Navazující Magisterské státnicové otázky

Zpracovávání státnicových otázek k SZZK nMgr programu na katedře Psychologie FF UK:

Původní podoba státnicových otázek pro navazující magisterské studium

Povinné předměty

Specializační předměty

Aktualizovaná podoba státnicových otázek pro navazující magisterské studium od 2020

Povinné předměty

  • Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z obecné psychologie a psychologie osobnosti
  • Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z psychologické diagnostiky
  • Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z psychologické metodologie

Specializační předměty

  • Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z klinické psychologie a psychologie zdraví
  • Aktualizované státnicové otázky pro nMgr ze sociální psychologie a její aplikace
  • Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z vývojové psychologie
  • Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z psychologie práce a organizace
  • Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z pedagogické a školní psychologie