Předchůdci sociální psychologie

Předchůdci sociální psychologie

  • Wundt - Psychologie národů

- obor psychologie, který zkoumá psychické zvláštnosti národů na základě kulturních jevů (pohádky, mýty, zvyky)

  • Gustav LeBon - Psychologie davu

- Později zkoumal i Freud

  • Meadová - Kulturní antropologie

- zkoumá zvyky přírodních národů
- Nová Guinea - ve 30.letech zkoumala kmen, kde domácnost je tvořena 1 mužem + 2 ženami - muži jsou slabší pohlaví
- Muži se chovají dominantně díky testosteronu, ale v tomto případě to bylo obráceně, zde se chovali feminně

  • Erickson - vliv výchovy na osobnostní rysy v dospělosti

- studoval 2 kmeny indiánů
- chování je determinováno kulturními vlivy

  • McDougall - Group mind

- interakce jednotlivých myslí vytváří společnou mysl (odlišnou od pouhého součtu)

  • tyto oblasti pak vedly ke vzniku sociální psychologie

- primárním předmětem zkoumání je jedinec ve skupině
- liší se od sociologie (makropohled, pohled společnosti)
- odlišuje se myšlení psychologické sociální psychologie (USA) versus sociologické sociální psychologie (Evropa)