Historie verzí stránky „Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace