Páteřní mícha: Porovnání verzí

(Založena nová stránka: * nervy = vlákna axonální bílé hmoty # hlavové (mozkové) nervy # míšní nervy # útrobní nervy == Hlavové nervy == * vystupují přímo z mozku (prodloužen…)
 
Řádek 9: Řádek 9:
 
* 12 párů
 
* 12 párů
 
* funkce podle místa (senzorické, senzitivní, motorické i vegetativní vlákna)
 
* funkce podle místa (senzorické, senzitivní, motorické i vegetativní vlákna)
 +
  
 
# '''nervus olfaktorius''' (čichový)
 
# '''nervus olfaktorius''' (čichový)
Řádek 22: Řádek 23:
 
# '''nervus accessorius''' (přídatný)
 
# '''nervus accessorius''' (přídatný)
 
# '''nervus hypoglossus''' (podjazykový)
 
# '''nervus hypoglossus''' (podjazykový)
 +
 +
=== Nervus olfaktorius ===
 +
* čichový nerv
 +
* jde o výběžky na čichové ploténce, čichové buňky mají výběžky, které se spojují a tvoří čichový nerv
 +
=== Nervus opticus===
 +
* zrakový nerv
 +
* informace ze sítnice (tyčinky a čípky), nerv jde ze zadní strany bulbů
 +
* v místě hypofýzy je '''chiasma optimum''' (místo křížení vnitřních částí zrakového nervů), oba nervy končí v týlním zrakovém aparátu (týlní lalok)
 +
* pravá dráha vede informace z pravé části pole a levá strana z levé dráha části pole
 +
=== Nervus oculomotorius (3), nervus trochlearis (4), nervus abducens (6)===
 +
* nervus oculomotorius - okohybný
 +
* nervus trochlearis - kladkový
 +
* nervus abducens - odtahující
 +
* okohybný a kladkový odstupují ze středního mozku, odtahující z prodloužené míchy
 +
* zajišťují pohyb oka → okohybné nervy (pohyb, akomodace, i adaptace)
 +
* inervují okohybné svaly
 +
* oculomotorius má i funkci vegetativní – inervuje oční duhovku a řasnaté tělísko → aktivace sympatiku ('''mydriáza''' – rozšíření duhovky) a parasympatiku ('''mióza''' – zúžení duhovky)
 +
=== Nervus trigeminus ===
 +
* trojklaný nerv
 +
* má 3 větve, které zásobují různé části obličeje:
 +
* '''nervus ophtalmicus''' – zásobuje oblast kůže čela, víčka a nosu
 +
* '''nervus maxilaris''' – tváře, horní čelist, nosní křídla
 +
* '''nervus mandibularis''' – dolní čelist, dolní ret a jazyk
 +
* motorická (žvýkání) i senzorická funkce (přenáší bolest, protože tvoří nervy zubů)
 +
* větve vystupují na povrchu obličeje – jde zkusit jejich citlivost
 +
=== Nervus facialis ===
 +
* lícní nerv
 +
* vychází z prodloužené míchy, prochází přes kost spánkovou, příušní žlázu k mimickým svalům obličeje
 +
* 3 vlákna, která inervují tři části obličeje, dělí se podobně jako 5. nerv
 +
* při příušnicích může dojít k částečnému ochrnutí → změna mimiky (pokles svalů, nosních křídel, koutků úst)
 +
* kromě motorické i senzorická funkce (přenos chuťových podnětů z prvních 2/3 jazyka)
 +
* podílí se i na artikulaci
 +
* obsahuje určité parasympatické vlákna, které prochází žlázou podjazykovou a podčelistní → sekrece slin
 +
* poškození při příušnicích nebo mrtvici
 +
=== Nervus vestibulocochlearis ===
 +
* sluchový a rovnovážný
 +
* senzorický nerv
 +
* přenos sluchu statokinetiky (rovnováhy)
 +
=== Nervus glossopharingeus ===
 +
* jazykohltanový
 +
* smíšený nerv (motorická i senzorická vlákna)
 +
* senzorická vlákna – přenos chuti ze zadní 1/3 jazyka, informace z měkkého patra, nosohltanu, hltanu, bubínkové dutiny(hlavně bolest)
 +
* motorická vlákna – inervuje svaly hltanu, vlákna v oblasti příušní slinné žlázy
 +
=== Nervus vagus ===
 +
* bloudivý nerv
 +
* nejsložitější – všechny funkcce (senzorická, senzitivní, motorická, sekretorická i vegetativní vlákna)
 +
* vychází z prodloužené míchy a vlákna prostupují až do oblasti hrudní a břišní
 +
* motorická funkce – na starost hrtan (především hlasivky), společně s nervus glossopharingeus ovlivňuje oblast měkkého patra a hltanu
 +
* sekretorická funkce - ovlivňuje slizniční žlázy v oblasti dýchacích a trávicích drah
 +
* senzorická funkce – informace ze zvukovodů, z pharingu, z laringu, z jícnu, dýchacích cest, plic, aorty
 +
* vegetativní funkce – (hlavně parasympatikus) inervuje všechny orgány (srdce, trávicí ústrojí, pankreas, ledviny)
 +
=== Nervus accessorius ===
 +
* přídatný nerv
 +
* vychází z prodloužené míchy
 +
* motorická funkce – ovlivňuje svaly pohybující hlavou trapézy – zdvihače hlavy
 +
=== Nervus hypoglossus ===
 +
* podjazykový nerv
 +
* motorická funkce – inervuje svaly jazyka
 +
* vychází z prodloužené míchy

Verze z 6. 2. 2014, 16:28

 • nervy = vlákna axonální bílé hmoty
 1. hlavové (mozkové) nervy
 2. míšní nervy
 3. útrobní nervy

Hlavové nervy

 • vystupují přímo z mozku (prodloužená mícha, Varolův most, střední mozek)
 • 12 párů
 • funkce podle místa (senzorické, senzitivní, motorické i vegetativní vlákna)


 1. nervus olfaktorius (čichový)
 2. nervus opticus (zrakový)
 3. nervus oculomotorius (okohybný)
 4. nervus trochlearis (kladkový)
 5. nervus trigeminus (trojklaný)
 6. nervus abducens (odtahující)
 7. nervus facialis (lícní)
 8. nervus vestibulocochlearis (sluchový a rovnovážný)
 9. nervus glossopharingeus (jazykohltanový)
 10. nervus vagus (bloudivý)
 11. nervus accessorius (přídatný)
 12. nervus hypoglossus (podjazykový)

Nervus olfaktorius

 • čichový nerv
 • jde o výběžky na čichové ploténce, čichové buňky mají výběžky, které se spojují a tvoří čichový nerv

Nervus opticus

 • zrakový nerv
 • informace ze sítnice (tyčinky a čípky), nerv jde ze zadní strany bulbů
 • v místě hypofýzy je chiasma optimum (místo křížení vnitřních částí zrakového nervů), oba nervy končí v týlním zrakovém aparátu (týlní lalok)
 • pravá dráha vede informace z pravé části pole a levá strana z levé dráha části pole

Nervus oculomotorius (3), nervus trochlearis (4), nervus abducens (6)

 • nervus oculomotorius - okohybný
 • nervus trochlearis - kladkový
 • nervus abducens - odtahující
 • okohybný a kladkový odstupují ze středního mozku, odtahující z prodloužené míchy
 • zajišťují pohyb oka → okohybné nervy (pohyb, akomodace, i adaptace)
 • inervují okohybné svaly
 • oculomotorius má i funkci vegetativní – inervuje oční duhovku a řasnaté tělísko → aktivace sympatiku (mydriáza – rozšíření duhovky) a parasympatiku (mióza – zúžení duhovky)

Nervus trigeminus

 • trojklaný nerv
 • má 3 větve, které zásobují různé části obličeje:
 • nervus ophtalmicus – zásobuje oblast kůže čela, víčka a nosu
 • nervus maxilaris – tváře, horní čelist, nosní křídla
 • nervus mandibularis – dolní čelist, dolní ret a jazyk
 • motorická (žvýkání) i senzorická funkce (přenáší bolest, protože tvoří nervy zubů)
 • větve vystupují na povrchu obličeje – jde zkusit jejich citlivost

Nervus facialis

 • lícní nerv
 • vychází z prodloužené míchy, prochází přes kost spánkovou, příušní žlázu k mimickým svalům obličeje
 • 3 vlákna, která inervují tři části obličeje, dělí se podobně jako 5. nerv
 • při příušnicích může dojít k částečnému ochrnutí → změna mimiky (pokles svalů, nosních křídel, koutků úst)
 • kromě motorické i senzorická funkce (přenos chuťových podnětů z prvních 2/3 jazyka)
 • podílí se i na artikulaci
 • obsahuje určité parasympatické vlákna, které prochází žlázou podjazykovou a podčelistní → sekrece slin
 • poškození při příušnicích nebo mrtvici

Nervus vestibulocochlearis

 • sluchový a rovnovážný
 • senzorický nerv
 • přenos sluchu statokinetiky (rovnováhy)

Nervus glossopharingeus

 • jazykohltanový
 • smíšený nerv (motorická i senzorická vlákna)
 • senzorická vlákna – přenos chuti ze zadní 1/3 jazyka, informace z měkkého patra, nosohltanu, hltanu, bubínkové dutiny(hlavně bolest)
 • motorická vlákna – inervuje svaly hltanu, vlákna v oblasti příušní slinné žlázy

Nervus vagus

 • bloudivý nerv
 • nejsložitější – všechny funkcce (senzorická, senzitivní, motorická, sekretorická i vegetativní vlákna)
 • vychází z prodloužené míchy a vlákna prostupují až do oblasti hrudní a břišní
 • motorická funkce – na starost hrtan (především hlasivky), společně s nervus glossopharingeus ovlivňuje oblast měkkého patra a hltanu
 • sekretorická funkce - ovlivňuje slizniční žlázy v oblasti dýchacích a trávicích drah
 • senzorická funkce – informace ze zvukovodů, z pharingu, z laringu, z jícnu, dýchacích cest, plic, aorty
 • vegetativní funkce – (hlavně parasympatikus) inervuje všechny orgány (srdce, trávicí ústrojí, pankreas, ledviny)

Nervus accessorius

 • přídatný nerv
 • vychází z prodloužené míchy
 • motorická funkce – ovlivňuje svaly pohybující hlavou trapézy – zdvihače hlavy

Nervus hypoglossus

 • podjazykový nerv
 • motorická funkce – inervuje svaly jazyka
 • vychází z prodloužené míchy