Norbert Wiener

Verze z 31. 1. 2015, 00:42, kterou vytvořil Kristyna.Berkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Norbert Wiener''' (26. listopadu 1894, Kolumbie, Missouri, USA – 18. března 1964 Stockholm, Švédsko) byl americký matematik a filozof a je považo…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Norbert Wiener (26. listopadu 1894, Kolumbie, Missouri, USA – 18. března 1964 Stockholm, Švédsko) byl americký matematik a filozof a je považován za zakladatele kybernetiky coby vědy. Vyučoval matematiku na Massachusettském technologickém institutu (MIT).

Biografie

Mládí a studium

Wiener byl jako dítě považován za zázračného. Jeho otec Leo Wiener, historik, lingvista a překladatel, učil slovanské jazyky na Harvardu. Norberta většinu jeho dětství a mládí učili doma.
Ve svých 11 letech nastoupil na vysokou školu Tufts College. Za tři roky obdržel bakalářský titul v oblasti matematiky a poté nastoupil na Harvard, kde měl v plánu studovat zoologii. Ale po roce se studia vzdal a přestoupil na Cornellskou univerzitu, kde se věnoval studiu filozofie.
Další rok se Wiener vrátil opět na Harvard a pokračoval ve studiu filozofie, kde se také více začal věnovat matematické filozofii. V roce 1912 Wiener obdržel titul Ph.D za dizertační práci z oblasti matematické logiky. Později chvíli studoval na Cambridgi v Anglii a v Německu v Göttingenu. Nakonec se ale vrátil zpět do USA.[1]

Kariéra a působení na MIT

Když vypukla druhá světová válka, chtěl narukovat, ale byl odmítnut kvůli špatnému zraku. Dlouhou dobu procházel různými zaměstnáními. Živil se například jako spisovatel pro encyklopedie, novinář nebo jako učitel na univerzitě v Maine.
Až v roce 1919 získal místo profesora matematiky na MIT. Již v pětadvaceti letech se stal docentem. Věnoval se teorii pravděpodobnosti a náhodným procesům. Jeden druh náhodného procesu je dodnes pojmenován jako Wienerův bílý šum. Také se zabýval lineárními prostory, topologií, teorií potenciálu, teorií čísel, teorií integrálu a analytickými funkcemi.
Během práce pro MIT často cestoval po Evropě, kam se také vrátil po svatbě s Margaret Engemannovou. Většinu času strávil v Göttingenu nebo v Cambridge. Náplní jeho práce byl Brownův pohyb, Fourierův integrál, Dirichletovy problémy, harmonická analýza, Tauberianovy teorémy a další problémy. V období druhé světové války vybudoval teorii predikce stacionárních časových řad a použil ji pro řízení protiletadlového dělostřelectva. Wiener zůstal na fakultě MIT až do svého odchodu do důchodu.[2]

Wiener a kybernetika

Norbert Wiener nejvíce proslul jako spolutvůrce slova kybernetika (z řeckého kybernétes – lodivod či kormidelník) a jako její zakladatel coby vědy. Vlastní výraz kybernetika poprvé použil, i když v trochu jiné souvislosti, už slavný francouzský fyzik André Marie Ampére (1775–1836), když navrhl v roce 1834 klasifikaci věd a nazval tak dosud neexistující, ale jím předpovězenou vědu o řízení lidské společnosti.[2]
První knihou, ve které se více věnoval základním aspektům kybernetiky je Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích, která v originále vyšla v roce 1948. Hlavním obsahem knihy je velmi náročný výklad teoretických základů nové vědy, která v krátkém čase vedla k dalekosáhlým výsledkům v oblasti elektronických automatů a zasahuje do mnoha dalších oborů praxe i výzkumu. Je spíše určena vědeckým a technickým pracovníkům.
Dalším stěžejním dílem z oblasti kybernetiky je Kybernetika a společnost z roku 1950. V orginále The human use of Human beings. Kapitoly pojednávají o dějinách kybernetiky, pokroku a entropii, dvou způsobech komunikativního chování, o mechanismu a dějinách jazyka. České vydání bylo rozšířeno o dvě stati.

Publikace

  • 1948 - Cybernetics or the Control and Communication in the Animal and the Machine
  • 1950 - The Human Use of Human Beings (český překlad vyšel v roce 1963 pod názvem Kybernetika a společnost)
  • 1953 - Ex-Prodigy: My Childhood and Youth
  • 1956 - I am a Mathematician (český překlad vyšel v roce 1970 pod názvem Můj život - Norbert Wiener), je zde zmínka o jeho setkání s Masarykem.
  • 1958 - Nonlinear Problems in Random Theory
  • 1959 - The Tempter
  • 1964 - God & Golem, Inc.: A Comment on Certain Points Where Cybernetics Impinges on Religion - román

Odkazy

Reference

  1. Norbert Wiener: biography- American mathematician. In: Encyclopedia Britannica [online]. 2013 [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/643306/Norbert-Wiener
  2. 2,0 2,1 Matematik a filozof, který ovlivnil podobu světa. 3 pól: Magazín plný pozitivní energie [online]. 2014 [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.3pol.cz/cz/rubriky/biografie/101-matematik-a-filozof-ktery-ovlivnil-podobu-sveta

Použitá literatura

Externí odkazy

Klíčová slova

Norbert Wiener, matematika, kybernetika