Historie verzí stránky „Podejte charakteristiku Mezinárodního desetinného třídění a zhodnoťte jeho význam pro věcné pořádání informací“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace