Popište proces vývoje softwaru, jeho jednotlivé fáze a charakterizujte profese, které se na něm podílejí. Odlište vodopádový a spirálový styl vývoje. Vysvětlete, jak se typicky označují jednotlivé verze: Porovnání verzí

Řádek 9: Řádek 9:
  
 
=== Profese podílející se na vývoji ===
 
=== Profese podílející se na vývoji ===
Na projektu vývoje SW pracuje celý tým specialistů. V týmu je důležité aby měl každý jasně dané své kompetence, pracovní náplň a věděl co co má jak a kdy přesně dělat. Nepostradatelná jen tedy koordinace všech činností a jednotlivců jako celku. Složení týmu nemusí být vždy stejné, záleží na použité metodice vývoje, fázi nebo etapě ve které se projekt zrovna nachází.  
+
Na projektu vývoje SW pracuje celý tým specialistů. V týmu je důležité aby měl každý jasně dané své kompetence, pracovní náplň a věděl co co má jak a kdy přesně dělat. Nepostradatelná jen tedy koordinace všech činností a jednotlivců jako celku. Složení týmu nemusí být vždy stejné, záleží na použité metodice vývoje, fázi nebo etapě ve které se projekt zrovna nachází.
 +
<br />
 +
Každý tým při vývoji SW podléhá určité organizaci a určitému dělení. Jednou z takových organizací
 +
může být např. rozdělení:
 +
<br />
 +
'''řízení projektů vývoje IS:'''
 +
* zabývá se organizační a ekonomickou stránkou vývoje IS
 +
* odpovědný projektový manažer (PM)
 +
* PM má k dispozici řídicí a realizační tým pracovníků – odborníků
 +
<br />
 +
'''projektování IS:'''
 +
* vývojáři IS - součástí projektového týmu,
 +
* odpovědný hlavní řešitel (hlavní analytik),
 +
* specifikace zadání, analýza, návrh, implementace, testování, zavádění do provozu.
 +
<br />
 +
'''Týmy je možné rozdělit rovněž podle druhu přístupu. Nejčastějším rozdělením podle přístupu je dělení na týmy:'''
 +
* strukturované – práce je dělena podle profese
 +
* „chirurgický tým“
 +
* „tým hlavního programátora“
 +
* „agilní skupina“, atd.
 +
* nestrukturované – práce je dělena podle objemu
 +
* samostatní pracovníci („osaměli vlci“)
 +
* „horda“
 +
* „demokratická skupina“, atd.  
  
 
==== Manažer projektu ====
 
==== Manažer projektu ====
 +
 
==== Vedoucí týmu ====
 
==== Vedoucí týmu ====
 
==== Analytik ====
 
==== Analytik ====

Verze z 22. 11. 2020, 13:45

Software (dále jen SW), neboli programové vybavení počítače, které provádí nějakou činnost. Jedná se o nehmotnou část počítače, tedy opak hardwaru.

Vývoj software

Metodika vývoje

Metodika vývoje softwaru je souhrn různých postupů, plánování a řízení vývoje a zároveň také samostatný obor zabývající se vytvářením, prováděním a ovlivňováním jednotlivých metodik vývoje SW. Metodikou se také může chápat využití určitého frameworku a dalších postupů. Dříve se používaly tradiční metodiky vývoje, které se ale nakonec neujaly, kvůli velké byrokratické zátěži a přešlo se k agilním metodám.

Fáze vývoje

Profese podílející se na vývoji

Na projektu vývoje SW pracuje celý tým specialistů. V týmu je důležité aby měl každý jasně dané své kompetence, pracovní náplň a věděl co co má jak a kdy přesně dělat. Nepostradatelná jen tedy koordinace všech činností a jednotlivců jako celku. Složení týmu nemusí být vždy stejné, záleží na použité metodice vývoje, fázi nebo etapě ve které se projekt zrovna nachází.
Každý tým při vývoji SW podléhá určité organizaci a určitému dělení. Jednou z takových organizací může být např. rozdělení:
řízení projektů vývoje IS:

 • zabývá se organizační a ekonomickou stránkou vývoje IS
 • odpovědný projektový manažer (PM)
 • PM má k dispozici řídicí a realizační tým pracovníků – odborníků


projektování IS:

 • vývojáři IS - součástí projektového týmu,
 • odpovědný hlavní řešitel (hlavní analytik),
 • specifikace zadání, analýza, návrh, implementace, testování, zavádění do provozu.


Týmy je možné rozdělit rovněž podle druhu přístupu. Nejčastějším rozdělením podle přístupu je dělení na týmy:

 • strukturované – práce je dělena podle profese
 • „chirurgický tým“
 • „tým hlavního programátora“
 • „agilní skupina“, atd.
 • nestrukturované – práce je dělena podle objemu
 • samostatní pracovníci („osaměli vlci“)
 • „horda“
 • „demokratická skupina“, atd.

Manažer projektu

Vedoucí týmu

Analytik

SW architekt

Návrhář (GUI, API...)

Vývojář

Tester =

Manažer jakosti

Dokumentarista

Správce (sítě, databáze)

Redaktor obsahu

vodopádový X spirálovitý styl vývoje

Vodopádový (Watterfall)

Vodopádový model.png

Framework - lineární nebo také tzv. sekvenční typ
Vodopádový styl vývoje SW je považován za první kompletní metodiku vývoje SW. Vývoj je v tomto modelu vyobrazen jako neustále se svažující tok činností. Postup je přesně daný, jde od první fáze k další přísně sekvenčním způsobem. Fáze jdou za sebou bez iterací a po každé fázi následuje schvalovací proces, kterým musí projit také veškerá dokumentace. Bez tohoto procesu schválení není možné pokračovat a začít další fázi vývoje. Pokud se i přes schválení najde v další fázi chyba, je nutné se vrátit zpět do fáze předchozí.

Klady

 • jednoduchost - jednoduchý na pochopení, práci i jeho řízení.
 • přehlednost - je snadno zjistitelné v jaké fázi se projekt právě nachází, co už je splněno a kde nastala chyba, pokud se tak stane.

Zápory

 • stáří - změna postoje společnosti na vývoj SW od jeho zavedení.
 • není flexibilní - pokud se během vývoje objeví nový požadavek na SW, musí se celý proces začít znovu od začátku.
 • zákazník vidí až konečný výsledek - není možné během vývoje prezentovat zákazníkovi jak bude vypadat výsledek, jelikož jsou hotové jen určité fáze vývoje. Konečný výsledek, tedy nemusí být pro zákazníka uspokojivý.

Spirálovitý

Spirálovitý model.png

Framework - kombinace sekvenčního a iterativního typu.
Novější metodika, než watterfall. Je výsledkem snahy napravit nedostatky předchozího modelu. Vznikl v roce 1958 z iniciativy Barryho Boehma. Tento model se dá označit spíše za model životního cyklu SW než metodiky vývoje jelikož je v něm vyobrazeno cyklické opakování jednotlivých kroků vývoje (tzv. iterace).

Vychází z předchozího modelu, ale přináší novinky:

 • interaktivní přístup
 • podrobná analýza rizik

Klady

 • vhodné i pro velké projekty - nezávislost na metodice, která se při samotném vývoji použije.

Zápory

 • komplikovaný
 • zákazník vidí až konečný výsledekAni jeden z modelů se dnes už nepoužívá ve velkých projektech. Dnes jsou využívané agilní metodiky.