Předplatné včetně licencovaných zdrojů

Predplatné je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Predplácajú sa tlačené, alebo elektronické časopisy a knihy, kolekcie časopisov a kníh, alebo celé databázy. Predplatné prebieha formou predplatného u dodavateľských firiem. Zvyčajne sa predpláca raz za rok s dostatočným predstihom pred začiatkom vopred stanoveného predplatného obdobia. Každá z dodávateľských firiem sa riadi vlastnými licenčnými podmienkami a cenovými modelmi. Predplatné ma vačšinou v kompetencii ekonomicke oddelenie knižnice, ktoré vytvára záznam o rozhodnutí, eviduje obdobie predplatného, spracuváva licenčené zmluvy a podmienky a pripravuje sprístupnenie a integráciu nových zdrojov do kolekcie knižnice.

Predplatné elektronických zdrojov

V rámci elektronických zdrojov sa najčastejšie predplácajú elektronické časopisy, celé kolekcie periodík, alebo databázy. Jednotlivé Elektronické knihy sa zvyčajne nepredplácajú, ale získavajú sa prostredníctvom trvalého nákupu.

Predplatné elektronických časopisov

Elektronické časopisy je možné predplácať v nasledujúcich formách:

  • Online verzia
  • Print + Online verzia
  • Online verzia + Archívy/Backfiles
  • Archívy/Backfiles

Predplatné časopisov je dostupné vačšinou od rokov 1996,1997,1998 do súčastnosti. Predplatné archívov tzv. backfiles zahŕňa periodiká zvyčajne vydávané pod rok 1997. Predplatné archívov/backfiles je drahšie sa často sa objednáva a platí zvlášť.

Kritéria k zváženiu pri výbere predplatného

  • Možnosť skúšobného prístupu
  • Obdobie predplatného
  • Obsah: Zahŕňa predplatné len aktuálne kolekcie, alebo aj kolekcie v rámci backfiles
  • Prístup k elektrickým zdrojom: prístup na lokálnej báze, v sieti pre daný počet užívateľov, obmedzený počet na FTE, konzorciálny prístup a pod. záleží od typu licencie a jednotlivých dokumentov
  • Čo nastane po ukočení predplatného: prístup ku kolekcii ostane vo všetkých rokoch v ktorých sa predplácalo, ostane prístup len k poslednému roku, prístup úplne zaniká s ukončením predplatného
  • Financovanie

Každé predplatné má jasne stanovené licenčné podmienky. Nutnosť preštudovať podmienky a obmedzenia, aby sa vyhlo prípadným hrozbám ako stratenie prístupu po ukončení predplatného, obmedzenia na určitý druh užívateľov a pod.

Predplatné tlačených časopisov

Predplatné tlačených časopisov je podobné predplatnému elektronických časopisov. Vydavateľ podľa zakúpenej databázy zprístupňuje prevažne časopisecké tituly. V Česku je bežné, že pri predplatnom tlačených periodík dostávame prístup aj do ich elektronického archívu.

Reference