuje destičky pro sluchové a vestibulární ústrojí kost bubínková os tympanikum – podklad zevního zvukovodu

 • os frontale (kost čelní) – nepárová, u novorozence ve středu nesrostlý vazivový střed, mizí do dvou let, tvoří stropy očnice
 • os parietale (kost temenní) – párová, miskovitého tvaru

Švy - sutury, v místech styku švů kosočtverečné útvary fontanela – postupně zanikají a švy srůstají

 • sutura sagittalis – dvě kosti temenní
 • sutura coronalis – kost temenní a čelní
 • sutura lambdoidea – kost temenní a týlní