Popište pojem úsudku a popište, jakým způsobem rozpoznáte, zda je úsudek správný: Porovnání verzí

Řádek 30: Řádek 30:
  
 
<br />
 
<br />
* 1. Vyhodnocení všech výroků v pravdivostní tabulce. Postup je stejný jako u [[výroků|Zobrazení zdroje stránky Popište definici pojmu tautologie, kontradikce a uveďte, jak je možné ověřit, zda nějaký výrok je tautologie.]]  
+
* 1. Vyhodnocení všech výroků v pravdivostní tabulce. Postup je stejný jako u [[Zobrazení zdroje stránky Popište definici pojmu tautologie, kontradikce a uveďte, jak je možné ověřit, zda nějaký výrok je tautologie.|výroků]]  
 
Pravda = '''1'''  
 
Pravda = '''1'''  
 
<br />
 
<br />
Řádek 40: Řádek 40:
 
* '''→ Implikace''' - ''Z nepravdy plyne cokoliv.'' Tzn. '''(A → B)<sup>I</sup> = 1''' jestliže '''A<sup>I</sup> = 1, B<sup>I</sup> = 1''' nebo '''A<sup>I</sup> = 0, B<sup>I</sup> = 1'''. Případ '''(A → B)<sup>I</sup> = 0 '''POUZE pokud '''A<sup>I</sup> = 1, B<sup>I</sup> = 0'''
 
* '''→ Implikace''' - ''Z nepravdy plyne cokoliv.'' Tzn. '''(A → B)<sup>I</sup> = 1''' jestliže '''A<sup>I</sup> = 1, B<sup>I</sup> = 1''' nebo '''A<sup>I</sup> = 0, B<sup>I</sup> = 1'''. Případ '''(A → B)<sup>I</sup> = 0 '''POUZE pokud '''A<sup>I</sup> = 1, B<sup>I</sup> = 0'''
 
* '''↔ Ekvivalence''' - Jestliže '''(A ↔ B)<sup>I</sup> = 1''' právě když '''A = B.''' Případ '''(A ↔ B)<sup>I</sup> = 0''' pokud '''A ≠ B'''
 
* '''↔ Ekvivalence''' - Jestliže '''(A ↔ B)<sup>I</sup> = 1''' právě když '''A = B.''' Případ '''(A ↔ B)<sup>I</sup> = 0''' pokud '''A ≠ B'''
 
- Jestliže  '''A,B je prvkem DUV''', potom platí '''¬A''' nebo '''(A ∧ B)''' nebo '''(A V B)''' nebo '''(A → B)''' nebo '''(A ↔ B)'''
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Verze z 22. 9. 2020, 11:48

Úsudek je spojení několika soudů (předpokladů, premis) v jeden nový závěr (konkluzi). Závěr nepřináší žádnou novou informaci, která není obsažena v premisách, pouze ji vyjadřuje přesněji (deduktivní přístup). U úsudku rozlišujeme, jestli závěr logicky plyne z premis a zda je pravdivý. Úsudek spočívá ve vyvození soudu z jiných soudů. Úsudek = soud = oznamovací věta přičítající vlastnosti předmětům.

Ve výrokové logice ověříme platnosti logického úsudku pomocí pravdivostní tabulky, ve které zjistíme pravdivostní hodnoty všech výrokových formulí. V případě, že pro daný úsudek má pravdivostní hodnotu 1, je správný. Správnost úsudku spočívá ve formální správnosti.

Druhy úsudku:

 • Induktivní úsudky, které směřují od zvláštních případů k obecné poučce.
 • Deduktivní úsudky, směřující od obecného ke zvláštnímu.
 • Paradox lháře: „Lžu“ Pokud v tomto okamžiku lže, pak není pravda, co říká, tedy nelže. Jestliže v tomto okamžiku nelže, pak je pravda, co říká, tzn., že lže, takže by v obou případech musel lhát a nelhat současně, což zřejmě není možné.

Příklad

Úsudek může být platný nebo neplatný
Platný úsudek - Úsudek je platný pokud platí všechny premisy, potom tedy musí platit i závěr.
Neplatný úsudek - Pokud je závěr nepravdivý.

Tabulkavyrokovalogika11.jpg

Postup řešení příkladu

A
A→B
————
B


 • 1. Vyhodnocení všech výroků v pravdivostní tabulce. Postup je stejný jako u výroků

Pravda = 1
Nepravda = 0

 • ¬ Negace (NOT) - V případě opačných znamének (pravda je lež a naopak).
 • ∧ Konjunkce (AND) - (A ∧ B)I = 0 právě když AI = 0, BI = 0. Pokud je alespoň jeden výrok 0 (0,1 / 1,0)
 • V Disjunkce (OR) - Jestliže (A V B)I = 1 právě když AI = 1, BI = 1. Pokud je alespoň jeden výrok 1 (1,0 / 0,1)
 • → Implikace - Z nepravdy plyne cokoliv. Tzn. (A → B)I = 1 jestliže AI = 1, BI = 1 nebo AI = 0, BI = 1. Případ (A → B)I = 0 POUZE pokud AI = 1, BI = 0
 • ↔ Ekvivalence - Jestliže (A ↔ B)I = 1 právě když A = B. Případ (A ↔ B)I = 0 pokud A ≠ B
A B A→B
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
 • 2. Označení premis
•A B •A→B
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
 • 3. Označení řádků ve kterých platí všechny premisy.
•A B •A→B
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
 • 4. Označení a vyhodnocení závěru (vždy jen v označených řádcích).
•A B↓ •A→B
1 1✓ 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
 • 5. Úsudek je platný pokud je závěr shodný se všemi premisami v daném řádku.

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova