Optimální (entropické) kódování informačního zdroje: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
 
=Popis=
 
=Popis=
Podľa teórie informácie, entropické kódovanie je bezstratová kompresia dát, ktorá je nezávislá na vlastnostiach média.<ref><i>Entropy encoding</i>. San Francisco: Wikimedia Foundation. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_encoding</ref> Pri efektívnom kódovaní ide o to, nájsť také, pri ktorom bude priemerná prenosová rýchlosť správ cez informačný kanál čo najväčšia, t.j. priemerný počet signálov použitých na zakódovanie správy bude čo najmenší. Inými slovami, pri entropickom kódovaní sa nahrádzajú symboly rovnakej dĺžky vo vstupnej správe kódovými slovami rôznej dĺžky a to tak, že najčastejšie sa vyskytujúce symboly majú priradené najkratšie kódové slová.<ref>UZEL,Petr. <i>Entropické kodéry</i>. 2009. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120008368/?lang=cs</ref> Pre entropické kódovanie platí vlastnosť prefixu – žiadne kódové slovo nie je začiatkom iného kódového slova. Najznámejšie algoritmy entropického kódovania vynašli: C. Shannon, D. Huffman, R. Fano.<ref>IVÁNEK, Jiří. <i>Vybrané kapitoly z kódování informací</i>. Praha, 2007. Dostupné také z: texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/ivanek-jiri/ivanek_01.pdf/attachment_download/file</ref>
+
Podľa teórie informácie, entropické kódovanie je bezstratová kompresia dát, ktorá je nezávislá na vlastnostiach média.<ref><i>Entropy encoding</i>. San Francisco: Wikimedia Foundation. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_encoding</ref> Pri efektívnom kódovaní ide o to, nájsť také, pri ktorom bude priemerná prenosová rýchlosť správ cez informačný kanál čo najväčšia, t.j. priemerný počet signálov použitých na zakódovanie správy bude čo najmenší. Inými slovami, pri entropickom kódovaní sa nahrádzajú symboly rovnakej dĺžky vo vstupnej správe kódovými slovami rôznej dĺžky a to tak, že najčastejšie sa vyskytujúce symboly majú priradené najkratšie kódové slová.<ref>UZEL,Petr. <i>Entropické kodéry</i>. 2009. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120008368/?lang=cs</ref> Pre entropické kódovanie platí vlastnosť prefixu – žiadne kódové slovo nie je začiatkom iného kódového slova. <ref>IVÁNEK, Jiří. <i>Vybrané kapitoly z kódování informací</i>. Praha, 2007. Dostupné také z: texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/ivanek-jiri/ivanek_01.pdf/attachment_download/file</ref>
 
== Príklady entropického  kódovania ==
 
== Príklady entropického  kódovania ==
==[[Huffmanove kódovanie]]==
+
Najznámejšie algoritmy entropického kódovania vynašli: C. Shannon, D. Huffman, R. Fano.
 +
===[[Huffmanove kódovanie]]===
 +
Je založené na predpoklade znalosti pravdepodobnosi výskytu kódovaných znakov. Pri tvorbe Huffmanovho kódu sa generujú binárne stromy, ktoré umožňujú vytvorenie kódových slov, pomocou cesty z počiatočného do koncového uzlu.
 +
===[[Fanove kódovanie]]===
  
 +
===[[Aritmetické kdovanie]]===
 
<references/>
 
<references/>

Verze z 15. 9. 2015, 11:49

Popis

Podľa teórie informácie, entropické kódovanie je bezstratová kompresia dát, ktorá je nezávislá na vlastnostiach média.[1] Pri efektívnom kódovaní ide o to, nájsť také, pri ktorom bude priemerná prenosová rýchlosť správ cez informačný kanál čo najväčšia, t.j. priemerný počet signálov použitých na zakódovanie správy bude čo najmenší. Inými slovami, pri entropickom kódovaní sa nahrádzajú symboly rovnakej dĺžky vo vstupnej správe kódovými slovami rôznej dĺžky a to tak, že najčastejšie sa vyskytujúce symboly majú priradené najkratšie kódové slová.[2] Pre entropické kódovanie platí vlastnosť prefixu – žiadne kódové slovo nie je začiatkom iného kódového slova. [3]

Príklady entropického kódovania

Najznámejšie algoritmy entropického kódovania vynašli: C. Shannon, D. Huffman, R. Fano.

Huffmanove kódovanie

Je založené na predpoklade znalosti pravdepodobnosi výskytu kódovaných znakov. Pri tvorbe Huffmanovho kódu sa generujú binárne stromy, ktoré umožňujú vytvorenie kódových slov, pomocou cesty z počiatočného do koncového uzlu.

Fanove kódovanie

Aritmetické kdovanie

  1. Entropy encoding. San Francisco: Wikimedia Foundation. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_encoding
  2. UZEL,Petr. Entropické kodéry. 2009. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120008368/?lang=cs
  3. IVÁNEK, Jiří. Vybrané kapitoly z kódování informací. Praha, 2007. Dostupné také z: texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/ivanek-jiri/ivanek_01.pdf/attachment_download/file