Předplatné včetně licencovaných zdrojů: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „'''Predplatné''' je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Najčastejšie sa predplácajú elektronické časopisy a knihy, kolek…“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
'''Predplatné''' je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Najčastejšie sa predplácajú [[elektronické časopis]]y a knihy, kolekcie časopisov a kníh, alebo celé databázy. Predplatné prebieha formou predplatného u dodavateľských firiem. Zvyčajne sa predpláca raz za rok s dostatočným predstihom pred začiatkom vopred stanoveného predplatného obdobia. Každá z dodávateľských firiem sa riadi vlastnými licenčnými podmienkami a cenovými modelmi. <ref>JENÍČKOVÁ, Michaela. <i>Nástroje pro správu přístupu k EIZ: Současná situace v ČR</i>. Inflow, 2008. Dostupné také z: http://www.inflow.cz/nastroje-pro-spravu-pristupu-k-eiz-soucasna-situace-v-cr</ref>
+
'''Predplatné''' je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Najčastejšie sa predplácajú [[elektronické časopis]]y a knihy, kolekcie časopisov a kníh, alebo celé databázy. Predplatné prebieha formou predplatného u dodavateľských firiem. Zvyčajne sa predpláca raz za rok s dostatočným predstihom pred začiatkom vopred stanoveného predplatného obdobia. <ref>Každá z dodávateľských firiem sa riadi vlastnými licenčnými podmienkami a cenovými modelmi.</ref>
  
 
Predplatné tlačených zdrojov
 
Predplatné tlačených zdrojov
  
 
Predplatné elektronických zdrojov
 
Predplatné elektronických zdrojov

Verze z 9. 1. 2016, 12:46

Predplatné je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Najčastejšie sa predplácajú elektronické časopisy a knihy, kolekcie časopisov a kníh, alebo celé databázy. Predplatné prebieha formou predplatného u dodavateľských firiem. Zvyčajne sa predpláca raz za rok s dostatočným predstihom pred začiatkom vopred stanoveného predplatného obdobia. [1]

Predplatné tlačených zdrojov

Predplatné elektronických zdrojov

  1. Každá z dodávateľských firiem sa riadi vlastnými licenčnými podmienkami a cenovými modelmi.