Podnikový informační systém: Porovnání verzí

(Vytvoření nového hesla.)
 
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
Podnikový informační systém je typ [[informační systém|informačního systému]], který je podniky využíván k podpoře řízení a koordinace všech jejich disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. Zároveň může sloužit také ke zvyšování efektivity, a tím i výkonnosti výroby.
+
'''Podnikový informační systém''' je typ [[informační systém|informačního systému]], který je podniky využíván k podpoře řízení a koordinace všech jejich disponibilních podnikových zdrojů a aktivit za účelem zvýšení celkové efektivity jednotlivých pracovních procesů a jejich návaznosti.
  
 
== ERP systémy ==
 
== ERP systémy ==
 
Zkratkou ERP se rozumí termín Enterprise Resource Planning. Jsou tak označována komplexní řešení informačních systémů, které zastřešují integraci všech hlavních podnikových procesů. Často také bývá označení „ERP systém“ používáno pro vyjádření podnikového informačního systému jako takového. ERP systémy zpravidla jednotlivými moduly nabízejí možnost sdílení dat a [[dokument|dokumentů]] mezi zaměstnanci a s tím související nastavení práv [[Autentizace_a_Autorizace|autorizace]] jednotlivých zaměstnanců pro přístup do systému. Zároveň umožňují standardizaci všech postupů v rámci celého podniku, zpřístupňování informací v reálném čase a vytváření reportů. <ref name="basl">BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. <i>Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti</i>. 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. 283s. ISBN 978-80-247-2279-5.</ref>
 
Zkratkou ERP se rozumí termín Enterprise Resource Planning. Jsou tak označována komplexní řešení informačních systémů, které zastřešují integraci všech hlavních podnikových procesů. Často také bývá označení „ERP systém“ používáno pro vyjádření podnikového informačního systému jako takového. ERP systémy zpravidla jednotlivými moduly nabízejí možnost sdílení dat a [[dokument|dokumentů]] mezi zaměstnanci a s tím související nastavení práv [[Autentizace_a_Autorizace|autorizace]] jednotlivých zaměstnanců pro přístup do systému. Zároveň umožňují standardizaci všech postupů v rámci celého podniku, zpřístupňování informací v reálném čase a vytváření reportů. <ref name="basl">BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. <i>Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti</i>. 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. 283s. ISBN 978-80-247-2279-5.</ref>
  
== Základní moduly ==
+
=== Základní moduly ===
 
[[Soubor: ERP Modules.png|175px|náhled|vpravo|Detailní struktura ERP systémů]]
 
[[Soubor: ERP Modules.png|175px|náhled|vpravo|Detailní struktura ERP systémů]]
 
* Řízení vztahu se zákazníky - Customer Relationship Management (CRM)
 
* Řízení vztahu se zákazníky - Customer Relationship Management (CRM)
 
 
* Plánování potřeby materiálu - Material Requirements Planning (MRP)
 
* Plánování potřeby materiálu - Material Requirements Planning (MRP)
 
 
* Řízení financí - Finance resource management
 
* Řízení financí - Finance resource management
 +
* Řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Management (SCM)
 +
* Řízení lidských zdrojů - Human Resources Management (HRM)
  
* Řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Management (SCM)
+
=== Princip fungování ERP ===
 +
ERP software ve svých jednotlivých aplikacích pro různé organizační útvary podniku představuje jakousi šablonu standardních pracovních postupů pro efektivní plnění podnikového plánu. Celý systém disponuje jednou hlavní databází, z níž software vždy na základě své naprogramované logiky vygeneruje pro svého uživatele formulář zahrnující všechny potřebné informace. Lze v něm připravit plán podniku, který poté bude systém sám aktualizovat na základě vložených informací o nových zakázkách a jejich plění.
  
* Řízení lidských zdrojů - Human Resources Management (HRM)
+
=== Přínosy ERP ===
 +
ERP systémy zvyšují podnikovou efektivitu především sjednocením a standardizací procesů, jež jsou považovány za již osvědčené ("Best Practice"). Mimo toho eliminují zbytečné výjimky a duplicity a umožňují zprostředkování přístupu k informacím přímo v místě, kde je jich potřeba. Díky tomu tak vytvářejí osobní zodpovědnost zaměstnanců, ale také umožňují jejich snažší zastupitelnost. Zvyšují efektivitu využití podnikových informací automatickými výpočty a generovanými exporty dat. Zároveň komplexnost systémů umožňuje také například optimalizovat logistiku tak, aby bylo možné minimalizovat náklady spojené s transportem a skladováním (metoda "just-in-time"). <ref name="basl"></ref>
  
== Přínosy ERP ==
+
=== Časté problémy s ERP ===
ERP systémy podnikům přinášejí především sjednocení a standardizaci procesů. Systémy eliminují výjimky a duplicity. Vytvářejí osobní odpovědnost, ale také umožňují zastupitelnost zaměstnanců. Zvyšují kvalitu využití podnikových informací automatickými výpočty a generovanými exporty dat. Dokáží optimalizovat výrobu, odhalovat kritická místa. Řešení ERP systémů velkých firem jsou takzvaně "Best Practice", což je označení pro již osvědčené způsoby řízení a metody plánování. Zároveň komplexnost systémů umožnuje například metodu řízení logistiky "just-in-time". Jedná se o optimalizaci dodávek komponentů do výroby tak, aby byly skladovací a dopravní náklady minimalizovány. <ref name="basl"></ref>
+
ERP systémy od počátku svého využívání čelí časté kritice za svou přílišnou náročnost na pochopení i obsluhu, která může být problematická především při jejich zavádění v rámci menších podniků. Problémem je také jejich náročné uvedení do provozu a v neposlední řadě i jejich jen těžko měřitelný přínos.
 +
Mimo toho je samozřejmě nemožné vytvořit systém, který by odpovídal potřebám každého podniku a tak je běžné, že ERP často v rámci podniku funguje v integraci s dalšími informačními systémy.
  
== Významné ERP řešení ==
+
=== Významná ERP řešení ===
 
* Infor ERP
 
* Infor ERP
 
* Microsoft Dynamics
 
* Microsoft Dynamics
Řádek 25: Řádek 28:
 
* Epicor ERP
 
* Epicor ERP
 
* Oracle ERP
 
* Oracle ERP
 +
* Helios
  
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
Řádek 30: Řádek 34:
 
=== Reference ===
 
=== Reference ===
 
<references />
 
<references />
 +
 +
=== Zdroje ===
 +
* TLATLA, Petr. Analýza podnikových informačních systémů na českém trhu. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Dostupná také z univerzitního digitálního archivu (URI): https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/93634/.
 +
* VELECKÝ, Petr. ERP systémy v roce 2015. In: Ihned.cz [online]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-63732460-erp-systemy-v-roce-2015
 +
* Plánování podnikových zdrojů. In: Wikipedia [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD_podnikov%C3%BDch_zdroj%C5%AF
 +
* What is ERP? In: Netsuite.com [online]. Dostupné z: http://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp.shtml
 +
* Enterprise resource planning. In: Wikipedia [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
  
 
===Související články===
 
===Související články===
Řádek 35: Řádek 46:
  
 
=== Klíčová slova ===
 
=== Klíčová slova ===
[[informační systém]], [[podnikový informační systém]], [[ERP systém]]
+
informační systém, podnikový informační systém, ERP systém
  
  
 
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Informační zdroje, podpora, kanály]]
 
[[Kategorie:Informační zdroje, podpora, kanály]]
[[Kategorie: Article Asylum UISK]]
+
[[Kategorie:Články k ověření učitelem Lipková]]

Aktuální verze z 5. 4. 2017, 10:50

Podnikový informační systém je typ informačního systému, který je podniky využíván k podpoře řízení a koordinace všech jejich disponibilních podnikových zdrojů a aktivit za účelem zvýšení celkové efektivity jednotlivých pracovních procesů a jejich návaznosti.

ERP systémy

Zkratkou ERP se rozumí termín Enterprise Resource Planning. Jsou tak označována komplexní řešení informačních systémů, které zastřešují integraci všech hlavních podnikových procesů. Často také bývá označení „ERP systém“ používáno pro vyjádření podnikového informačního systému jako takového. ERP systémy zpravidla jednotlivými moduly nabízejí možnost sdílení dat a dokumentů mezi zaměstnanci a s tím související nastavení práv autorizace jednotlivých zaměstnanců pro přístup do systému. Zároveň umožňují standardizaci všech postupů v rámci celého podniku, zpřístupňování informací v reálném čase a vytváření reportů. [1]

Základní moduly

Detailní struktura ERP systémů
 • Řízení vztahu se zákazníky - Customer Relationship Management (CRM)
 • Plánování potřeby materiálu - Material Requirements Planning (MRP)
 • Řízení financí - Finance resource management
 • Řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Management (SCM)
 • Řízení lidských zdrojů - Human Resources Management (HRM)

Princip fungování ERP

ERP software ve svých jednotlivých aplikacích pro různé organizační útvary podniku představuje jakousi šablonu standardních pracovních postupů pro efektivní plnění podnikového plánu. Celý systém disponuje jednou hlavní databází, z níž software vždy na základě své naprogramované logiky vygeneruje pro svého uživatele formulář zahrnující všechny potřebné informace. Lze v něm připravit plán podniku, který poté bude systém sám aktualizovat na základě vložených informací o nových zakázkách a jejich plění.

Přínosy ERP

ERP systémy zvyšují podnikovou efektivitu především sjednocením a standardizací procesů, jež jsou považovány za již osvědčené ("Best Practice"). Mimo toho eliminují zbytečné výjimky a duplicity a umožňují zprostředkování přístupu k informacím přímo v místě, kde je jich potřeba. Díky tomu tak vytvářejí osobní zodpovědnost zaměstnanců, ale také umožňují jejich snažší zastupitelnost. Zvyšují efektivitu využití podnikových informací automatickými výpočty a generovanými exporty dat. Zároveň komplexnost systémů umožňuje také například optimalizovat logistiku tak, aby bylo možné minimalizovat náklady spojené s transportem a skladováním (metoda "just-in-time"). [1]

Časté problémy s ERP

ERP systémy od počátku svého využívání čelí časté kritice za svou přílišnou náročnost na pochopení i obsluhu, která může být problematická především při jejich zavádění v rámci menších podniků. Problémem je také jejich náročné uvedení do provozu a v neposlední řadě i jejich jen těžko měřitelný přínos. Mimo toho je samozřejmě nemožné vytvořit systém, který by odpovídal potřebám každého podniku a tak je běžné, že ERP často v rámci podniku funguje v integraci s dalšími informačními systémy.

Významná ERP řešení

 • Infor ERP
 • Microsoft Dynamics
 • SAP ERP
 • Epicor ERP
 • Oracle ERP
 • Helios

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. 283s. ISBN 978-80-247-2279-5.

Zdroje

Související články

Klíčová slova

informační systém, podnikový informační systém, ERP systém