Nicholas Belkin

Verze z 25. 1. 2019, 14:43, kterou vytvořil Martin.Soucek (diskuse | příspěvky) (→‎použitá literatura)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nicholas J. Belkin je americký profesor, který se narodil v roce 1942 ve Spojených státech, vyučuje na Rudgers univerzity, na School of Communication and Information. Zabývá se tématy jako jsou digitální knihovny, systémy na vyhledávání na informací, interakcí mezi člověkem a informacemi. Je členem řídící komise Committee for the European Conferences on Digital Libraries, která se zabývá digitálními knihovnami.

[1]

Přínos N. J. Belkina pro informační vědu a knihovnictví

V informační vědě významně přispěl svými teoretickými a praktickými výzkumy. Klade důraz, že je velmi důležité pochopit lidské chování při vyhledávání a využívání informací a informačních systémů. V tomto oboru přichází s novými myšlenkami a teoriemi. Navrhuje a provádí experimenty. Výzkum J. Belkina byl důležitý při vytváření kognitivního hlediska na informační vyhledávání. Díky tomuto výzkumu došlo k posunu od systémového přístupu ke kognitivnímu pohledu na informační vědu. Jedna z jeho teoretických prací je teorie o "anomálním stavu poznání" (Anomalous State of Knowledge - ASK), vysvětluje proč a jak lidé vyhledávají, využívají informace. V časopise Journal of Documentation zveřejnil první článek s výsledky svého experimentování. Článek se stal nejvíce citovaným.

Studium

Vystudoval University of Washington a roku 1968 získal titul B. A. v oboru Ruský jazyk a literatura, 2 roky poté titul MLS v oboru knihovnictví. Dále studoval na University College a 1977 obhájil titul Ph.D. na University of London.

Práce

Zabývá se systémem vyhledávání informací, digitálními knihovnami a interakce člověk-počítač. Vyvinul epizodický model interakcí při vyhledávání informací v roce 1995. Ve kterém existují 4 rozměry chování pro vyhledávání. 1. způsob interakce (method of interaction) 2. cíle interakce (goal of interaction) 3. způsob vyhledávání (mode of retrieval) 4. zdroj informací (resource considered).

Výzkum

Je považován za jednoho ze zakladatelů "kognitivního hlediska" v informatice. V jedné z prvních knih, které zkoumají a popisují proces interaktivního vyhledávání informací je spoluautorem. Ve více než 200 článků v časopisech, sborníků z konferencí a kapitol z knih je také spoluautorem nebo autorem a byl identifikován jako první nebo druhý nejvíce citovaný učitel v knihovně a informační vědě. Jeho výzkumy byly podpořeny několika agenturami: NSF, GOOGLE, Institut muzeí a služeb knihovny, NIST, Ministerstvo školství USA, atd. Současný výzkumný projekt charakterizující a vyhodnocující interaktivní získávání informací o celých relacích podporuje National Science Foundation. Spolupracoval s mnoha vědci, například: W. B. Crofl, Jacek Gwizdka, S. T. Dumas, Jose Perez Carballa, Jingjing Liu.

Ocenění a uznání

Cena Gerarda Saltona, Cena za zásluhy ASIS & T, Excellence & T, Information Science Book of the Year Award

Odkazy

Reference

  1. Rutgers - The School Of Communication And Information. 2019. Dostupné také z: https://comminfo.rutgers.edu/belkin-nicholas

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

informační věda, knihovnictví, informace, informační chování