Ochranná známka: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
== Ochranná známka ==
+
'''Ochranná známka''' je druh [[právní ochrana|právní ochrany]], která se řídí podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Tento zákon vymezuje ochrannou známku jako různorodé grafické znázornění slov, jmen, barev, kreseb, tvaru výrobků a obalů, jenž od sebe odlišuje výrobky nebo služby právnických nebo fyzických osob.<ref>PIČMANOVÁ EVA. <i>Zdroje informací o ochranných známkách</i>. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2007, s. 89.</ref>
=== Definice ===
 
Ochranná známka je druh [[právní ochrany]], která se řídí podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Tento zákon vymezuje ochrannou známku jako různorodé grafické znázornění slov, jmen, barev, kreseb, tvaru výrobků a obalů, jenž od sebe odlišuje výrobky nebo služby právnických nebo fyzických osob.<ref>PIČMANOVÁ EVA. <i>Zdroje informací o ochranných známkách</i>. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2007, s. 89.</ref>
 
  
=== Charakteristika ===
+
== Charakteristika ==
 
* platnost zapsané známky je 10 let s možností neustálého prodlužování pokaždé o dalších 10 let
 
* platnost zapsané známky je 10 let s možností neustálého prodlužování pokaždé o dalších 10 let
 
* před zapsáním známky se provádí [[Rešerše|rešerše]], zda již už není pod ochranou jiné osoby nebo firmy (např. rešeršní služba CETMOS – Central European Trade Mark Observation  Service)
 
* před zapsáním známky se provádí [[Rešerše|rešerše]], zda již už není pod ochranou jiné osoby nebo firmy (např. rešeršní služba CETMOS – Central European Trade Mark Observation  Service)
* podat přihlášku lze elektronicky (nutný [[Základní pojmy v kryptologii|elektronický podpis]]) nebo pomocí formuláře k příslušnému úřadu<ref>PRŮCHOVÁ,  Bohdana. <i>Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací</i>.Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1439</ref>
+
* podat přihlášku lze elektronicky (nutný [[Základní pojmy v kryptologii|elektronický podpis]]) nebo pomocí formuláře k příslušnému úřadu<ref name="PR">PRŮCHOVÁ,  Bohdana. <i>Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací</i>.Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1439</ref>
* Na území ČR je zapsáno okolo 670 000 ochranných známek<ref>PRŮCHOVÁ,  Bohdana. <i>Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací</i>. Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1461 </ref>
+
* Na území ČR je zapsáno okolo 670 000 ochranných známek<<ref name="PR"></ref>
  
 
+
== Historie ==
 
 
=== Historie ===
 
 
Ochranné známky (dříve značky) se používaly již před několika tisíci lety a to v podobě znaků, které představovaly bohy a roční období. Postupně byly užívány jako podpisy panovníků, řemeslníků atd. První podoba právní ochrany se objevila již ve starověkém Řecku a Římě, kdy za zneužití značky byly udělovány tresty. Ve středověku se formovaly do podoby šlechtických erbů a následně do cechovních značek. Po vzniku knihtisku byly ochranné známky typické pro výrobce papíru (filigrány) nebo samotné tiskaře jakožto podpis a záruka pravosti. V 18. a 19. století vznikají první zákony o ochranných známkách. První a doteď užívaná známka na českém území je z roku 1859 na „Pilsner Bier“.<ref>PIČMAN DOBROSLAV. <i>Patentové a známkové informace a rešerše</i>. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004, s. 11-15.</ref>
 
Ochranné známky (dříve značky) se používaly již před několika tisíci lety a to v podobě znaků, které představovaly bohy a roční období. Postupně byly užívány jako podpisy panovníků, řemeslníků atd. První podoba právní ochrany se objevila již ve starověkém Řecku a Římě, kdy za zneužití značky byly udělovány tresty. Ve středověku se formovaly do podoby šlechtických erbů a následně do cechovních značek. Po vzniku knihtisku byly ochranné známky typické pro výrobce papíru (filigrány) nebo samotné tiskaře jakožto podpis a záruka pravosti. V 18. a 19. století vznikají první zákony o ochranných známkách. První a doteď užívaná známka na českém území je z roku 1859 na „Pilsner Bier“.<ref>PIČMAN DOBROSLAV. <i>Patentové a známkové informace a rešerše</i>. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004, s. 11-15.</ref>
  
  
=== Typy ochranných známek ===
+
== Typy ochranných známek ==
Jednotlivé typy se dělí podle formy ztvárnění a jsou ve shodě s normami [[Úřadu průmyslového vlastnictví ČR]] (charakteristiky typů ochranných známek se mírně liší podle příslušného úřadu dané země)
+
Jednotlivé typy se dělí podle formy ztvárnění a jsou ve shodě s normami [[Úřad průmyslového vlastnictví ČR|Úřadu průmyslového vlastnictví ČR]] (charakteristiky typů ochranných známek se mírně liší podle příslušného úřadu dané země)
  
  
Řádek 23: Řádek 19:
 
* slovní grafická – obsahuje slova ve specifickém fontu a je zobrazena barevně
 
* slovní grafická – obsahuje slova ve specifickém fontu a je zobrazena barevně
 
* kombinovaná – kombinace textu s grafickými prvky
 
* kombinovaná – kombinace textu s grafickými prvky
* obrazová – pouze grafické znázornění bez písmen nebo slov<ref>PRŮCHOVÁ,  Bohdana. <i>Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací</i>. Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1432</ref>
+
* obrazová – pouze grafické znázornění bez písmen nebo slov<ref name="PR"></ref>
  
  
Řádek 31: Řádek 27:
 
* zvuková – určité zvuky, melodie
 
* zvuková – určité zvuky, melodie
 
* pohybová, polohová – ochraňuje pohyby nebo polohy zobrazené v jednotlivých fázích
 
* pohybová, polohová – ochraňuje pohyby nebo polohy zobrazené v jednotlivých fázích
* [[hologram]] – trojrozměrné znázornění pomocí holografické techniky<ref>PRŮCHOVÁ,  Bohdana. <i>Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací</i>.Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1433</ref>
+
* [[hologram]] – trojrozměrné znázornění pomocí holografické techniky<ref name="PR"></ref>
  
  
=== Klasifikační systémy ochranných známek ===
+
== Klasifikační systémy ochranných známek ==
 
Pro mezinárodní klasifikaci známek a tvorbu třídících systémů pro efektivní a jednotné zpracovaní vznikly 2 dohody:
 
Pro mezinárodní klasifikaci známek a tvorbu třídících systémů pro efektivní a jednotné zpracovaní vznikly 2 dohody:
===== Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb z roku 1957 =====
+
=== Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb z roku 1957 ===
 
* současná verze z roku 2006 obsahuje 45 tříd (1 -34 pro výrobky, 35 – 45 pro služby)
 
* současná verze z roku 2006 obsahuje 45 tříd (1 -34 pro výrobky, 35 – 45 pro služby)
 
* každý přihlašovatel musí podat seznam služeb nebo výrobků na které se známka vztahuje
 
* každý přihlašovatel musí podat seznam služeb nebo výrobků na které se známka vztahuje
* Africká organizace duševního vlastnictví, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, úřad V Beneluxu a všechny další státy, které dohodu podepsaly<ref>PRŮCHOVÁ,  Bohdana. <i>Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací</i>. Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1435</ref>
+
* Africká organizace duševního vlastnictví, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, úřad V Beneluxu a všechny další státy, které dohodu podepsaly<ref name="PR"></ref>
  
===== Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek z roku 1973 =====
+
=== Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek z roku 1973 ===
 
* současná verze z roku 2008 dělí obrazové prvky na 29 tříd, 144 oddílů, 775 hlavních sekcí a 1112 pomocných sekcí
 
* současná verze z roku 2008 dělí obrazové prvky na 29 tříd, 144 oddílů, 775 hlavních sekcí a 1112 pomocných sekcí
 
* třídění neprovádí přihlašovatel ale příslušný úřad, kde byla přihláška podána
 
* třídění neprovádí přihlašovatel ale příslušný úřad, kde byla přihláška podána
* tento systém používá Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Světová organizace duševního vlastnictví a dalších 30 smluvních států včetně ČR<ref>PRŮCHOVÁ,  Bohdana. <i>Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací</i>. Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1436</ref>
+
* tento systém používá Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Světová organizace duševního vlastnictví a dalších 30 smluvních států včetně ČR<ref name="PR"></ref>
  
=== Databáze ochranných známek v ČR ===
+
== Databáze ochranných známek v ČR ==
 
'''Úřad průmyslového vlastnictví'''
 
'''Úřad průmyslového vlastnictví'''
 
* databáze, přístupná zdarma na stránkách úřadu, obsahuje ochranné známky platné na území ČR (národní známky, mezinárodní známky)
 
* databáze, přístupná zdarma na stránkách úřadu, obsahuje ochranné známky platné na území ČR (národní známky, mezinárodní známky)
Řádek 54: Řádek 50:
 
 
 
* Poskytuje 2 databáze ochranných známek, které jsou přístupné na internetu zdarma
 
* Poskytuje 2 databáze ochranných známek, které jsou přístupné na internetu zdarma
* [[Databáze]]: Madrid Express – informace o mezinárodních ochranných známkách a ROMARIN – na rozdíl od Madrid Express obsahuje navíc podrobnější informace o historii jednotlivých známek<ref>PRŮCHOVÁ,  Bohdana. <i>Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací</i>. Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1456</ref>
+
* [[Databáze]]: Madrid Express – informace o mezinárodních ochranných známkách a ROMARIN – na rozdíl od Madrid Express obsahuje navíc podrobnější informace o historii jednotlivých známek<ref name="PR"></ref>
  
  
=== Zdroje ===
+
== Odkazy ==
===== Reference =====
+
=== Reference ===
  
 
<references/>
 
<references/>
 +
=== Použitá literatura ===
 +
* PIČMAN, Dobroslav. Patentové a známkové informace a rešerše. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004. 207 s. ISBN 80-86855-08-2.
  
 +
* PIČMANOVÁ, Eva. Zdroje informací o ochranných známkách. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2007. 89 s. ISBN 978-80-86855-26-4.
  
 +
=== Externí odkazy ===
 +
* [http://www.wipo.int Světová organizace duševního vlastnictví]
 +
* [http://www.cetmos.eu Rešeršní služba CETMOS]
 +
* [http://www.upv.cz Úřad průmyslového vlastnictví ČR]
  
 
+
=== Související články===
=== Literatura ===
+
* [[Patent]]
PIČMAN, Dobroslav. Patentové a známkové informace a rešerše. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004. 207 s. ISBN 80-86855-08-2.
+
* [[Průmyslové vlastnictví]]
<br />
 
PIČMANOVÁ, Eva. Zdroje informací o ochranných známkách. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2007. 89 s. ISBN 978-80-86855-26-4.
 
 
 
=== Související odkazy ===
 
Světová organizace duševního vlastnictví http://www.wipo.int <br />
 
 
 
Rešeršní služba CETMOS http://www.cetmos.eu
 
  
 
=== Klíčová slova ===
 
=== Klíčová slova ===

Verze z 26. 1. 2015, 21:59

Ochranná známka je druh právní ochrany, která se řídí podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Tento zákon vymezuje ochrannou známku jako různorodé grafické znázornění slov, jmen, barev, kreseb, tvaru výrobků a obalů, jenž od sebe odlišuje výrobky nebo služby právnických nebo fyzických osob.[1]

Charakteristika

 • platnost zapsané známky je 10 let s možností neustálého prodlužování pokaždé o dalších 10 let
 • před zapsáním známky se provádí rešerše, zda již už není pod ochranou jiné osoby nebo firmy (např. rešeršní služba CETMOS – Central European Trade Mark Observation Service)
 • podat přihlášku lze elektronicky (nutný elektronický podpis) nebo pomocí formuláře k příslušnému úřadu[2]
 • Na území ČR je zapsáno okolo 670 000 ochranných známek<[2]

Historie

Ochranné známky (dříve značky) se používaly již před několika tisíci lety a to v podobě znaků, které představovaly bohy a roční období. Postupně byly užívány jako podpisy panovníků, řemeslníků atd. První podoba právní ochrany se objevila již ve starověkém Řecku a Římě, kdy za zneužití značky byly udělovány tresty. Ve středověku se formovaly do podoby šlechtických erbů a následně do cechovních značek. Po vzniku knihtisku byly ochranné známky typické pro výrobce papíru (filigrány) nebo samotné tiskaře jakožto podpis a záruka pravosti. V 18. a 19. století vznikají první zákony o ochranných známkách. První a doteď užívaná známka na českém území je z roku 1859 na „Pilsner Bier“.[3]


Typy ochranných známek

Jednotlivé typy se dělí podle formy ztvárnění a jsou ve shodě s normami Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (charakteristiky typů ochranných známek se mírně liší podle příslušného úřadu dané země)


Ochranné známky tradičního typu

 • slovní – obsahuje pouze slova v obvyklém fontu bez grafického znázornění
 • slovní grafická – obsahuje slova ve specifickém fontu a je zobrazena barevně
 • kombinovaná – kombinace textu s grafickými prvky
 • obrazová – pouze grafické znázornění bez písmen nebo slov[2]


Ochranné známky zvláštního typu

 • prostorová – trojrozměrná znázornění (3D tvary)
 • barevná – tvoří ji barva v určitém tvaru (tvar však není pod ochrannou známkou)
 • zvuková – určité zvuky, melodie
 • pohybová, polohová – ochraňuje pohyby nebo polohy zobrazené v jednotlivých fázích
 • hologram – trojrozměrné znázornění pomocí holografické techniky[2]


Klasifikační systémy ochranných známek

Pro mezinárodní klasifikaci známek a tvorbu třídících systémů pro efektivní a jednotné zpracovaní vznikly 2 dohody:

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb z roku 1957

 • současná verze z roku 2006 obsahuje 45 tříd (1 -34 pro výrobky, 35 – 45 pro služby)
 • každý přihlašovatel musí podat seznam služeb nebo výrobků na které se známka vztahuje
 • Africká organizace duševního vlastnictví, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, úřad V Beneluxu a všechny další státy, které dohodu podepsaly[2]

Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek z roku 1973

 • současná verze z roku 2008 dělí obrazové prvky na 29 tříd, 144 oddílů, 775 hlavních sekcí a 1112 pomocných sekcí
 • třídění neprovádí přihlašovatel ale příslušný úřad, kde byla přihláška podána
 • tento systém používá Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Světová organizace duševního vlastnictví a dalších 30 smluvních států včetně ČR[2]

Databáze ochranných známek v ČR

Úřad průmyslového vlastnictví

 • databáze, přístupná zdarma na stránkách úřadu, obsahuje ochranné známky platné na území ČR (národní známky, mezinárodní známky)
 • databáze má dvě vyhledávací rozhraní pro základní a pokročilejší vyhledávání[4]

Databáze ochranných známek mimo ČR

Světová organizace duševního vlastnictví

 • Poskytuje 2 databáze ochranných známek, které jsou přístupné na internetu zdarma
 • Databáze: Madrid Express – informace o mezinárodních ochranných známkách a ROMARIN – na rozdíl od Madrid Express obsahuje navíc podrobnější informace o historii jednotlivých známek[2]


Odkazy

Reference

 1. PIČMANOVÁ EVA. Zdroje informací o ochranných známkách. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2007, s. 89.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 PRŮCHOVÁ, Bohdana. Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací.Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=1439
 3. PIČMAN DOBROSLAV. Patentové a známkové informace a rešerše. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004, s. 11-15.
 4. Úřad průmyslového vlastnictví. c2002. [cit. 2015-01-20]. Dostupný z WWW: < http://isdapl.upv.cz >.

Použitá literatura

 • PIČMAN, Dobroslav. Patentové a známkové informace a rešerše. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004. 207 s. ISBN 80-86855-08-2.
 • PIČMANOVÁ, Eva. Zdroje informací o ochranných známkách. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2007. 89 s. ISBN 978-80-86855-26-4.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví, databáze, databázová centra, informační zdroje