Nicholas Belkin

Verze z 15. 2. 2015, 21:22, kterou vytvořil Kamila.Jencova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Je stoupencem koncepce Anomalous States of Knowledge(ASK). Uvědomil si, že v mnoha případech, uživatelé vyhledávacích systémů nejsou schopni pře…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Je stoupencem koncepce Anomalous States of Knowledge(ASK). Uvědomil si, že v mnoha případech, uživatelé vyhledávacích systémů nejsou schopni přesně formulovat to, co potřebují. Chybí jim jakási nezbytná znalost formulovat své dotazy. V takových případech je vhodnější, aby se pokusili popsat uživatelsky anomální stav poznání, nežli se ptát uživatele na zadání jeho / její potřeby jako žádosti do systému.