Optimální (entropické) kódování informačního zdroje: Porovnání verzí

Řádek 2: Řádek 2:
 
Podľa teórie informácie, entropické kódovanie je bezstratová kompresia dát, ktorá je nezávislá na vlastnostiach média.<ref><i>Entropy encoding</i>. San Francisco: Wikimedia Foundation. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_encoding</ref> Pri efektívnom kódovaní ide o to, nájsť také, pri ktorom bude priemerná prenosová rýchlosť správ cez informačný kanál čo najväčšia, t.j. priemerný počet signálov použitých na zakódovanie správy bude čo najmenší. Inými slovami, pri entropickom kódovaní sa nahrádzajú symboly rovnakej dĺžky vo vstupnej správe kódovými slovami rôznej dĺžky a to tak, že najčastejšie sa vyskytujúce symboly majú priradené najkratšie kódové slová.<ref>UZEL,Petr. <i>Entropické kodéry</i>. 2009. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120008368/?lang=cs</ref> Pre entropické kódovanie platí vlastnosť prefixu – žiadne kódové slovo nie je začiatkom iného kódového slova. <ref>IVÁNEK, Jiří. <i>Vybrané kapitoly z kódování informací</i>. Praha, 2007. Dostupné také z: texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/ivanek-jiri/ivanek_01.pdf/attachment_download/file</ref>
 
Podľa teórie informácie, entropické kódovanie je bezstratová kompresia dát, ktorá je nezávislá na vlastnostiach média.<ref><i>Entropy encoding</i>. San Francisco: Wikimedia Foundation. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_encoding</ref> Pri efektívnom kódovaní ide o to, nájsť také, pri ktorom bude priemerná prenosová rýchlosť správ cez informačný kanál čo najväčšia, t.j. priemerný počet signálov použitých na zakódovanie správy bude čo najmenší. Inými slovami, pri entropickom kódovaní sa nahrádzajú symboly rovnakej dĺžky vo vstupnej správe kódovými slovami rôznej dĺžky a to tak, že najčastejšie sa vyskytujúce symboly majú priradené najkratšie kódové slová.<ref>UZEL,Petr. <i>Entropické kodéry</i>. 2009. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120008368/?lang=cs</ref> Pre entropické kódovanie platí vlastnosť prefixu – žiadne kódové slovo nie je začiatkom iného kódového slova. <ref>IVÁNEK, Jiří. <i>Vybrané kapitoly z kódování informací</i>. Praha, 2007. Dostupné také z: texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/ivanek-jiri/ivanek_01.pdf/attachment_download/file</ref>
 
== Príklady entropického  kódovania ==
 
== Príklady entropického  kódovania ==
Najznámejšie algoritmy entropického kódovania vynašli: [[C. Shannon]], [[D. Huffman]], [[R. Fano]].
+
Najznámejšie algoritmy entropického kódovania vynašli:  
 +
* [[C. Shannon]]
 +
* [[D. Huffman]]
 +
* [[R. Fano]]
 +
 
 
===[[Huffmanove kódovanie]]===
 
===[[Huffmanove kódovanie]]===
 
Je založené na predpoklade znalosti pravdepodobnosi výskytu kódovaných znakov. Pri tvorbe Huffmanovho kódu sa generujú binárne stromy, ktoré umožňujú vytvorenie kódových slov, pomocou cesty z počiatočného do koncového uzlu.
 
Je založené na predpoklade znalosti pravdepodobnosi výskytu kódovaných znakov. Pri tvorbe Huffmanovho kódu sa generujú binárne stromy, ktoré umožňujú vytvorenie kódových slov, pomocou cesty z počiatočného do koncového uzlu.

Verze z 16. 9. 2015, 01:28

Popis

Podľa teórie informácie, entropické kódovanie je bezstratová kompresia dát, ktorá je nezávislá na vlastnostiach média.[1] Pri efektívnom kódovaní ide o to, nájsť také, pri ktorom bude priemerná prenosová rýchlosť správ cez informačný kanál čo najväčšia, t.j. priemerný počet signálov použitých na zakódovanie správy bude čo najmenší. Inými slovami, pri entropickom kódovaní sa nahrádzajú symboly rovnakej dĺžky vo vstupnej správe kódovými slovami rôznej dĺžky a to tak, že najčastejšie sa vyskytujúce symboly majú priradené najkratšie kódové slová.[2] Pre entropické kódovanie platí vlastnosť prefixu – žiadne kódové slovo nie je začiatkom iného kódového slova. [3]

Príklady entropického kódovania

Najznámejšie algoritmy entropického kódovania vynašli:

Huffmanove kódovanie

Je založené na predpoklade znalosti pravdepodobnosi výskytu kódovaných znakov. Pri tvorbe Huffmanovho kódu sa generujú binárne stromy, ktoré umožňujú vytvorenie kódových slov, pomocou cesty z počiatočného do koncového uzlu.

Shannon-Fanove kódovanie

Podobne ako pri Huffmanovom kódovaní, aj tu je výsledkom kódovania binárny strom, ktorý sa ale na rozdiel od neho konšturuje od koreňa. Pri kódovaní sa hodnotí pravdepodobnosť výskytu slov a priraďuje sa im kódové slovo zodpovedajúcej dľžky. Tento typ kódovania nám vydáva optimálny kód často,nie však vždy.

Aritmetické kdovanie

  1. Entropy encoding. San Francisco: Wikimedia Foundation. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_encoding
  2. UZEL,Petr. Entropické kodéry. 2009. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120008368/?lang=cs
  3. IVÁNEK, Jiří. Vybrané kapitoly z kódování informací. Praha, 2007. Dostupné také z: texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/ivanek-jiri/ivanek_01.pdf/attachment_download/file