Předplatné včetně licencovaných zdrojů

Predplatné je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Predplácajú sa tlačené, alebo elektronické časopisy a knihy, kolekcie časopisov a kníh, alebo celé databázy. Predplatné prebieha formou predplatného u dodavateľských firiem. Zvyčajne sa predpláca raz za rok s dostatočným predstihom pred začiatkom vopred stanoveného predplatného obdobia. Každá z dodávateľských firiem sa riadi vlastnými licenčnými podmienkami a cenovými modelmi. Predplatné ma vačšinou v kompetencii ekonomicke oddelenie knižnice, ktoré vytvára záznam o rozhodnutí, eviduje obdobie predplatného, spracuváva licenčené zmluvy a podmienky a pripravuje sprístupnenie a integráciu nových zdrojov do kolekcie knižnice.

Predplatné elektronických zdrojov

V rámci elektronických zdrojov sa najčastejšie predplácajú elektronické časopisy, celé kolekcie periodík, alebo databázy. Jednotlivé Elektronické knihy sa zvyčajne nepredplácajú, ale získavajú sa prostredníctvom trvalého nákupu.

Predplatné elektronických časopisov

Elektronické časopisy je možné predplácať v nasledujúcich formách:

  • Online verzia
  • Print + Online verzia
  • Online verzia + Archívy/Backfiles
  • Archívy/Backfiles

Predplatné časopisov je dostupné vačšinou od rokov 1996,1997,1998 do súčastnosti. Predplatné archívov tzv. backfiles zahŕňa periodiká zvyčajne vydávané pod rok 1997. Predplatné archívov/backfiles je drahšie sa často sa objednáva a platí zvlášť.

Kritéria výberu predplatného

Možnosť skúšobného prístupu[1]

Obdobie predplatného

Prístup k elektrickým zdrojom: prístup na lokálnej báze, v sieti pre daný počet užívateľov, konzorciálny prístup záleží od typu licencie a jednotlivých dokumentov

Po ukočení predplatného:

Reference

  1. LADISLAV, Svršek. Životný cyklus e-zdrojov v knižnici. ITlib, 2006. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2006/3/zivotny-cyklus-e-zdrojov-v-kniznici.html?page_id=1498