Operační systém

Operační systém (OS) je základní software počítačů, který je zapojen do paměti počítačů a funguje od začátku spuštění počítače až do jeho ukončení. Je složen z jádra a pomocný systémových nástrojů. Cílem operačního systému je zajistit stabilní ovládání a aplikační uživatelské rozhraní.[1]

"Základní obslužný a řídící program počítače zajišťující mj. komunikaci jeho hardwarové a softwarové složky. Operační systém převádí příkazy zadané uživatelem ve vyšších programovacích jazycích na instrukce srozumitelné procesoru a slouží ke správě počítače a uživatelských aplikací. Mezi operační systémy patří např. MS-DOS, Windows, Unix a Linux."[2]

Vývoj

Historie OS

První náznaky OS lze vysledovat v knihovnách. Za první lze však označit Multics, který vznikl v roce 1964, pro jeho pomalost byl nahrazen OS Unix.

Současnost OS

V současnosti jsou na trhu dostupná různá OS. Asi nejužívanější je OS od firmy Microsoft, kterou vede Bill GatesWindows. Velký rozvoj také zaznamenal Mac od Applu a na trhu je také známý Linux.[1]

Budoucnost OS

Společnosti neustále aktualizují své OS pro co nejvíce vyhovující požadavky uživatelů. S vývojem technologií se předpokládá, že OS se budou přizpůsobovat různým zařízením, například chytrým domácnostem. Např. Microsoft chystá na podzim 2015 vydání Windows 10, které mají sjednotit vydařené Windows 7 s naopak, ne příliš vydařenými, ale v 10 vylepšenými Windows 8 (a verzí 8.1). Windows 10 má jako OS sjednotit „chytrá“ zařízení.[3][4]

Funkce OS

 • Ovládání:
Funguje na základě zadávání vstupů a pomocí výstupů získává uživatel výsledek.
 • Abstrakce hardwaru:
Pro OS je zásadní, aby byl aktuální a tak vytváří rozhraní pro programy, které abstrahuje ovládání hardware a dalších funkcí do snadno použitelných funkcí.
 • Správa zdrojů:
Přiděluje a odebírá procesům systémové prostředky počítače.[1]

Rozbor operačního systému

Základem OS je jádro, které může být různě naprogramováno. Účelem jádra je přidělování paměti a času procesoru (či procesorů) programům, ovládání zařízení počítače (pomocí ovladačů) a abstrakci funkcí (aby bylo např. možné načítat soubory z pevného disku a z jednotky CD-ROM stejným příkazem).[1]

Jádra dělíme na:

 • Monolitické jádro – jako jeden funkční celek.
 • Mikrojádro – je velice malé, oddělitelné části pracují samostatně.
 • Hybridní jádro – kombinace mono a mikrojádra.[1]

Operační systém a jeho vymezení

Do operačního systému patří i základní systémové nástroje ke správě počítače jako je – formátování disků, kontrola integrity souborového systému, nastavení systémového času a podobně. Některé aplikace tyto nástroje téměř napodobují nebo jsou jejími náhražkami. Není tak vždy možné systémové nástroje a aplikace od sebe rozlišit.
Aplikace a jádro operačního systému můžeme rozlišit podle funkcí operačního systému nebo podle toho, jestli je spuštěný proces zpracováván uživatelem nebo jádrem (privilegovaný režim) samotným. Uživatelské rozhraní počítače (jako jsou příkazový řádek, textové nebo grafické) není zahrnováno do OS, ale je možné kvůli zvýšení výkonu některé aplikační úkoly přenést do jádra operačního systému (například webový server, grafické uživatelské rozhraní, akcelerované funkce grafických karet apod.).[1]

Mobilní OS

S vývojem mobilních zařízení a tabletů se přirozeně otevřela možnost vytvářet OS pro tato zařízení. Bývají silně spjaty s hardwarovou stránkou zařízení a jsou tak vytvářena přesně na míru.[5][1]

Mezi nejznámější patří:

 • Android,
 • BlackBarry,
 • iOS,
 • Symbian,
 • Windows phone.

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Operační systém (OS). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
 2. POTÁČEK, Jiří. Operační systém. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-02-01]. Dostupné z:http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000046&local_base=KTD.
 3. Stáhněte si zdarma: vzhled Windows 10 nebo přenosné menu Start. In: Technet.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/windows-10-na-windows-8-1-0b1-/software.aspx?c=A150107_200242_software_dvr
 4. NÁZOR: Windows 10 vypadají skvěle, sedmičky mi ale stačí. Na PC nemluvím. In: Technet.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/microsoft-windows-10-nazor-cortana-drh-/software.aspx?c=A150122_160440_software_pka
 5. Mobilní operační systém. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m

Použitá literatura

Klíčová slova

Operační systém, Windows, Mac, Linux, Multics, Unix, Software, Hardware, Mobilní Operační systém, Jádro OS, Microsoft, Apple