N. Katherine Hayles

Verze z 1. 6. 2016, 09:57, kterou vytvořil Katerina.Tomalova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „N. Katherine Hayles (* 16. prosince 1943) je postmoderní literární kritička, zabývající se literaturou a vědou, elektronickou literaturou a americk…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

N. Katherine Hayles (* 16. prosince 1943) je postmoderní literární kritička, zabývající se literaturou a vědou, elektronickou literaturou a americkou literaturou.