Pojednejte o časovém plánu projektu a základních principech jeho tvorby: Porovnání verzí

(Přidání diagramů)
Řádek 4: Řádek 4:
 
==Terminologie související s časovým plánem==
 
==Terminologie související s časovým plánem==
 
<br>
 
<br>
 +
 
*'''Aktivita''' - Úkol vykonávaný za určitý časový úsek - vázaný na poslední úroveň WBS
 
*'''Aktivita''' - Úkol vykonávaný za určitý časový úsek - vázaný na poslední úroveň WBS
 
*'''WBS no.''' - Odkaz na příslušnou aktivitu ve struktuře WBS
 
*'''WBS no.''' - Odkaz na příslušnou aktivitu ve struktuře WBS
Řádek 10: Řádek 11:
 
*'''Milník''' - Časový moment, ve kterém je završen určitý pracovní celek - NEKONZUMUJE zdroje
 
*'''Milník''' - Časový moment, ve kterém je završen určitý pracovní celek - NEKONZUMUJE zdroje
 
*'''Vazby''' - Provázanost mezi aktivitami
 
*'''Vazby''' - Provázanost mezi aktivitami
** '''FS''' (Finish-Start) – defaultní vazba ve WBS, jedna činnost skončí a další začne, pokud byste použili pouze tuto vazbu projekt by trval hrozně dlouho (příklad propagační leták - nejdřív se musí navrhnout, až pak se může tisknout a distribuovat)
+
**'''FS''' (Finish-Start) – defaultní vazba ve WBS, jedna činnost skončí a další začne, pokud byste použili pouze tuto vazbu projekt by trval hrozně dlouho (příklad propagační leták - nejdřív se musí navrhnout, až pak se může tisknout a distribuovat)
** '''FF''' (Finish-Finish) – činnosti končící ve stejnou chvíli, než začne další činnost (příprava jídla - uvařím poslední část chodu, tím je celé jídlo hotové)
+
**'''FF''' (Finish-Finish) – činnosti končící ve stejnou chvíli, než začne další činnost (příprava jídla - uvařím poslední část chodu, tím je celé jídlo hotové)
** '''SS''' (Start-Start) – jedna činnost začíná a další začíná ve stejnou chvíli (zároveň probíhá nalévání asfaltu a vyrovnávání povrchu)
+
**'''SS''' (Start-Start) – jedna činnost začíná a další začíná ve stejnou chvíli (zároveň probíhá nalévání asfaltu a vyrovnávání povrchu)
** '''SF''' (Start-Finish) - nová činnost musí začít, než předchozí skončí (práce na směny - další směna musí přijít, než předchozí končí)
+
**'''SF''' (Start-Finish) - nová činnost musí začít, než předchozí skončí (práce na směny - další směna musí přijít, než předchozí končí)
** '''Lag time''' – mezi dvěma činnostmi (když první skončí) je pevně dáno, že se musí čekat, než začne další činnost (maluji místnost - každou vrstvu musím nechat den zaschnout, než můžu namalovat další)
+
**'''Lag time''' – mezi dvěma činnostmi (když první skončí) je pevně dáno, že se musí čekat, než začne další činnost (maluji místnost - každou vrstvu musím nechat den zaschnout, než můžu namalovat další)
** '''Lead time''' – S-S ale také s pevně danou pauzou  (vaření - chci vše dokončit najednou - omáčka se vaří hodinu, rýže 20 minut, rýži začnu vařit 40 minut po omáčce)
+
**'''Lead time''' – S-S ale také s pevně danou pauzou  (vaření - chci vše dokončit najednou - omáčka se vaří hodinu, rýže 20 minut, rýži začnu vařit 40 minut po omáčce)
 
*'''Early start''' - Nejčasnější možný termín, kdy může aktivita začít
 
*'''Early start''' - Nejčasnější možný termín, kdy může aktivita začít
 
*'''Late start''' - Nejpozdější termín, kdy může aktivita začít, aby došlo ke zpoždění
 
*'''Late start''' - Nejpozdější termín, kdy může aktivita začít, aby došlo ke zpoždění
Řádek 22: Řádek 23:
 
*'''Utilizovaný čas''' - užitečný čas u zákazníka, placená produktivní doba (nepočítají se tam školení, dovolené, svátky)
 
*'''Utilizovaný čas''' - užitečný čas u zákazníka, placená produktivní doba (nepočítají se tam školení, dovolené, svátky)
  
== Nejznámnější metody ==
+
==Nejznámnější metody==
=== '''Přednostní diagramová metoda (Precedence Diagram Method)''' ===
+
[[Soubor:Precedence Diagram.jpg|alt=Precedence Diagram Method|náhled|Příklad Přednostní diagramové metody]]
 +
 
 +
==='''Přednostní diagramová metoda (Precedence Diagram Method)'''===
 
Uzlově definovaný síťový graf. Činnost (aktivita, úkol) je reprezentována uzlem, uzel je znázorněn zpravidla obdélníkem, velikost obdélníku (šířka) nemá žádný významový obsah (např. čekávaná doba realizace činnosti), šipky zachycují závislosti mezi činnostmi.
 
Uzlově definovaný síťový graf. Činnost (aktivita, úkol) je reprezentována uzlem, uzel je znázorněn zpravidla obdélníkem, velikost obdélníku (šířka) nemá žádný významový obsah (např. čekávaná doba realizace činnosti), šipky zachycují závislosti mezi činnostmi.
=== '''Metoda kritické cesty (Critical Path Method)''' ===
+
==='''Metoda kritické cesty (Critical Path Method)'''===
 
Kritická cesta je sekvence činností, na nichž závisí datum dokončení projektu, určuje nejkratší možnou dobu realizace projektu. Každý projekt má alespoň jednu kritickou cestu. Kritické cesty se mohou během realizace projektu měnit. Zrychlené řešení činností mimo kritickou cestu nezkrátí dobu realizace projektu, činnosti mimo kritickou cestu mají jistou časovou rezervu. Tato metoda slouží k určení doby trvání projektu na základě nalezení sekvence činností bez časové rezervy. Činnost je popsána dobou trvání a dále odvozenými charakteristikami nejdříve možného začátku a konce, nejpozději přípustného začátku a konce a časovou rezervou. Nejdříve možné začátky a konce činností jsou určeny při předním průchodu, nejpozději přípustné začátky a konce činností jsou určeny při zpětném průchodu.
 
Kritická cesta je sekvence činností, na nichž závisí datum dokončení projektu, určuje nejkratší možnou dobu realizace projektu. Každý projekt má alespoň jednu kritickou cestu. Kritické cesty se mohou během realizace projektu měnit. Zrychlené řešení činností mimo kritickou cestu nezkrátí dobu realizace projektu, činnosti mimo kritickou cestu mají jistou časovou rezervu. Tato metoda slouží k určení doby trvání projektu na základě nalezení sekvence činností bez časové rezervy. Činnost je popsána dobou trvání a dále odvozenými charakteristikami nejdříve možného začátku a konce, nejpozději přípustného začátku a konce a časovou rezervou. Nejdříve možné začátky a konce činností jsou určeny při předním průchodu, nejpozději přípustné začátky a konce činností jsou určeny při zpětném průchodu.
 
'''Zkrácení cesty:'''
 
'''Zkrácení cesty:'''
* Najmout víc lidí
+
 
* Dělat více věcí najednou
+
*Najmout víc lidí
=== '''PERT (Program Evaluation and Review Technique)''' ===  
+
*Dělat více věcí najednou
 +
 
 +
[[Soubor:Pert chart colored.svg|náhled|Diagram vytvořen pomocí kombinace dvou metod - Kritické cesty a PERT]]
 +
 
 +
==='''PERT (Program Evaluation and Review Technique)'''===  
 
Vychází z myšlenky, že časové odhady jsou obvykle nepřesné. Využívá stochastické (nahodilé) vyjádření časových odhadů (intervalový odhad a pravděpodobnost překročení). <br />
 
Vychází z myšlenky, že časové odhady jsou obvykle nepřesné. Využívá stochastické (nahodilé) vyjádření časových odhadů (intervalový odhad a pravděpodobnost překročení). <br />
 
'''Využívá tři odhady pro každou činnost:'''
 
'''Využívá tři odhady pro každou činnost:'''
* Optimistický (trvání činnosti, které je možno dosáhnout v 1% případů)
+
 
* Nejpravděpodobnější
+
*Optimistický (trvání činnosti, které je možno dosáhnout v 1% případů)
* Pesimistický (trvání činnosti, které je možno dosáhnout v 1% případů)
+
*Nejpravděpodobnější
=== '''Metoda kritického řetězce (Critical Chain Method)''' ===
+
*Pesimistický (trvání činnosti, které je možno dosáhnout v 1% případů)
 +
 
 +
==='''Metoda kritického řetězce (Critical Chain Method)'''===
 
Nadstandardní technika síťové analýzy, která navazuje na metodu CPM a navíc zahrnuje i dostupnost a disponibilitu zdrojů. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. Kritického řetězce, což je sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou, který navíc bere v úvahu omezení daná zdroji a přesunuje část implicitních rezerv činností do tzv. Nárazníkových činnosti (buffers).
 
Nadstandardní technika síťové analýzy, která navazuje na metodu CPM a navíc zahrnuje i dostupnost a disponibilitu zdrojů. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. Kritického řetězce, což je sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou, který navíc bere v úvahu omezení daná zdroji a přesunuje část implicitních rezerv činností do tzv. Nárazníkových činnosti (buffers).
  

Verze z 21. 1. 2021, 17:35

Časový plán projektu představuje plánovaná data provedení činností a stanovení milníků (časový moment, ve kterém je završen určitý pracovní celek) projektu. Je postaven na WBS (Work Breakdown Structure – hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých činností a úloh které musí být v průběhu projektu realizovány). Vytváří se provázáním vazeb mezi WBS aktivitami. Musí být dynamický – pružné zakomponování změn.
Mezi hlavní důvody vytváření časového plánu patří: kontrola a komunikace postupu projektu a jeho statutu, simulace, jak může potencionální změna ovlivnit projekt a časový rozpis zapojení do projektu.

Terminologie související s časovým plánem


 • Aktivita - Úkol vykonávaný za určitý časový úsek - vázaný na poslední úroveň WBS
 • WBS no. - Odkaz na příslušnou aktivitu ve struktuře WBS
 • Trvání - Čas nutný k vykonání naplánované aktivity
 • Claim systems - nahlašování, kolik kdo nad čím strávil času
 • Milník - Časový moment, ve kterém je završen určitý pracovní celek - NEKONZUMUJE zdroje
 • Vazby - Provázanost mezi aktivitami
  • FS (Finish-Start) – defaultní vazba ve WBS, jedna činnost skončí a další začne, pokud byste použili pouze tuto vazbu projekt by trval hrozně dlouho (příklad propagační leták - nejdřív se musí navrhnout, až pak se může tisknout a distribuovat)
  • FF (Finish-Finish) – činnosti končící ve stejnou chvíli, než začne další činnost (příprava jídla - uvařím poslední část chodu, tím je celé jídlo hotové)
  • SS (Start-Start) – jedna činnost začíná a další začíná ve stejnou chvíli (zároveň probíhá nalévání asfaltu a vyrovnávání povrchu)
  • SF (Start-Finish) - nová činnost musí začít, než předchozí skončí (práce na směny - další směna musí přijít, než předchozí končí)
  • Lag time – mezi dvěma činnostmi (když první skončí) je pevně dáno, že se musí čekat, než začne další činnost (maluji místnost - každou vrstvu musím nechat den zaschnout, než můžu namalovat další)
  • Lead time – S-S ale také s pevně danou pauzou (vaření - chci vše dokončit najednou - omáčka se vaří hodinu, rýže 20 minut, rýži začnu vařit 40 minut po omáčce)
 • Early start - Nejčasnější možný termín, kdy může aktivita začít
 • Late start - Nejpozdější termín, kdy může aktivita začít, aby došlo ke zpoždění
 • Early finish - Nejčasnější možný termín, kdy může aktivita skončit
 • Late finish - Nejpozdější možný termín, kdy může aktivita skončit, aby nedošlo ke zpoždění
 • Utilizovaný čas - užitečný čas u zákazníka, placená produktivní doba (nepočítají se tam školení, dovolené, svátky)

Nejznámnější metody

Precedence Diagram Method
Příklad Přednostní diagramové metody

Přednostní diagramová metoda (Precedence Diagram Method)

Uzlově definovaný síťový graf. Činnost (aktivita, úkol) je reprezentována uzlem, uzel je znázorněn zpravidla obdélníkem, velikost obdélníku (šířka) nemá žádný významový obsah (např. čekávaná doba realizace činnosti), šipky zachycují závislosti mezi činnostmi.

Metoda kritické cesty (Critical Path Method)

Kritická cesta je sekvence činností, na nichž závisí datum dokončení projektu, určuje nejkratší možnou dobu realizace projektu. Každý projekt má alespoň jednu kritickou cestu. Kritické cesty se mohou během realizace projektu měnit. Zrychlené řešení činností mimo kritickou cestu nezkrátí dobu realizace projektu, činnosti mimo kritickou cestu mají jistou časovou rezervu. Tato metoda slouží k určení doby trvání projektu na základě nalezení sekvence činností bez časové rezervy. Činnost je popsána dobou trvání a dále odvozenými charakteristikami nejdříve možného začátku a konce, nejpozději přípustného začátku a konce a časovou rezervou. Nejdříve možné začátky a konce činností jsou určeny při předním průchodu, nejpozději přípustné začátky a konce činností jsou určeny při zpětném průchodu. Zkrácení cesty:

 • Najmout víc lidí
 • Dělat více věcí najednou
Diagram vytvořen pomocí kombinace dvou metod - Kritické cesty a PERT

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Vychází z myšlenky, že časové odhady jsou obvykle nepřesné. Využívá stochastické (nahodilé) vyjádření časových odhadů (intervalový odhad a pravděpodobnost překročení).
Využívá tři odhady pro každou činnost:

 • Optimistický (trvání činnosti, které je možno dosáhnout v 1% případů)
 • Nejpravděpodobnější
 • Pesimistický (trvání činnosti, které je možno dosáhnout v 1% případů)

Metoda kritického řetězce (Critical Chain Method)

Nadstandardní technika síťové analýzy, která navazuje na metodu CPM a navíc zahrnuje i dostupnost a disponibilitu zdrojů. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. Kritického řetězce, což je sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou, který navíc bere v úvahu omezení daná zdroji a přesunuje část implicitních rezerv činností do tzv. Nárazníkových činnosti (buffers).

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova

časový plán projektu, přednostní diagramová metoda, metoda kritické cesty, PERT, metoda kritického řetězce