Popište pojem úsudku a popište, jakým způsobem rozpoznáte, zda je úsudek správný: Porovnání verzí

Řádek 28: Řádek 28:
 
<br />
 
<br />
 
'''B'''
 
'''B'''
 +
 
<br />
 
<br />
 
1. Vyhodnocení všech výroků v pravdivostní tabulce
 
1. Vyhodnocení všech výroků v pravdivostní tabulce
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! A !! B !! A→B
 +
|-
 +
| Text buňky || Text buňky || Text buňky
 +
|-
 +
| Text buňky || Text buňky || Text buňky
 +
|-
 +
| Text buňky || Text buňky || Text buňky
 +
|-
 +
| Text buňky || Text buňky || Text buňky
 +
|}
 
2. Označení premis  
 
2. Označení premis  
  

Verze z 22. 9. 2020, 10:56

Úsudek je spojení několika soudů (předpokladů, premis) v jeden nový závěr (konkluzi). Závěr nepřináší žádnou novou informaci, která není obsažena v premisách, pouze ji vyjadřuje přesněji (deduktivní přístup). U úsudku rozlišujeme, jestli závěr logicky plyne z premis a zda je pravdivý. Úsudek spočívá ve vyvození soudu z jiných soudů. Úsudek = soud = oznamovací věta přičítající vlastnosti předmětům.

Ve výrokové logice ověříme platnosti logického úsudku pomocí pravdivostní tabulky, ve které zjistíme pravdivostní hodnoty všech výrokových formulí. V případě, že pro daný úsudek má pravdivostní hodnotu 1, je správný. Správnost úsudku spočívá ve formální správnosti.

Druhy úsudku:

  • Induktivní úsudky, které směřují od zvláštních případů k obecné poučce.
  • Deduktivní úsudky, směřující od obecného ke zvláštnímu.
  • Paradox lháře: „Lžu“ Pokud v tomto okamžiku lže, pak není pravda, co říká, tedy nelže. Jestliže v tomto okamžiku nelže, pak je pravda, co říká, tzn., že lže, takže by v obou případech musel lhát a nelhat současně, což zřejmě není možné.

Příklad

Úsudek může být platný nebo neplatný
Platný úsudek - Úsudek je platný pokud platí všechny premisy, potom tedy musí platit i závěr.
Neplatný úsudek - Pokud je závěr nepravdivý.

Tabulkavyrokovalogika11.jpg

Postup řešení příkladu

A
A→B
————
B


1. Vyhodnocení všech výroků v pravdivostní tabulce

A B A→B
Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky

2. Označení premis

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova