Přidatný nerv

Verze z 4. 7. 2014, 10:56, kterou vytvořila Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Přidatný nerv (nervus accesorius) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí XI.

  • pouze motorický
  • vystupuje z prodloužené míchy, ovlivňuje motoriku laryngu pharyngu, musculus sternokleidomasteideus (ohybač hlavy)

Porucha nervu

  • jednostranná- neschopnost otáčet hlavu, pokles linie krku(svaly jsou atrofované,nefunkční)