Operační systém

Operační systém (OS) je sada programů umožňující co nejefektivnější využití hardwaru počítače a hlavním úkolem tohoto systému je zabezpečit běh a programovou podporu aplikačních programů. Tento základní software osobního počítače slouží jako rozhraní mezi uživatelem a hardwarem a umožňuje uživateli s počítačem komunikovat a ovládat jej.[1] Tento systém funguje od začátku spuštění počítače až do jeho ukončení a skládá se z jádra a pomocných systémových nástrojů.[2]

"Základní obslužný a řídící program počítače zajišťující mj. komunikaci jeho hardwarové a softwarové složky. Operační systém převádí příkazy zadané uživatelem ve vyšších programovacích jazycích na instrukce srozumitelné procesoru a slouží ke správě počítače a uživatelských aplikací. Mezi operační systémy patří např. MS-DOS, Windows, Unix a Linux."[3]

Vývoj

Historie OS

První náznaky operačního systému, za jehož předchůdce můžeme považovat monitor, je možné vysledovat již začátkem 50. let 20. století v knihovnách. Ovšem s rozvojem rychlosti počítačů rostla náročnost na zpracovávání IO informací, tudíž bylo nezbytné zavést jednoduchý systém, který by umožňoval běh více programů zároveň a který by mezi programy přepínal, jak postupně čekaly a dokončovaly IO operace. Za první operační systém lze označit Multics vzniklý v roce 1964, který byl v roce 1969 nahrazen operačním systémem Unix. S postupem času vznikaly další operační systémy, například Linux, Windows nebo MacOS. [4]

Současnost OS

V současnosti jsou na trhu dostupné různé operační systémy. Asi nejužívanějším je operační systém Windows od firmy Microsoft, kterou vede Bill Gates.[2] Microsoft vydal v červenci roku 2015 novou verzi svého operačního systému Windows 10, která sjednocuje vydařené Windows 7 s naopak ne příliš vydařenými, ale v 10 vylepšenými Windows 8 (a verzí 8.1). Windows 10 má jako OS sjednotit „chytrá“ zařízení. Velký rozvoj v posledních letech také zaznamenal MacOS od Applu a na trhu je také známý Linux. [2]

Budoucnost OS

Společnosti neustále aktualizují své OS pro co nejvíce vyhovující požadavky uživatelů. S vývojem technologií se předpokládá, že OS se budou přizpůsobovat různým zařízením, například chytrým domácnostem. [5][6]

Funkce OS

 • Ovládání:
Funguje na základě zadávání vstupů a pomocí výstupů získává uživatel výsledek.
 • Abstrakce hardwaru:
Pro OS je zásadní, aby byl aktuální a tak vytváří rozhraní pro programy, které abstrahuje ovládání hardware a dalších funkcí do snadno použitelných funkcí.
 • Správa zdrojů:
Přiděluje a odebírá procesům systémové prostředky počítače.[2]

Rozbor operačního systému

Základem OS je jádro, které může být různě naprogramováno. Účelem jádra je přidělování paměti a času procesoru (či procesorů) programům, ovládání zařízení počítače (pomocí ovladačů) a abstrakci funkcí (aby bylo např. možné načítat soubory z pevného disku a z jednotky CD-ROM stejným příkazem).[2]

Jádra dělíme na:

 • Monolitické jádro – jako jeden funkční celek.
 • Mikrojádro – je velice malé, oddělitelné části pracují samostatně.
 • Hybridní jádro – kombinace mono a mikrojádra.[2]

Operační systém a jeho vymezení

Do operačního systému patří i základní systémové nástroje ke správě počítače jako je – formátování disků, kontrola integrity souborového systému, nastavení systémového času a podobně. Některé aplikace tyto nástroje téměř napodobují nebo jsou jejími náhražkami. Není tak vždy možné systémové nástroje a aplikace od sebe rozlišit.
Aplikace a jádro operačního systému můžeme rozlišit podle funkcí operačního systému nebo podle toho, jestli je spuštěný proces zpracováván uživatelem nebo jádrem (privilegovaný režim) samotným. Uživatelské rozhraní počítače (jako jsou příkazový řádek, textové nebo grafické) není zahrnováno do OS, ale je možné kvůli zvýšení výkonu některé aplikační úkoly přenést do jádra operačního systému (například webový server, grafické uživatelské rozhraní, akcelerované funkce grafických karet apod.).[2]

Mobilní OS

S vývojem mobilních zařízení a tabletů se přirozeně otevřela možnost vytvářet OS pro tato zařízení. Bývají silně spjaty s hardwarovou stránkou zařízení a jsou tak vytvářena přesně na míru.[7][2]

Mezi nejznámější mobilní operační systémy patří:

 • Android,
 • BlackBerry,
 • iOS,
 • Symbian,
 • Windows Phone,
 • Kindle.

Odkazy

Reference

 1. HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 4., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2007, 360 s.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Operační systém (OS). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
 3. POTÁČEK, Jiří. Operační systém. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-02-01]. Dostupné z:http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000046&local_base=KTD.
 4. VANĚK, Libor. Historie operačních systémů [online]. [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2002/xvanek.html.
 5. Stáhněte si zdarma: vzhled Windows 10 nebo přenosné menu Start. In: Technet.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/windows-10-na-windows-8-1-0b1-/software.aspx?c=A150107_200242_software_dvr
 6. NÁZOR: Windows 10 vypadají skvěle, sedmičky mi ale stačí. Na PC nemluvím. In: Technet.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/microsoft-windows-10-nazor-cortana-drh-/software.aspx?c=A150122_160440_software_pka
 7. Mobilní operační systém. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m

Použitá literatura

Klíčová slova

Operační systém, Windows, Mac, Linux, Multics, Unix, Software, Hardware, Mobilní Operační systém, Jádro OS, Microsoft, Apple