Nakladatelství v oblasti Lékařství: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
Nakladatelství zaměřená na obor lékařství:
+
== Nakladatelství zaměřená na obor lékařství: ==
  
=== '''Galén''' (http://www.galen.cz/)
+
=== '''Galén''' (http://www.galen.cz/) ===
===
 
 
Páteří publikační činnosti nakladatelství Galén jsou odborné zdravotnické publikace. Učební texty pro studenty lékařských fakult i zdravotnických škol, monografie, atlasy, slovníky, oborové publikace, sborníky z kongresů, ale i periodika a CD-ROM a DVD
 
Páteří publikační činnosti nakladatelství Galén jsou odborné zdravotnické publikace. Učební texty pro studenty lékařských fakult i zdravotnických škol, monografie, atlasy, slovníky, oborové publikace, sborníky z kongresů, ale i periodika a CD-ROM a DVD
  
Řádek 27: Řádek 26:
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0
  
Solen (www.solen.cz)
+
=== '''Solen '''(www.solen.cz) ===
 +
Jedná se o největší nezávislé vydavatelství periodik v medicínské oblasti v ČR. Krom periodik, jsou zařazeny v mezinárodních medicínských databázích jako např. Scopus, Embase či Emcare, vydává Solen i nepereriodické publikace, taktéž z oblasti lékařství a medicíny.
  
Jedná se o největší nezávislé vydavatelství periodik v medicínské oblasti v ČR. Krom periodik, jsou zařazeny v mezinárodních medicínských databázích jako např. Scopus, Embase či Emcare, vydává Solen i nepereriodické publikace, taktéž z oblasti lékařství a medicíny.
 
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3
  
Triton (http://www.tridistri.cz/)
+
=== '''Triton '''(http://www.tridistri.cz/) ===
 
 
 
Nakladatelství Triton se vyznačuje svým pestrým zaměřením vydávaných publikací. Kromě literatury lékařské a z odvětví medicíny tu najdeme i sci-fi, pohádky, naučnou a krásnou literaturu nebo psychologii.
 
Nakladatelství Triton se vyznačuje svým pestrým zaměřením vydávaných publikací. Kromě literatury lékařské a z odvětví medicíny tu najdeme i sci-fi, pohádky, naučnou a krásnou literaturu nebo psychologii.
  
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 108
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 108
  
Axonite (www.Axonite.cz)
+
=== '''Axonite '''(www.Axonite.cz) ===
 
Nakladatelství Axonite se věnuje vydávání zejména odborné lékařské literatury, a to ze všech lékařských oborů.
 
Nakladatelství Axonite se věnuje vydávání zejména odborné lékařské literatury, a to ze všech lékařských oborů.
 +
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 4
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 4
  
Geum (http://www.geum.org/)
+
=== '''Geum''' (http://www.geum.org/) ===
 
Nakladatelství GEUM se zaměřuje na vydávání zdravotnické (především lékařské) literatury. Ve vybraných lékařských oborech se snaží o zajištění komplexního informačního servisu zahrnujícího vydávání knih, časopisů, účelových tisků a internetových publikací pro lékaře, edukační a vzdělávací zdravotnické literatury pro laiky a přímý informační servis.
 
Nakladatelství GEUM se zaměřuje na vydávání zdravotnické (především lékařské) literatury. Ve vybraných lékařských oborech se snaží o zajištění komplexního informačního servisu zahrnujícího vydávání knih, časopisů, účelových tisků a internetových publikací pro lékaře, edukační a vzdělávací zdravotnické literatury pro laiky a přímý informační servis.
 +
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3
  
Facta Medica (http://www.fa-ma.cz/)
+
=== '''Facta Medica''' (http://www.fa-ma.cz/) ===
 
Vydavatelství Facta Medica, s.r.o., působí na vydavatelské a nakladatelské scéně České republiky od roku 2008. Specializuje se na vydávání především odborné lékařské a zdravotnické literatury. Zatím má koncipovány tři ediční řady: odbornou lékařskou, populárně-naučnou a medicínsko-beletristickou.
 
Vydavatelství Facta Medica, s.r.o., působí na vydavatelské a nakladatelské scéně České republiky od roku 2008. Specializuje se na vydávání především odborné lékařské a zdravotnické literatury. Zatím má koncipovány tři ediční řady: odbornou lékařskou, populárně-naučnou a medicínsko-beletristickou.
 +
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0
 
Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0

Verze z 28. 12. 2015, 14:44

Nakladatelství zaměřená na obor lékařství:

Galén (http://www.galen.cz/)

Páteří publikační činnosti nakladatelství Galén jsou odborné zdravotnické publikace. Učební texty pro studenty lékařských fakult i zdravotnických škol, monografie, atlasy, slovníky, oborové publikace, sborníky z kongresů, ale i periodika a CD-ROM a DVD

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 17

Maxdorf (http://maxdorf.cz)

Nakladatelství zaměřené na literaturu o medicíně, zdraví a nejrůznějších oborech lékařství.

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 27

Raabe (http://www.raabe.cz )

Nakladatelství Raabe vydává literaturu zaměřenou jak na lékařství, tak i odborné publikace a metodické příručky pro pedagogy

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 6

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (http://www.nconzo.cz)

Centrum provádí krom jiných služeb i nakladatelskou a vydavatelskou činnost, která se zaměřuje na knihy o zdraví, a knihy pro nelékařské obory.

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 2

Paido (www.paido.cz)

Nakladatelství Paido se orientuje především na vydávání odborných monografií, vědeckých sborníků a vysokoškolských učebnic převážně z pedagogické oblasti a z oblasti medicíny a lékařství. Krom jiného vydává i lékařský časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca.

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0

Solen (www.solen.cz)

Jedná se o největší nezávislé vydavatelství periodik v medicínské oblasti v ČR. Krom periodik, jsou zařazeny v mezinárodních medicínských databázích jako např. Scopus, Embase či Emcare, vydává Solen i nepereriodické publikace, taktéž z oblasti lékařství a medicíny.

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3

Triton (http://www.tridistri.cz/)

Nakladatelství Triton se vyznačuje svým pestrým zaměřením vydávaných publikací. Kromě literatury lékařské a z odvětví medicíny tu najdeme i sci-fi, pohádky, naučnou a krásnou literaturu nebo psychologii.

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 108

Axonite (www.Axonite.cz)

Nakladatelství Axonite se věnuje vydávání zejména odborné lékařské literatury, a to ze všech lékařských oborů.

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 4

Geum (http://www.geum.org/)

Nakladatelství GEUM se zaměřuje na vydávání zdravotnické (především lékařské) literatury. Ve vybraných lékařských oborech se snaží o zajištění komplexního informačního servisu zahrnujícího vydávání knih, časopisů, účelových tisků a internetových publikací pro lékaře, edukační a vzdělávací zdravotnické literatury pro laiky a přímý informační servis.

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 3

Facta Medica (http://www.fa-ma.cz/)

Vydavatelství Facta Medica, s.r.o., působí na vydavatelské a nakladatelské scéně České republiky od roku 2008. Specializuje se na vydávání především odborné lékařské a zdravotnické literatury. Zatím má koncipovány tři ediční řady: odbornou lékařskou, populárně-naučnou a medicínsko-beletristickou.

Počet publikací vydaných v roce 2015 dle katalogu NKP: 0