Nakladatelství v oblasti Lékařství: Porovnání verzí

m (Ondrej.Novak přesunul stránku Lékařství na Nakladatelství v oblasti Lékařství: Nedostatečně popisný (až zavádějící) název)
 
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 
=== '''Galén''' (http://www.galen.cz/) ===
 
=== '''Galén''' (http://www.galen.cz/) ===
Páteří publikační činnosti nakladatelství Galén jsou odborné zdravotnické publikace. Učební texty pro studenty lékařských fakult i zdravotnických škol, monografie, atlasy, slovníky, oborové publikace, sborníky z kongresů, ale i periodika a CD-ROM a DVD. Galén se kromě medicíny zaměřuje i na oblast zdravého životního stylu a ošetřovatelství. Ediční program Galénu zahrnuje například edice: "Makropolus" (témata populárně-vědecká, týkající se převážně zdravotnictví), "Almanach medicíny" (biografie českých lékařů a vzpomínkové knihy) nebo "Křeslo pro Fausta" (rozhovory s představiteli lékařských věd, ale i s dalšími osobnostmi české kultury). Nakladatelství vydalo doposud více než 500 publikací.
+
'''Anotace:'''Páteří publikační činnosti [[nakladatelství]] Galén jsou odborné zdravotnické publikace. Učební texty pro studenty lékařských fakult i zdravotnických škol, monografie, atlasy, slovníky, oborové publikace, sborníky z kongresů, ale i periodika a CD-ROM a DVD. Galén se kromě lékařství zaměřuje i na oblast zdravého životního stylu a ošetřovatelství. Ediční program Galénu zahrnuje například edice: "Makropolus" (témata populárně-vědecká, týkající se převážně zdravotnictví), "Almanach medicíny" (biografie českých lékařů a vzpomínkové knihy) nebo "Křeslo pro Fausta" (rozhovory s představiteli lékařských věd, ale i s dalšími osobnostmi české kultury). Nakladatelství vydalo doposud více než 500 publikací. <ref>Nakladatelství a jeho ediční záměry. Galén [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=static&page=onas</ref>
  
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 17
+
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 17 <br/>
 
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 18
 
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 18
  
 
=== '''Maxdorf''' (http://maxdorf.cz) ===
 
=== '''Maxdorf''' (http://maxdorf.cz) ===
Nakladatelství zaměřené na literaturu o medicíně, zdraví a nejrůznějších oborech lékařství.
+
'''Anotace:'''Nakladatelství zaměřené na literaturu o [[medicína|medicíně]], zdraví a nejrůznějších oborech lékařství. Zhruba 85 % produkce nakladatelství je určené pro lékaře a má značku „Jessenius“.  Mezi hlavní vydávané tituly patří výkladové slovníky - "Praktický slovník medicíny", "Velký lékařský slovník" a další. Důležitými edičními řadami jsou: "Farmakoterapie pro praxi", "Současná dibetalogie", "Edice Intenzivní medicíny", "Moderní farmakoterapie", "Porodnictví krok za krokem" a další. <ref>O nás. Maxdorf [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://maxdorf.cz/about-us</ref>
  
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 27
+
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 27 <br/>
 +
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 33
  
 
=== '''Raabe''' (http://www.raabe.cz ) ===
 
=== '''Raabe''' (http://www.raabe.cz ) ===
Nakladatelství Raabe vydává literaturu zaměřenou jak na lékařství, tak i odborné publikace a metodické příručky pro pedagogy
+
'''Anotace:'''Nakladatelství Raabe se specializuje na vydávání pedagogických publikací, ale zároveň se angažuje na poli lékařské literatury. V oblasti [[zdravotnictví]] se především zaměřuje na vydávání publikací pro všeobecné praktické lékaře, stomatology a nelékařský personál. Nakladatelství dále vydává publikace týkající se legislativy ve zdravotnictví a zdravotnických seminářů a konferencí. <ref>O nás. Raabe [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.raabe.cz/</ref> 
  
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 6
+
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 6 <br/>
 +
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 17
  
 
=== '''Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů''' (http://www.nconzo.cz) ===
 
=== '''Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů''' (http://www.nconzo.cz) ===
Centrum provádí krom jiných služeb i nakladatelskou a vydavatelskou činnost, která se zaměřuje na knihy o zdraví, a knihy pro nelékařské obory.
+
'''Anotace:'''Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů je instituce podporující a realizující celoživotní vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. Centrum provádí kromě dalších služeb i nakladatelskou a vydavatelskou činnost, která se zaměřuje na knihy o zdraví, a knihy pro nelékařské obory.<ref>O nás. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.nconzo.cz/web/guest/nconzo</ref>
  
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 2
+
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 2 <br/>
 +
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 0
  
=== '''Paido''' (www.paido.cz) ===
+
=== '''Solen '''(http://www.solen.cz/) ===
Nakladatelství Paido se orientuje především na vydávání odborných monografií, vědeckých sborníků a vysokoškolských učebnic převážně z pedagogické oblasti a z oblasti medicíny a lékařství. Krom jiného vydává i lékařský časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca.
+
'''Anotace:'''Jedná se o největší nezávislé [[vydavatelství]] periodik v medicínské oblasti v ČR. Časopisy vydavatelství Solen jsou dostupné v databázích Scopus, Embase a Emacare. Kromě odborných publikací vydává Solen i sborníky z konferencí a odborné publikace. <ref>Představení společnosti Solen. Solen [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.solen.cz/artkey/inf-888800-0003.php</ref>
  
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0
+
Počet neperiodických publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3 <br/>
 
+
Počet neperiodických publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 4
=== '''Solen '''(www.solen.cz) ===
 
Jedná se o největší nezávislé vydavatelství periodik v medicínské oblasti v ČR. Krom periodik, jsou zařazeny v mezinárodních medicínských databázích jako např. Scopus, Embase či Emcare, vydává Solen i nepereriodické publikace, taktéž z oblasti lékařství a medicíny.
 
 
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3
 
  
 
=== '''Triton '''(http://www.tridistri.cz/) ===
 
=== '''Triton '''(http://www.tridistri.cz/) ===
Nakladatelství Triton se vyznačuje svým pestrým zaměřením vydávaných publikací. Kromě literatury lékařské a z odvětví medicíny tu najdeme i sci-fi, pohádky, naučnou a krásnou literaturu nebo psychologii.
+
'''Anotace:'''Nakladatelství Triton se vyznačuje svým širokým zaměřením vydávaných publikací. Kromě literatury lékařské se nakladatelství specializuje i na psychologické, filosofické, historické a pedagogické publikace. Dále se nakladatelství zaměřuje na krásnou literaturu (např. sci-fi, pohádky, beletrie) či oblast zdravého životního stylu. <ref>O nás/About Us: vědecká rada. Nakladatelství Triton [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.tridistri.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=ViewTemplate&Path=Manual</ref>
  
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 108
+
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 108 <br/>
 +
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 115
  
=== '''Axonite '''(www.Axonite.cz) ===
+
=== '''Axonite '''(https://www.axonite.cz/) ===
Nakladatelství Axonite se věnuje vydávání zejména odborné lékařské literatury, a to ze všech lékařských oborů.
+
'''Anotace:'''Nakladatelství Axonite se zaměřuje na vydávání odborné lékařské literatury ze všech [[lékařské obory|lékařských oborů]], specializovaných časopisů a newsletterů. Axonite se také věnuje pořádáním sympózií a odborných workshopů.<ref>O nás. Axonite [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: https://www.axonite.cz/O-NAS-a2_16.htm</ref>
  
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 4
+
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 4 <br/>
 +
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 6
  
 
=== '''Geum''' (http://www.geum.org/) ===
 
=== '''Geum''' (http://www.geum.org/) ===
Nakladatelství GEUM se zaměřuje na vydávání zdravotnické (především lékařské) literatury. Ve vybraných lékařských oborech se snaží o zajištění komplexního informačního servisu zahrnujícího vydávání knih, časopisů, účelových tisků a internetových publikací pro lékaře, edukační a vzdělávací zdravotnické literatury pro laiky a přímý informační servis.
+
'''Anotace:'''Nakladetlství Geum je  vydavatelství zdravotnické a lékařské literatury. Specializuje se jen na vybrané lékařské obory. Součástí nakladatelské produkce jsou knihy, časopisy, internetové publikace pro lékaře. Současně nakladatelství vydává i edukační a vzdělávací zdravotnickou literaturu pro laiky. <ref>Základní informace. Geum [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.geum.org/nak_onas.htm</ref>
  
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3
+
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3 <br/>
 +
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 2
  
 
=== '''Facta Medica''' (http://www.fa-ma.cz/) ===
 
=== '''Facta Medica''' (http://www.fa-ma.cz/) ===
Vydavatelství Facta Medica, s.r.o., působí na vydavatelské a nakladatelské scéně České republiky od roku 2008. Specializuje se na vydávání především odborné lékařské a zdravotnické literatury. Zatím má koncipovány tři ediční řady: odbornou lékařskou, populárně-naučnou a medicínsko-beletristickou.
+
'''Anotace:'''Relativně nové vydavatelství Facta Medica, s.r.o. (založeno 2008) se zaměřuje na odbornou lékařskou a zdravotnickou literaturu. Ediční plán je rozdělen na tři ediční řady: odborná lékařská, populárně-naučná a medicínsko-beletristická.
  
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0
+
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0 <br/>
 +
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 1
  
 
== Zahraniční nakladatelství zaměřená na obor lékařství: ==
 
== Zahraniční nakladatelství zaměřená na obor lékařství: ==
  
==='''Elsevier'''===
+
==='''Elsevier''' (https://www.elsevier.com/) ===
'''Odkaz:'''https://www.elsevier.com/<br/>
+
'''Anotace:'''Elsevier je nizozemské nakladatelství, které vydává odbornou a lékářskou literaturu. <ref>Elsevier. Wikipedie [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Elsevier</ref>  
'''Anotace:'''Elsevier je nizozemské nakladatelství, které vydává odbornou a lékářskou literaturu. <br/>
+
Elsevier je najlepším poskytovateľom informačných riešení na svete. Pomáha tak profesionálom z oblasti vedy, medicíny a technológie robiť lepšie rozhodnutia, poskytnúť lepšiu starostlivosť a niekedy urobiť prevratné objavy, ktoré posúvajú hranice vedomostí a ľudského pokroku. Poskytuje webovo-založené digitálne riešenia - medzi nimi aj ScienceDirect, Scopus, Evolve, Knovel, Reaxys a ClinicalKey. Vydáva vyše 2,000 časopisov, vrátane The Lancet a Cell, a viac než 33,000 knižných titulov.<ref>Elsevier – ideální propojení vydavatelské činnosti, informačních produktů a služeb v oblasti STM. Knihovnická revue [online]. 2004, 15(2), 91-100 [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402096.html</ref>
Elsevier je najlepším poskytovateľom informačných riešení na svete. Pomáha tak profesionálom z oblasti vedy, medicíny a technológie robiť lepšie rozhodnutia, poskytnúť lepšiu starostlivosť a niekedy urobiť prevratné objavy, ktoré posúvajú hranice vedomostí a ľudského pokroku. Poskytuje webovo-založené digitálne riešenia - medzi nimi aj ScienceDirect, Scopus, Evolve, Knovel, Reaxys a ClinicalKey. Vydáva vyše 2,000 časopisov, vrátane The Lancet a Cell, a viac než 33,000 knižných titulov.  
 
  
==='''Churchill Livingstone'''===
+
==='''Churchill Livingstone''' (https://store.elsevier.com/Churchill-Livingstone/IMP_9/) ===
'''Odkaz:'''https://store.elsevier.com/Churchill-Livingstone/IMP_9/<br/>
+
'''Anotace:'''Churchill Livingstone je akademické nakladateľstvo. Je to jedno z obchodných mien nakladateľstva Elsevier - pôvodní vlastníci boli Harcourt and Pearson.  
'''Anotace:'''Churchill Livingstone je akademické nakladateľstvo. Je to jedno z obchodných mien nakladateľstva Elsevier - pôvodní vlastníci boli Harcourt and Pearson. <br/>
 
 
Prvý raz sa objavilo v roku 1972, po zlúčení E&S Livingstone (Edinburgh, Scotland) a J&A Churchill (London, England) a Longman. John Churhill, zakladateľ J&A Churchill, založil svoje nakladateľstvo v Londýne v roku 1728 so zoznamom medicínskych kníh, ktoré boli datované od roku 1688.  
 
Prvý raz sa objavilo v roku 1972, po zlúčení E&S Livingstone (Edinburgh, Scotland) a J&A Churchill (London, England) a Longman. John Churhill, zakladateľ J&A Churchill, založil svoje nakladateľstvo v Londýne v roku 1728 so zoznamom medicínskych kníh, ktoré boli datované od roku 1688.  
  
==='''Mosby'''===
+
==='''Mosby''' (http://store.elsevier.com/Mosby/IMP_17/) ===
'''Odkaz:'''http://store.elsevier.com/Mosby/IMP_17/<br/>
+
'''Anotace:'''Mosby je akademické nakladateľstvo učebníc a akademických časopisov, ktoré vychádzajú v USA. Je to jedno z obchodných mien nakladateľstva Elsevier a taktiež najlepší poskytovateľ informácií z oblasti medicíny, ošetrovateľstva a veterinárnej medicíny od roku 1906. Okrem širokej ponuky učebníc, príručiek a časopisov poskytujú Mosbyho prostriedky zdravotnej starostlivosti aj virtuálne klinické zájazdy, online kurzy a iné.
'''Anotace:'''Mosby je akademické nakladateľstvo učebníc a akademických časopisov, ktoré vychádzajú v USA. Je to jedno z obchodných mien nakladateľstva Elsevier a taktiež najlepší poskytovateľ informácií z oblasti medicíny, ošetrovateľstva a veterinárnej medicíny od roku 1906. Okrem širokej ponuky učebníc, príručiek a časopisov poskytujú Mosbyho prostriedky zdravotnej starostlivosti aj virtuálne klinické zájazdy, online kurzy a iné. <br/>
 
 
Spoločnosť C.V. Mosby bola založená v roku 1906 v St. Louis Missouri. V roku 1967 si pôvodne nezávyslú spoločnosť C.V. Mosby, Inc. získala spoločnosť Times Mirror. V roku 1989 sa Times Mirror a C.V. Mosby zlúčili s Year Book Medical Publishers, Wolfe Publishing Ltd. a PSG Publishing Company. Mosby si neskôr získal Harcourt General v roku 1998. Spoločnosť následne odkúpil Reed Elsevier v roku 2001, a spoločnosť sa tak stala súčasťou nakladateľstva Elsevier.
 
Spoločnosť C.V. Mosby bola založená v roku 1906 v St. Louis Missouri. V roku 1967 si pôvodne nezávyslú spoločnosť C.V. Mosby, Inc. získala spoločnosť Times Mirror. V roku 1989 sa Times Mirror a C.V. Mosby zlúčili s Year Book Medical Publishers, Wolfe Publishing Ltd. a PSG Publishing Company. Mosby si neskôr získal Harcourt General v roku 1998. Spoločnosť následne odkúpil Reed Elsevier v roku 2001, a spoločnosť sa tak stala súčasťou nakladateľstva Elsevier.
  
==='''Saunders'''===
+
==='''Saunders''' (http://store.elsevier.com/Saunders/IMP_23/) ===
'''Odkaz:'''http://store.elsevier.com/Saunders/IMP_23/<br/>
+
'''Anotace:'''Saunders je akademické nakladateľstvo učebníc, ktoré vychádzajú v USA. Je to jedno z obchodných mien nakladateľstva Elsevier. Nakladateľstvo bolo založené v roku 1888 a publikuje viac titulov vo viacerých oblastiach zdravotnej starostlivosti než ktokoľvek iný.  
'''Anotace:'''Saunders je akademické nakladateľstvo učebníc, ktoré vychádzajú v USA. Je to jedno z obchodných mien nakladateľstva Elsevier. Nakladateľstvo bolo založené v roku 1888 a publikuje viac titulov vo viacerých oblastiach zdravotnej starostlivosti než ktokoľvek iný. <br/>
 
 
Tradícia kvality začala pred 120 rokmi W.B.Saundersom. Každé dielo napísal expert svojho oboru, ktoré bolo upravené tak, aby odzrkadľovalo posledné výskumy. Muselo byť vždy dobre organizované a oindexované, aby bol užívateľ schopný okamžite nájsť dôležitú informáciu.
 
Tradícia kvality začala pred 120 rokmi W.B.Saundersom. Každé dielo napísal expert svojho oboru, ktoré bolo upravené tak, aby odzrkadľovalo posledné výskumy. Muselo byť vždy dobre organizované a oindexované, aby bol užívateľ schopný okamžite nájsť dôležitú informáciu.
  
==='''McGraw-Hill Education'''===
+
==='''McGraw-Hill Education''' (http://www.mheducation.com/) ===
'''Odkaz:'''http://www.mheducation.com/<br/>
+
'''Anotace:'''McGraw-Hill Education (MHE) je Americká vedecká vzdelávacia spoločnosť a jednou z "troch veľkých" vzdelávacícch nakladateľstiev.  
'''Anotace:'''McGraw-Hill Education (MHE) je Americká vedecká vzdelávacia spoločnosť a jednou z "troch veľkých" vzdelávacícch nakladateľstiev. <br/>
 
 
Poskytuje upravený vzdelávací obsah, software a služby pre predškolské až postgraduálne štúdium. Spoločnosť tiež poskytuje podkladové a obchodné publikácie pre medicíu, biznis a inžinierstvo. McGraw-Hill Education má momentálne prevádzky v 28 krajinách, celkovo má viac než 4,800 zamestnancov a ponúka služby a produkty vo viac než 135 krajjinách a 60 jazykoch.  
 
Poskytuje upravený vzdelávací obsah, software a služby pre predškolské až postgraduálne štúdium. Spoločnosť tiež poskytuje podkladové a obchodné publikácie pre medicíu, biznis a inžinierstvo. McGraw-Hill Education má momentálne prevádzky v 28 krajinách, celkovo má viac než 4,800 zamestnancov a ponúka služby a produkty vo viac než 135 krajjinách a 60 jazykoch.  
  
==='''Oxford University Press'''===
+
==='''Oxford University Press''' (http://global.oup.com/?cc=cz) ===
'''Odkaz:'''http://global.oup.com/?cc=cz<br/>
+
'''Anotace:'''Oxford University Press (OUP) je  oddelenie Oxfordskej university. Svojou celosvetovou nakladateľkou činnosťou rozširuje univerzitný cieľ dokonalosti výskumu, učensti a vzdelania. OUP je najväčším univerzitným nakladateľstvom na svete, a je druhým najstarším po Cambridge University Press.  
'''Anotace:'''Oxford University Press (OUP) je  oddelenie Oxfordskej university. Svojou celosvetovou nakladateľkou činnosťou rozširuje univerzitný cieľ dokonalosti výskumu, učensti a vzdelania. OUP je najväčším univerzitným nakladateľstvom na svete, a je druhým najstarším po Cambridge University Press. <br/>
 
 
OUP momentálne celosvetovo vydáva v rôznych formátoch viac než 6,000 titulov ročne. Zameriava sa na slovníky, materiály pre výuku angličtiny, detské knihy, časopisy, vedecké monografie, hudbu a učebnice rôzneho druhu. Mnohé z týchto titulov boli vytvorené špeciálne pre lokálny trh a publikované v regionálnych pobočkách OUP.
 
OUP momentálne celosvetovo vydáva v rôznych formátoch viac než 6,000 titulov ročne. Zameriava sa na slovníky, materiály pre výuku angličtiny, detské knihy, časopisy, vedecké monografie, hudbu a učebnice rôzneho druhu. Mnohé z týchto titulov boli vytvorené špeciálne pre lokálny trh a publikované v regionálnych pobočkách OUP.
  
==='''Taylor & Francis'''===
+
==='''Taylor & Francis'''' (http://taylorandfrancis.com/) ===
'''Odkaz:'''http://taylorandfrancis.com/<br/>
 
 
'''Anotace:'''Taylor & Francis je medzinárodná spoločnosť, ktorá vznikla vo Veľkej Británií. Spolupracuje so svetovými autormi, od popredných vedcov a výskumníkov po učencov a profesionálov, ktorí pôsobia na vrchole svojich oborov. Publikujú vo všetkých oblastiach humanitných vied, sociálnych vied, behaviorálnych vied, vo vedeckých, technologických a medicínskych odvetviach. Je jedným zo svetových nakladateľov odborných časopisov, kníh, e-kníh, učebníc a príručiek. <br/>
 
'''Anotace:'''Taylor & Francis je medzinárodná spoločnosť, ktorá vznikla vo Veľkej Británií. Spolupracuje so svetovými autormi, od popredných vedcov a výskumníkov po učencov a profesionálov, ktorí pôsobia na vrchole svojich oborov. Publikujú vo všetkých oblastiach humanitných vied, sociálnych vied, behaviorálnych vied, vo vedeckých, technologických a medicínskych odvetviach. Je jedným zo svetových nakladateľov odborných časopisov, kníh, e-kníh, učebníc a príručiek. <br/>
  
==='''Springer'''===
+
==='''Springer''' (http://www.springer.com/gp/) ===
'''Odkaz:'''http://www.springer.com/gp/<br/>
+
'''Anotace:'''Springer Publishing je Americká spoločnosť, ktorá vydáva akademické časopisy a knihy. Zameriava sa na nasledovné oblasti: ošetrovateľstvo, gerontológia, psychológia, sociálna práca, poradenstvo, verejné zdravotníctvo a rehabilitácia (neuropschológia).
'''Anotace:'''Springer Publishing je Americká spoločnosť, ktorá vydáva akademické časopisy a knihy. Zameriava sa na nasledovné oblasti: ošetrovateľstvo, gerontológia, psychológia, sociálna práca, poradenstvo, verejné zdravotníctvo a rehabilitácia (neuropschológia).<br/>
 
 
Spoločnosť založil v roku 1950 Bernhard Springer, pravnuk Juliusa Springera, a sídli na 15. poschodí v Salmon Tower v Midtown Manhattan, New York City.
 
Spoločnosť založil v roku 1950 Bernhard Springer, pravnuk Juliusa Springera, a sídli na 15. poschodí v Salmon Tower v Midtown Manhattan, New York City.
  
==='''Wiley'''===
+
==='''Wiley''' (http://eu.wiley.com/WileyCDA/) ===
'''Odkaz:'''http://eu.wiley.com/WileyCDA/<br/>
 
 
'''Anotace:'''John Wiley & Sons, Inc., taktiež nazývané len Wiley, je svetová vydavateľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje vo vydávaní akademickej literatúry. Jej produkty sú určené pre profesinálov a užívateľov, študentov a učiteľov, výskumníkov a lekárov vo vedeckých, technických, medicínskych a učeneckých oblastiach. Spoločnosť vydáva knihy, časopisy a encyklopédie, v papierovej i v elektronickej forme, taktiež ako online produkty a služby, školenia a výukové materiály pre študentov i absolventov.  
 
'''Anotace:'''John Wiley & Sons, Inc., taktiež nazývané len Wiley, je svetová vydavateľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje vo vydávaní akademickej literatúry. Jej produkty sú určené pre profesinálov a užívateľov, študentov a učiteľov, výskumníkov a lekárov vo vedeckých, technických, medicínskych a učeneckých oblastiach. Spoločnosť vydáva knihy, časopisy a encyklopédie, v papierovej i v elektronickej forme, taktiež ako online produkty a služby, školenia a výukové materiály pre študentov i absolventov.  
  
==='''Cambridge University Press'''===
+
==='''Cambridge University Press''' (http://www.cambridge.org/) ===
'''Odkaz:'''http://www.cambridge.org/<br/>
+
'''Anotace:'''Cambridge University Press vznikol v roku 1534 a je súčasťou University of Cambridge. Charakteristickým znakom jeho akademického zamerania sú najlepšie vedecké práce a výskumy.  
'''Anotace:'''Cambridge University Press vznikol v roku 1534 a je súčasťou University of Cambridge. Charakteristickým znakom jeho akademického zamerania sú najlepšie vedecké práce a výskumy. <br/>
 
 
Vydáva výskumné monografie, akademické refrencie, učebnice, knihy pre odborníkov a veľké množstvo brožovaných kníh, ktoré sú určené pre absolventov. Takmer všetky nové tituly sú dostupné aj v elektronických formátoch cez Cambridge Core, ktére ponúka knižniciam a inštitúciam prístup k Cambridge e-knihám. Cambridge Journals vydáva časopisy o najnovších výskumoch a myšlienkach.  
 
Vydáva výskumné monografie, akademické refrencie, učebnice, knihy pre odborníkov a veľké množstvo brožovaných kníh, ktoré sú určené pre absolventov. Takmer všetky nové tituly sú dostupné aj v elektronických formátoch cez Cambridge Core, ktére ponúka knižniciam a inštitúciam prístup k Cambridge e-knihám. Cambridge Journals vydáva časopisy o najnovších výskumoch a myšlienkach.  
 +
 +
==='''Demos Medical''' (http://www.demosmedical.com/) ===
 +
'''Anotace:'''Americké nakladatelství Demos Medical je lékařské a zdravotnické nakladatelství zaměřující se především na oblasti neurologie,fyziatrie a rehabilitace, patologie a ontologie. Nakladatelství vydává tištění i digitální publikace.<ref>About Us: Demos Medical Publishing. DemosMedical [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.demosmedical.com/about-us/</ref>
 +
 +
==='''Cardiotext Publishing''' (http://cardiotextpublishing.com/) ===
 +
'''Anotace:'''Cardiotext Publishing je americké nakladatelství specializující se na oblast kardiovaskulární medicíny. Konkrétně se nakladatelství zajímá o tématikou elektrofyziologie, vrozených srdečních vad, srdečních příhod, EKG, atd. Nakladatelství vydává tištění i digitální publikace. <ref>About Us. CardioText [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://cardiotextpublishing.com/about/</ref>
 +
 +
 +
== Odkazy ==
 +
 +
=== Reference ===
 +
 +
<references />
 +
 +
=== Externí odkazy ===
 +
* [http://www.publishersglobal.com/directory/subject/medical-publishers/ Medical Publishers' Directory]
 +
* [http://publishersarchive.com/medical-book-publishers.php PublishersArchive.com]
 +
 +
=== Související články ===
 +
 +
* [[Lékařské knihovny]]
 +
 +
=== Klíčová slova ===
 +
nakladatelství, lékařství, medicína, zdravotnictví, publikace, odborná literatura
 +
  
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
 +
[[Kategorie:Vydavatelství / nakladatelství a legislativní otázky]]

Aktuální verze z 9. 4. 2017, 12:22

Nakladatelství zaměřená na obor lékařství:

Galén (http://www.galen.cz/)

Anotace:Páteří publikační činnosti nakladatelství Galén jsou odborné zdravotnické publikace. Učební texty pro studenty lékařských fakult i zdravotnických škol, monografie, atlasy, slovníky, oborové publikace, sborníky z kongresů, ale i periodika a CD-ROM a DVD. Galén se kromě lékařství zaměřuje i na oblast zdravého životního stylu a ošetřovatelství. Ediční program Galénu zahrnuje například edice: "Makropolus" (témata populárně-vědecká, týkající se převážně zdravotnictví), "Almanach medicíny" (biografie českých lékařů a vzpomínkové knihy) nebo "Křeslo pro Fausta" (rozhovory s představiteli lékařských věd, ale i s dalšími osobnostmi české kultury). Nakladatelství vydalo doposud více než 500 publikací. [1]

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 17
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 18

Maxdorf (http://maxdorf.cz)

Anotace:Nakladatelství zaměřené na literaturu o medicíně, zdraví a nejrůznějších oborech lékařství. Zhruba 85 % produkce nakladatelství je určené pro lékaře a má značku „Jessenius“. Mezi hlavní vydávané tituly patří výkladové slovníky - "Praktický slovník medicíny", "Velký lékařský slovník" a další. Důležitými edičními řadami jsou: "Farmakoterapie pro praxi", "Současná dibetalogie", "Edice Intenzivní medicíny", "Moderní farmakoterapie", "Porodnictví krok za krokem" a další. [2]

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 27
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 33

Raabe (http://www.raabe.cz )

Anotace:Nakladatelství Raabe se specializuje na vydávání pedagogických publikací, ale zároveň se angažuje na poli lékařské literatury. V oblasti zdravotnictví se především zaměřuje na vydávání publikací pro všeobecné praktické lékaře, stomatology a nelékařský personál. Nakladatelství dále vydává publikace týkající se legislativy ve zdravotnictví a zdravotnických seminářů a konferencí. [3]

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 6
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 17

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (http://www.nconzo.cz)

Anotace:Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů je instituce podporující a realizující celoživotní vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. Centrum provádí kromě dalších služeb i nakladatelskou a vydavatelskou činnost, která se zaměřuje na knihy o zdraví, a knihy pro nelékařské obory.[4]

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 2
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 0

Solen (http://www.solen.cz/)

Anotace:Jedná se o největší nezávislé vydavatelství periodik v medicínské oblasti v ČR. Časopisy vydavatelství Solen jsou dostupné v databázích Scopus, Embase a Emacare. Kromě odborných publikací vydává Solen i sborníky z konferencí a odborné publikace. [5]

Počet neperiodických publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3
Počet neperiodických publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 4

Triton (http://www.tridistri.cz/)

Anotace:Nakladatelství Triton se vyznačuje svým širokým zaměřením vydávaných publikací. Kromě literatury lékařské se nakladatelství specializuje i na psychologické, filosofické, historické a pedagogické publikace. Dále se nakladatelství zaměřuje na krásnou literaturu (např. sci-fi, pohádky, beletrie) či oblast zdravého životního stylu. [6]

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 108
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 115

Axonite (https://www.axonite.cz/)

Anotace:Nakladatelství Axonite se zaměřuje na vydávání odborné lékařské literatury ze všech lékařských oborů, specializovaných časopisů a newsletterů. Axonite se také věnuje pořádáním sympózií a odborných workshopů.[7]

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 4
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 6

Geum (http://www.geum.org/)

Anotace:Nakladetlství Geum je vydavatelství zdravotnické a lékařské literatury. Specializuje se jen na vybrané lékařské obory. Součástí nakladatelské produkce jsou knihy, časopisy, internetové publikace pro lékaře. Současně nakladatelství vydává i edukační a vzdělávací zdravotnickou literaturu pro laiky. [8]

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 2

Facta Medica (http://www.fa-ma.cz/)

Anotace:Relativně nové vydavatelství Facta Medica, s.r.o. (založeno 2008) se zaměřuje na odbornou lékařskou a zdravotnickou literaturu. Ediční plán je rozdělen na tři ediční řady: odborná lékařská, populárně-naučná a medicínsko-beletristická.

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0
Počet publikací vydaných v roce 2016 dle katalogu NKP: 1

Zahraniční nakladatelství zaměřená na obor lékařství:

Elsevier (https://www.elsevier.com/)

Anotace:Elsevier je nizozemské nakladatelství, které vydává odbornou a lékářskou literaturu. [9] Elsevier je najlepším poskytovateľom informačných riešení na svete. Pomáha tak profesionálom z oblasti vedy, medicíny a technológie robiť lepšie rozhodnutia, poskytnúť lepšiu starostlivosť a niekedy urobiť prevratné objavy, ktoré posúvajú hranice vedomostí a ľudského pokroku. Poskytuje webovo-založené digitálne riešenia - medzi nimi aj ScienceDirect, Scopus, Evolve, Knovel, Reaxys a ClinicalKey. Vydáva vyše 2,000 časopisov, vrátane The Lancet a Cell, a viac než 33,000 knižných titulov.[10]

Churchill Livingstone (https://store.elsevier.com/Churchill-Livingstone/IMP_9/)

Anotace:Churchill Livingstone je akademické nakladateľstvo. Je to jedno z obchodných mien nakladateľstva Elsevier - pôvodní vlastníci boli Harcourt and Pearson. Prvý raz sa objavilo v roku 1972, po zlúčení E&S Livingstone (Edinburgh, Scotland) a J&A Churchill (London, England) a Longman. John Churhill, zakladateľ J&A Churchill, založil svoje nakladateľstvo v Londýne v roku 1728 so zoznamom medicínskych kníh, ktoré boli datované od roku 1688.

Mosby (http://store.elsevier.com/Mosby/IMP_17/)

Anotace:Mosby je akademické nakladateľstvo učebníc a akademických časopisov, ktoré vychádzajú v USA. Je to jedno z obchodných mien nakladateľstva Elsevier a taktiež najlepší poskytovateľ informácií z oblasti medicíny, ošetrovateľstva a veterinárnej medicíny od roku 1906. Okrem širokej ponuky učebníc, príručiek a časopisov poskytujú Mosbyho prostriedky zdravotnej starostlivosti aj virtuálne klinické zájazdy, online kurzy a iné. Spoločnosť C.V. Mosby bola založená v roku 1906 v St. Louis Missouri. V roku 1967 si pôvodne nezávyslú spoločnosť C.V. Mosby, Inc. získala spoločnosť Times Mirror. V roku 1989 sa Times Mirror a C.V. Mosby zlúčili s Year Book Medical Publishers, Wolfe Publishing Ltd. a PSG Publishing Company. Mosby si neskôr získal Harcourt General v roku 1998. Spoločnosť následne odkúpil Reed Elsevier v roku 2001, a spoločnosť sa tak stala súčasťou nakladateľstva Elsevier.

Saunders (http://store.elsevier.com/Saunders/IMP_23/)

Anotace:Saunders je akademické nakladateľstvo učebníc, ktoré vychádzajú v USA. Je to jedno z obchodných mien nakladateľstva Elsevier. Nakladateľstvo bolo založené v roku 1888 a publikuje viac titulov vo viacerých oblastiach zdravotnej starostlivosti než ktokoľvek iný. Tradícia kvality začala pred 120 rokmi W.B.Saundersom. Každé dielo napísal expert svojho oboru, ktoré bolo upravené tak, aby odzrkadľovalo posledné výskumy. Muselo byť vždy dobre organizované a oindexované, aby bol užívateľ schopný okamžite nájsť dôležitú informáciu.

McGraw-Hill Education (http://www.mheducation.com/)

Anotace:McGraw-Hill Education (MHE) je Americká vedecká vzdelávacia spoločnosť a jednou z "troch veľkých" vzdelávacícch nakladateľstiev. Poskytuje upravený vzdelávací obsah, software a služby pre predškolské až postgraduálne štúdium. Spoločnosť tiež poskytuje podkladové a obchodné publikácie pre medicíu, biznis a inžinierstvo. McGraw-Hill Education má momentálne prevádzky v 28 krajinách, celkovo má viac než 4,800 zamestnancov a ponúka služby a produkty vo viac než 135 krajjinách a 60 jazykoch.

Oxford University Press (http://global.oup.com/?cc=cz)

Anotace:Oxford University Press (OUP) je oddelenie Oxfordskej university. Svojou celosvetovou nakladateľkou činnosťou rozširuje univerzitný cieľ dokonalosti výskumu, učensti a vzdelania. OUP je najväčším univerzitným nakladateľstvom na svete, a je druhým najstarším po Cambridge University Press. OUP momentálne celosvetovo vydáva v rôznych formátoch viac než 6,000 titulov ročne. Zameriava sa na slovníky, materiály pre výuku angličtiny, detské knihy, časopisy, vedecké monografie, hudbu a učebnice rôzneho druhu. Mnohé z týchto titulov boli vytvorené špeciálne pre lokálny trh a publikované v regionálnych pobočkách OUP.

Taylor & Francis' (http://taylorandfrancis.com/)

Anotace:Taylor & Francis je medzinárodná spoločnosť, ktorá vznikla vo Veľkej Británií. Spolupracuje so svetovými autormi, od popredných vedcov a výskumníkov po učencov a profesionálov, ktorí pôsobia na vrchole svojich oborov. Publikujú vo všetkých oblastiach humanitných vied, sociálnych vied, behaviorálnych vied, vo vedeckých, technologických a medicínskych odvetviach. Je jedným zo svetových nakladateľov odborných časopisov, kníh, e-kníh, učebníc a príručiek.

Springer (http://www.springer.com/gp/)

Anotace:Springer Publishing je Americká spoločnosť, ktorá vydáva akademické časopisy a knihy. Zameriava sa na nasledovné oblasti: ošetrovateľstvo, gerontológia, psychológia, sociálna práca, poradenstvo, verejné zdravotníctvo a rehabilitácia (neuropschológia). Spoločnosť založil v roku 1950 Bernhard Springer, pravnuk Juliusa Springera, a sídli na 15. poschodí v Salmon Tower v Midtown Manhattan, New York City.

Wiley (http://eu.wiley.com/WileyCDA/)

Anotace:John Wiley & Sons, Inc., taktiež nazývané len Wiley, je svetová vydavateľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje vo vydávaní akademickej literatúry. Jej produkty sú určené pre profesinálov a užívateľov, študentov a učiteľov, výskumníkov a lekárov vo vedeckých, technických, medicínskych a učeneckých oblastiach. Spoločnosť vydáva knihy, časopisy a encyklopédie, v papierovej i v elektronickej forme, taktiež ako online produkty a služby, školenia a výukové materiály pre študentov i absolventov.

Cambridge University Press (http://www.cambridge.org/)

Anotace:Cambridge University Press vznikol v roku 1534 a je súčasťou University of Cambridge. Charakteristickým znakom jeho akademického zamerania sú najlepšie vedecké práce a výskumy. Vydáva výskumné monografie, akademické refrencie, učebnice, knihy pre odborníkov a veľké množstvo brožovaných kníh, ktoré sú určené pre absolventov. Takmer všetky nové tituly sú dostupné aj v elektronických formátoch cez Cambridge Core, ktére ponúka knižniciam a inštitúciam prístup k Cambridge e-knihám. Cambridge Journals vydáva časopisy o najnovších výskumoch a myšlienkach.

Demos Medical (http://www.demosmedical.com/)

Anotace:Americké nakladatelství Demos Medical je lékařské a zdravotnické nakladatelství zaměřující se především na oblasti neurologie,fyziatrie a rehabilitace, patologie a ontologie. Nakladatelství vydává tištění i digitální publikace.[11]

Cardiotext Publishing (http://cardiotextpublishing.com/)

Anotace:Cardiotext Publishing je americké nakladatelství specializující se na oblast kardiovaskulární medicíny. Konkrétně se nakladatelství zajímá o tématikou elektrofyziologie, vrozených srdečních vad, srdečních příhod, EKG, atd. Nakladatelství vydává tištění i digitální publikace. [12]


Odkazy

Reference

 1. Nakladatelství a jeho ediční záměry. Galén [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=static&page=onas
 2. O nás. Maxdorf [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://maxdorf.cz/about-us
 3. O nás. Raabe [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.raabe.cz/
 4. O nás. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.nconzo.cz/web/guest/nconzo
 5. Představení společnosti Solen. Solen [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.solen.cz/artkey/inf-888800-0003.php
 6. O nás/About Us: vědecká rada. Nakladatelství Triton [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.tridistri.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=ViewTemplate&Path=Manual
 7. O nás. Axonite [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: https://www.axonite.cz/O-NAS-a2_16.htm
 8. Základní informace. Geum [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.geum.org/nak_onas.htm
 9. Elsevier. Wikipedie [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Elsevier
 10. Elsevier – ideální propojení vydavatelské činnosti, informačních produktů a služeb v oblasti STM. Knihovnická revue [online]. 2004, 15(2), 91-100 [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402096.html
 11. About Us: Demos Medical Publishing. DemosMedical [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.demosmedical.com/about-us/
 12. About Us. CardioText [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://cardiotextpublishing.com/about/

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

nakladatelství, lékařství, medicína, zdravotnictví, publikace, odborná literatura