Popište pojem úsudku a popište, jakým způsobem rozpoznáte, zda je úsudek správný: Porovnání verzí

Řádek 69: Řádek 69:
 
| 0 || 0 || 1
 
| 0 || 0 || 1
 
|}
 
|}
* 4. Vyhodnocení závěru (vždy jen v označených řádcích).  
+
* 4. Označení a vyhodnocení závěru (vždy jen v označených řádcích).  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! •A !! B↓ !! •A→B
 
! •A !! B↓ !! •A→B
 
|-
 
|-
| '''1''' || 1 || '''1'''
+
| '''1''' || 1✓ || '''1'''
 
|-
 
|-
 
| 1 || 0 || 0
 
| 1 || 0 || 0

Verze z 22. 9. 2020, 11:28

Úsudek je spojení několika soudů (předpokladů, premis) v jeden nový závěr (konkluzi). Závěr nepřináší žádnou novou informaci, která není obsažena v premisách, pouze ji vyjadřuje přesněji (deduktivní přístup). U úsudku rozlišujeme, jestli závěr logicky plyne z premis a zda je pravdivý. Úsudek spočívá ve vyvození soudu z jiných soudů. Úsudek = soud = oznamovací věta přičítající vlastnosti předmětům.

Ve výrokové logice ověříme platnosti logického úsudku pomocí pravdivostní tabulky, ve které zjistíme pravdivostní hodnoty všech výrokových formulí. V případě, že pro daný úsudek má pravdivostní hodnotu 1, je správný. Správnost úsudku spočívá ve formální správnosti.

Druhy úsudku:

  • Induktivní úsudky, které směřují od zvláštních případů k obecné poučce.
  • Deduktivní úsudky, směřující od obecného ke zvláštnímu.
  • Paradox lháře: „Lžu“ Pokud v tomto okamžiku lže, pak není pravda, co říká, tedy nelže. Jestliže v tomto okamžiku nelže, pak je pravda, co říká, tzn., že lže, takže by v obou případech musel lhát a nelhat současně, což zřejmě není možné.

Příklad

Úsudek může být platný nebo neplatný
Platný úsudek - Úsudek je platný pokud platí všechny premisy, potom tedy musí platit i závěr.
Neplatný úsudek - Pokud je závěr nepravdivý.

Tabulkavyrokovalogika11.jpg

Postup řešení příkladu

A
A→B
————
B


  • 1. Vyhodnocení všech výroků v pravdivostní tabulce
A B A→B
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
  • 2. Označení premis
•A B •A→B
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
  • 3. Označení řádků ve kterých platí všechny premisy.
•A B •A→B
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
  • 4. Označení a vyhodnocení závěru (vždy jen v označených řádcích).
•A B↓ •A→B
1 1✓ 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova