Odtahující nerv

Verze z 4. 7. 2014, 09:54, kterou vytvořila Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Odtahující nerv (nervus abducens) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí VI.

  • Zajišťuje pohyb oka zevně.
  • Táhne oči od sebe