Nápověda:Obsah: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
== Anatomie ==
 
  
Základní roviny:
 
 
* mediální – střední
 
* sagitální – předozadní
 
* k nim kolmá – frontální
 
* transverzální – příčná
 
 
Směry:
 
 
* směr blíže ke středu těla – mediální
 
* směr dál od středu těla – laterální
 
* směr k břichu – ventrální (anterior)
 
* směr zadní, k páteři – dorzální (posterior)
 
* směr k hlavě – kraniální
 
* směr dolů – kaudální
 
* směr povrchový, zevní – superficialis (externus)
 
* směr hluboký – profundis (internus)
 
* směr po končetině nahoru k tělu – proximální
 
* směr od těla ke konci končetiny - distální
 
 
* pravá strana – dexter
 
* levá strana – sinister
 
 
=== Kosti ===
 
* orgán je kost, tvoří SKELET
 
* kosterní soustava je pasivním pohybovým aparátem, podpůrná soustava, schránka pro měkké orgány
 
 
kosti rozdělujeme na: 
 
* dlouhé – rozlišujeme 1 diafýzu a 2 epifýzy
 
* krátké – rozlišení nemají (obratle)
 
* ploché – lopatky, lebka
 
 
* kosti jsou chráněny vazivovým obalem PERIOST - zásobuje kosti minerály -> růst kostí
 
      - vyrůstají z něj kostitvorné buňky (regenerace v případě poškození kosti)
 
 
* v kloubním spojení nad periostem CHRUPAVKA
 
 
struktura kostí:
 
* hutné (kompaktní)  - tvoří diafýzu, povrch krátkých plochých kostí
 
* houbovité (spongiózní) – tvoří epifýzy, odolává tlaku,  tahu (deformaci kostí)
 
 
* uvnitř kostní dřeň  (2600 g v organismu) – v dětství červená (tvoří červené krvinky), věkem žloutne = změna v tukovou tkáň (pouze dřeň plochých a krátkých kostí vytváří i v dospělém věku červené krvinky)
 
 
* kosti se vyvíjí z chrupavky (přeměna = osifikace, kosti klíční a klenba lební se vyvíjí z vaziva
 
 
Osifikace: v chrupavce se vytvoří osifikační jádro a podle přesných pravidel se vyvíjí (a lze podle stupně vývoje určit věk dítěte)
 
 
Spojení kostí:
 
* pohyblivé – kloubní (kloub=articulatio)
 
* pevné – kosti srůstají (př. Pánev je 1 kost)
 
* spojení vazivem (lebka – vazivo tvoří lebeční švy)
 
* spojení chrupavkou (spona stydká)
 
 
==== Kostra trupu ====
 
 
PÁTEŘ (kolumna vertebralis) 7-12-5-5-4/5
 
 
* 7 C      vertebrae Cervicales (krční)
 
* 12 Th    vertebrae Thoracicae (hrudní)
 
* 5 L      vertebrae Lumbales (bederní)
 
* 5 S      vertebrae Sacrales (křížové)
 
* 4/5 Co  vertabrae Coccygeae (kostrční)
 
 
1. obratel ATLAS (nosič) – nemá tělo ani výstupky, horní plocha : kloubní spojení s kostí týlní -> kývavé pohyby hlavy
 
2. obratel AXIS – kloubní spojení – otáčivý pohyb hlavy
 
 
12 hrudních – na bocích kloubní spojení pro žebra
 
bederní – největší, nejmohutnější
 
křížové –> kost křížová
 
kostrční -> kost kostrční
 
nejpohyblivější jsou krční a bederní (C a L) – nejvíc blokád, uštípnutých nervů
 
 
páteř je celek pohyblivý, pružný -> 2x esovitě prohnuté (lordóza – krční a bederní, kyfóza – křížová a hrudní
 
 
Žebra (costae)
 
* zadní část spojení s obratli, vpředu s kostí hrudní
 
* 12 párů, nestejná (1. pár nejkratší)
 
* 1.-7. žebro pravé (napojují se na kost hrudní), 8.+9.+10. nepravé (chrupavkou se napojují na 7. žebro), 11.+12. jsou volná (končí volně ve stěně břišní)
 
 
Kost hrudní (sternum) – plochá, hmatná
 
* v případě uštípnutí mezižeberních nervů připomíná infarkt ( píchavá prudká bolest, ale žádné průvodní projevy jako nevolnost apod.)
 
 
Horní končetina
 
* na každé pletenec + volná část
 
* pletenec: klíční kost (clavicula) + lopatka (scapula)
 
* scapula – plochá, volná, spojená svaly s klíční kostí -> neuvěřitelně pohyblivé
 
* clavicula – 12-16 cm dlouhá, spojuje hrudní kost  lopatkou, osifikuje jako první kost v těle (již v 2. měsíci nitroděložního života)
 
 
volná část:
 
* pažní kost (humerus) –  nahoře 2 zúžení v krčku, snadno se láme. Dole nestejnoměrné ukončení (napojují se 2 kosti, loket=velice složitý kloub)
 
* předloktí – kost vřetenní (radius) – nejdřív úzké pak široká hlavice a kost loketní (ulna) – hlavice a zužuje se
 
* loket (olecranon) – hmatný je výběžek ulny
 
* ruka (od zápěstí dolů)
 
* kosti zápěstní (ossa carpi) – 2 řady po 4 kostech krátkých
 
* kosti záprstní(ossa metacarpi) – 5 kostí dlouhého typu (=podklad dlaně)
 
* články prstů (phalanges) – palec 2 články, ostatní prsty 3 články, obě dlouhého typu
 
 
Pohyb: kroutivý, mezi kostmi předloktí a zápěstí: pronace (malík ven)
 
  supinace (palec ven)
 
* extenze – natažení (normálně 180 %, olecranon je jako zarážka)
 
* flexe – skrčení
 
* volně visící končetina je v mírné flexi a pronaci
 
 
Dolní končetina
 
pletenec + volná část
 
 
Pletenec
 
kost pánevní (os coxae) – levá i pravé tvoří pánevní oblouk
 
os coxae vzniká ze tří kostí:
 
* os ilium (kost kyčelní) – hmatná=boky, míří nahoru
 
* os ischium (kost sedací), míří dolů
 
* os pubis (kost stydká), dopředu a uzavírá pánev
 
 
* uspořádání pánve: 2 části – kyčelní+sedací (velká  pánev)
 
* část ke kosti stydké  (malá pánev, „porodní“)
 
* mužská pánev – vyšší a užší (v předozadní ose je širší než v příčné)
 
* ženská – širší (osa příčná širší než předozadní)
 
 
Volná část
 
* kost stehenní (femur) – nejsilnější a nejdelší kost v těle (podobný tvar jako humerus; tvoří úhel 125°)
 
* bérec – kost holenní (tibia) – hmatná zepředu, tvoří vnitřní kotník (malleolus  medialis)a kost lýtková (fibula) – vnější kotník (malleolus lateralis), v rámci kloubního spojení na vyrovnání femuru jako mohutné kosti a dvou tenkých kostiček bérce jsou vloženy dvě destičky = ploténky (menisky), jsou upevněny složitým systémem vazů, vpředu chrání kloub destička čéška (patela)
 
* kosti zánártní ( ossa tarsi) – 7 krátkého typu
 
* kosti nártní (ossa metatarsi) – dlouhý typ
 
* články prstů (phallanges) – oproti ruce jsou tlustší
 
 
==== Kostra hlavy ====
 
lebka (cranium) - chrání mozek a smyslové orgány, calva a báze (spodina lební)
 
* mozková část (neurocranium) - vznik z vaziva a chrupavky
 
* obličejová část (splanchnocranium)
 
 
Neurocranium
 

Verze z 9. 10. 2013, 08:58