Nakladatelství v oblasti Mediální studia: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „=== GRADA === * '''Odkaz''': http://www.grada.cz/ * '''Anotace''': Nakladateľstvo GRADA, bolo založené v roku 1991. Patrí k jedným z najväčších na…“)
 
m
Řádek 1: Řádek 1:
 
=== GRADA ===
 
=== GRADA ===
 
* '''Odkaz''': http://www.grada.cz/
 
* '''Odkaz''': http://www.grada.cz/
* '''Anotace''': Nakladateľstvo GRADA, bolo založené v roku 1991. Patrí k jedným z najväčších nakladateľstiev v Česku. Pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí. Publikuje tituly v oblasti práva, ekonómie, managementu, PR, financií, účetníctva, psychológie, knihy s počítačovou tématikou.
+
* '''Anotace''': Nakladateľstvo GRADA, bolo založené v roku 1991. Patrí k jedným z najväčších nakladateľstiev v Česku. Pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí. Publikuje tituly v oblasti práva, ekonómie, managementu, PR, financií, účtovníctva, psychológie, knihy s počítačovou tématikou.
 
=== ANAG ===
 
=== ANAG ===
 
* '''Odkaz''': http://www.anag.cz/
 
* '''Odkaz''': http://www.anag.cz/
Řádek 10: Řádek 10:
 
=== Progres Guru ===
 
=== Progres Guru ===
 
* '''Odkaz''': https://www.progresguru.cz
 
* '''Odkaz''': https://www.progresguru.cz
* '''Anotace''': Nakladateľstvo Progres Guru bolo založené v roku 2013. Zameriava sa na výrobu a predaj náučných audiokníh so zamerianím na osobní rozvoj, podnikanie a profesijný rast. Cieľom nakladateľstva je poskytnúť efektívny spôsob samovzdelávania vo formáte MP3 k stiahnutiu.  
+
* '''Anotace''': Nakladateľstvo Progres Guru bolo založené v roku 2013. Zameriava sa na výrobu a predaj náučných audio-kníh so zamerianím na osobní rozvoj, podnikanie a profesijný rast. Cieľom nakladateľstva je poskytnúť efektívny spôsob samovzdelávania vo formáte MP3 k stiahnutiu.  
 
=== EKOPRESS ===
 
=== EKOPRESS ===
 
* '''Odkaz''': http://www.ekopress.cz/
 
* '''Odkaz''': http://www.ekopress.cz/
* '''Anotace''': Nakladateľstvo EKOPRESS funguje na trhu od roku 1992. Zahrňuje témy v oblasti ekonomiky, businessu, mananagementu, marketingu, sales, reklama, PR, financie a jazyky.
+
* '''Anotace''': Nakladateľstvo EKOPRESS funguje na trhu od roku 1992. Zahrňuje témy v oblasti ekonomiky, businessu, managementu, marketingu, sales, reklama, PR, financie a jazyky.
 
=== Management Press ===
 
=== Management Press ===
 
* '''Odkaz''': http://www.mgmtpress.cz/
 
* '''Odkaz''': http://www.mgmtpress.cz/
Řádek 23: Řádek 23:
 
* '''Odkaz''': http://www.tandfonline.com/
 
* '''Odkaz''': http://www.tandfonline.com/
 
* '''Anotace''': Nakladateľstvo Taylor and Francis publikuje literatúru v oblasti sociálnych a politických vied, mediálnych štúdií, komunikácie, matematiky,technológie a medicíny.
 
* '''Anotace''': Nakladateľstvo Taylor and Francis publikuje literatúru v oblasti sociálnych a politických vied, mediálnych štúdií, komunikácie, matematiky,technológie a medicíny.
 +
=== Conviva ===
 +
* '''Odkaz''': http://www.conviva.cz/
 +
* '''Anotace''': Nakladateľstvo so zameraním na filozofickú, ekonomickú, právnickú literatúru a literatúru spoločenských vied. 
 +
=== Portál ===
 +
* '''Odkaz''': http://www.portal.cz/
 +
* '''Anotace''': Portál bol založený v roku 1990. Zameriava sa predovšetkým na publikácie z oborov pedagogiky, psychológie, médií, sociológie, ekonómie, politológie, zdravia, ekológie, filozofie, semiotiky a antropológie.
 +
=== The Barrister & Principal publishing ===
 +
* '''Odkaz''': http://www.barrister.cz/
 +
* '''Anotace''': The Barrister & Principal publishing bol založený v roku 1994. Zameriava sa na publikáciu kníh v oblasti beletrie, poézie, sociológiu, dejiny, históriu, média, psychológiu, sociológiu, encyklopédie a učebnice.

Verze z 7. 1. 2016, 23:09

GRADA

 • Odkaz: http://www.grada.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo GRADA, bolo založené v roku 1991. Patrí k jedným z najväčších nakladateľstiev v Česku. Pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí. Publikuje tituly v oblasti práva, ekonómie, managementu, PR, financií, účtovníctva, psychológie, knihy s počítačovou tématikou.

ANAG

 • Odkaz: http://www.anag.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo ANAG, bolo založené v roku 1990. Vydáva ekonomickú a právnu literatúru, publikácie v oblasti zdravia a voľného času a odborné časopisy, ďalej majú rozšírený sortiment v oblasti managementu, marketingu a počítačovej literatúry.

KEY Publishing

 • Odkaz: http://www.keypublishing.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo KEY Publishing s.r.o., sa zameriava na produkciu odbornej literatúry, hlavne právnických a ekonomických publikácií, managementu a marketingu.

Progres Guru

 • Odkaz: https://www.progresguru.cz
 • Anotace: Nakladateľstvo Progres Guru bolo založené v roku 2013. Zameriava sa na výrobu a predaj náučných audio-kníh so zamerianím na osobní rozvoj, podnikanie a profesijný rast. Cieľom nakladateľstva je poskytnúť efektívny spôsob samovzdelávania vo formáte MP3 k stiahnutiu.

EKOPRESS

 • Odkaz: http://www.ekopress.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo EKOPRESS funguje na trhu od roku 1992. Zahrňuje témy v oblasti ekonomiky, businessu, managementu, marketingu, sales, reklama, PR, financie a jazyky.

Management Press

 • Odkaz: http://www.mgmtpress.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo Management Press bolo založené v roku 1992. Je popredným českým nakladateľstvom odbornej literatúry pre manažérov, podnikateľov, ekonómov, poradcov v riadení a podnikových personalistov. Vydáva publikácie v oblasti podnikateľskej a manažérskej praxi (napr. marketing, PR, reklama, predaj, financie, výroba, personalistika).

SAGE Publications

 • Odkaz: https://uk.sagepub.com/en-gb
 • Anotace: Nakladateľstvo SAGE Publications, založené v roku 1965, sa zameriava na vydávanie kníh v oblasti businessu, médiálnich štúdií, humanitných vied, sociálnych štúdií, technológie a medicíny.

Taylor and Francis

 • Odkaz: http://www.tandfonline.com/
 • Anotace: Nakladateľstvo Taylor and Francis publikuje literatúru v oblasti sociálnych a politických vied, mediálnych štúdií, komunikácie, matematiky,technológie a medicíny.

Conviva

 • Odkaz: http://www.conviva.cz/
 • Anotace: Nakladateľstvo so zameraním na filozofickú, ekonomickú, právnickú literatúru a literatúru spoločenských vied.

Portál

 • Odkaz: http://www.portal.cz/
 • Anotace: Portál bol založený v roku 1990. Zameriava sa predovšetkým na publikácie z oborov pedagogiky, psychológie, médií, sociológie, ekonómie, politológie, zdravia, ekológie, filozofie, semiotiky a antropológie.

The Barrister & Principal publishing

 • Odkaz: http://www.barrister.cz/
 • Anotace: The Barrister & Principal publishing bol založený v roku 1994. Zameriava sa na publikáciu kníh v oblasti beletrie, poézie, sociológiu, dejiny, históriu, média, psychológiu, sociológiu, encyklopédie a učebnice.