Historie verzí stránky „Obiloviny a chléb“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 1. 2. 2015, 11:22Vera.Okenkova diskuse příspěvky 14 811 bajtů +14 811 Založena nová stránka s textem „Pěstování obilnin je podmíněno znalostí '''zemědělství''', které zase vyžaduje usedlého člověka. Říká se, že zemědělství vynalezla že…“