Neferuptah

Verze z 1. 2. 2017, 14:50, kterou vytvořil Diana.Mickova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Neferuptah byla dcerou Amenehmheta III. .

Náhrdelník princezny Neferuptah

Princezna Neferuptah měla být pohřbena v pyramidovém komplexu Amenemheta III. v Hawwáře. Její hrobka na tomto místě však nebyla nikdy použita a její pohřeb byl přemístěn do její vlastní pyramidy na téže lokalitě.[1]

Její jméno někdy objevujeme zapsané v kartuši, její možná role jako vládnoucího panovníka však zůstává nejasná.[2]


Reference

  1. Verner 2003: 430.
  2. Doson-Hilton 2004: 98.

Literatura

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Farag, Nagib and Zaky Iskander 1971. The Discovery of Neferwptah. Cairo: General Organisation for Government Printing Offices.

Grajetzki, Wolfram. Ancient Egyptian Queens: A Hieroglyphic Dictionary. London: Golden House Publications.

Verner, M. 2003: The pyramids, London: Atlantic Books.