Předplatné včetně licencovaných zdrojů

Verze z 9. 1. 2016, 12:42, kterou vytvořil Alexandra.Riva (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Predplatné''' je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Najčastejšie sa predplácajú elektronické časopisy a knihy, kolek…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Predplatné je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Najčastejšie sa predplácajú elektronické časopisy a knihy, kolekcie časopisov a kníh, alebo celé databázy. Predplatné prebieha formou predplatného u dodavateľských firiem. Zvyčajne sa predpláca raz za rok s dostatočným predstihom pred začiatkom vopred stanoveného predplatného obdobia. Každá z dodávateľských firiem sa riadi vlastnými licenčnými podmienkami a cenovými modelmi. [1]

Predplatné tlačených zdrojov

Predplatné elektronických zdrojov

  1. JENÍČKOVÁ, Michaela. Nástroje pro správu přístupu k EIZ: Současná situace v ČR. Inflow, 2008. Dostupné také z: http://www.inflow.cz/nastroje-pro-spravu-pristupu-k-eiz-soucasna-situace-v-cr