Předvánoční soutěž

Verze z 19. 11. 2018, 19:57, kterou vytvořil Marta.Pavlickova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Za jeden měsíc a čtyři dny budou Vánoce 🎄 Možná už nakupuješ dárky, možná ještě ne. Ale rozhodně můžeš získat (finanční!) dárek o…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Za jeden měsíc a čtyři dny budou Vánoce 🎄 Možná už nakupuješ dárky, možná ještě ne. Ale rozhodně můžeš získat (finanční!) dárek od WikiSofie. Jak?


🏁 Vyhlašujeme soutěž o nejlepší článek, který bude odměněn částkou 600 Kč.


Zapojit se může každý, kdo vytvoří nové a kvalitní heslo a zveřejní jej v období od 19.11.2018 do 10.12.2018. Heslo musí tematicky zapadat do vize WikiSofie, mělo by tedy být užitečné pro VŠ studenty humanitních oborů. Hesla bude hodnotit wiki-tým z formálního hlediska, odborné úrovně, provázanosti s ostatními hesly a dle řádnosti citací. POZOR, tím nekončíme! Soutěžíme totiž o dvě finanční odměny! 💲💲💲

Z přihlášených hesel budou mimo hesla vítězného vybrána ještě další kvalitní hesla. Tato hesla se utkají od 11.12.2018 do 18.12.2018 ve FB klání o cenu sympatie čtenářů a jejich “lajky” a o neméně sympatických 400 Kč.

Jak tedy postupovat? Zvol si téma, zpracuj heslo (článek), zveřejni jej, oprav podle příp. připomínek redakce a následně pošli zprávu profilu WikiSofie na FB s textem “Chci soutěžit”, jménem, studovaným oborem, ročníkem studia a hlavně odkazem na heslo.

Deadline pro účast v soutěži je 10.12.2018. Hlasování o cenu sympatie proběhne 11.12.2018 do 18.12.2018. Termín vyhlášení vítězů obou kategorií je 19.12.2018. Všichni zúčastnění se mohou těšit na dobrý pocit a intelektuální růst. 👌


  • Musí jít o původní článek (čili ne přeložený, převzatý, překopírovaný odjinud)
  • Lze využít texty vámi zpracované během studia.
  • Článek by měl strukturou a délkou odpovídat vzorovému článku.
  • Při zpracovávání textu se řiďte Zásadami vypracovávání článku.
  • Do termínu uzavření soutěže (10.12.2018) lze články upravovat a měnit dle libosti.

Pokud nevíte, kudy do toho: Jak začít s WikiSofií? Pokud by nejasnosti přetrvávaly i po přečtení nápovědy nápovědy, nebojte se na nás obrátit na našem FB profilu [1].