Porovnání konceptuálního modelu FRBR a konceptuálního modelu BIBFRAME se zaměřením na definované entity: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Pracuje se}}
 
{{Pracuje se}}
 +
==FRBR (Functional Requirements on Bibliograhic Records)==
 +
*model, který respektuje bibliografické záznamy a zároveň uživatelské potřeby
 +
*vytváří základní úroveň funkčnosti pro národní bibliografie - jsou důležité, protože vytváří obraz o celosvětové produkci a jsou považovány za nejpřesnější
 +
*definovány entity, atributy a vazby mezi nimi
 +
 +
===Entity===
 +
Jakýkoli objekt, který mě v rámci univerza zajímá (dílo, osoba, kniha, místo, korporace, cokoli, co je ve vztahu k bibliografickému univerzu)
 +
- instance entity = konkrétní obecnina, pokud je obecný model aplikován v praxi
 +
 +
Entity první skupiny
 +
*reprezentují rozdílné aspekty uživatelských zájmů o výsledky intelektuálního nebo uměleckého snažení
 +
*dílo a vyjádření reflektují intelektuální nebo umělecký obsah
 +
*provedení a jednotka reflektují fyzickou formu
 +
 +
1. Dílo
 +
*výrazný intelektuální nebo umělecký výtvor
 +
*abstraktní entita
 +
*dílo rozpoznáváme díky individuálním realizacím či vyjádřením díla
 +
*dílo samotné existuje pouze v častosti obsahu v rámci různých vyjádření díla
 +
*nové dílo: podstatné změny v obsahu
 +
 +
2. Vyjádření
 +
- intelektuální nebo umělecká realizace díla
 +
- forma:
 +
- alfa-numerická
 +
- hudební či choreografická notace
 +
- zvukový záznam
 +
- obrazový statický/pohyblivý záznam
 +
- objektu
 +
- kombinace takových forem
 +
- hranice této entity jsou definovány ovšem tak, že vylučují fyzickou formu
 +
- nové vyjádření - změna formy, překlad
 +
 +
3. Provedení
 +
- fyzické ztělesnění vyjádření díla
 +
- fyzický exemplář nebo skupina exemplářů vyrobených stejným způsobem (náklad knihy)
 +
- široká škála nosičů
 +
- nové provedení: změna fyzické formy, změna nakladatele, nový obal
 +
- stejné provedení: změna po ukončení výrobního procesu
 +
 +
4. Jednotka
 +
- jednotlivý exemplář provedení
 +
- konkrétní entita
 +
- může se skládat z:
 +
- jeden materiální objekt - většinou
 +
- více materiálních objektů - vícesvazková monografie, záznam na více deskách/discích
 +
- rozdíly mezi jednotkami stejného provedení: poškození, převazba...
 +
 +
Entity druhé skupiny
 +
- reprezentují entity zodpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah, výrobu a distribuci nebo dozor nad entitami z první skupiny
 +
- tvůrce díla = autor
 +
- přispěvatel - všichni, kteří se podílejí na vyjádření (ne na dílu)
 +
- interpret
 +
- ilustrátor (sporné)
 +
- překladatel
 +
5. Osoba
 +
- jednotlivec mrtvý i žijící
 +
 +
6. Korporace
 +
- jakákoli skupina jednotlivců působících jako celek
 +
- včetně příležitostných skupin a porad, konferencí, kongresů, expedicí, výstav, festivalů a veletrhů
 +
- včetně územních autorit = federace, stát, region, místní správa
 +
 +
Entity třetí skupiny
 +
- reprezentují doplňkovou sadu entit, která slouží jako předmět díla
 +
7. Pojem
 +
- abstraktní představa nebo myšlenka
 +
- může být široký neb
 +
8. Objekt
 +
- hmotný předmět
 +
- živý i neživý včetně produktů lidské činnosti, pevný i pohyblivý
 +
- i již neexistující objekty
 +
9. Akce
 +
- činnost nebo událost (např. historická událost)
 +
10. Místo
 +
- lokace
 +
- zemské, mimozemské, historické, současné
 +
 
==Konceptuální model BIBFRAME==
 
==Konceptuální model BIBFRAME==
 
V květnu roku 2011 [[Kongresová knihovna]] oficiálně ohlásila vznik Iniciativy bibliografického rámce (Bibliographic Framework Initiative). Cílem analýzy je následně nahradit formáty typu [[Charakterizujte vývoj a současný stav rodiny formátů typu MARC a uveďte a porovnejte jeho hlavní reprezentanty ve světovém kontextu|MARC]] bibliografickým rámcem. Základní rozdíly mezi Bibframe a MARC21 jsounásledující. Bibliografický formát MARC se zaměřuje na katalogové záznamy. MARCshromažďuje informace o díle, fyzickém nosiči a používá řetězce pro identifikátory, jako jsou osobní jména atd. Místo toho, aby se vše svazovalo do záznamu a tím duplikovaly informace, Bibframe spoléhá na vztahy mezi zdroji. <ref name=":5">ŠIMEČEK, Jan. Porovnání katalogizačních informačních systémů Clavius a Tritius. České Budějovice: Jihočeská univerzita vČeských Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky, 2014. 65 s. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xvt2x/Studie_FRBR.pdf</ref>  
 
V květnu roku 2011 [[Kongresová knihovna]] oficiálně ohlásila vznik Iniciativy bibliografického rámce (Bibliographic Framework Initiative). Cílem analýzy je následně nahradit formáty typu [[Charakterizujte vývoj a současný stav rodiny formátů typu MARC a uveďte a porovnejte jeho hlavní reprezentanty ve světovém kontextu|MARC]] bibliografickým rámcem. Základní rozdíly mezi Bibframe a MARC21 jsounásledující. Bibliografický formát MARC se zaměřuje na katalogové záznamy. MARCshromažďuje informace o díle, fyzickém nosiči a používá řetězce pro identifikátory, jako jsou osobní jména atd. Místo toho, aby se vše svazovalo do záznamu a tím duplikovaly informace, Bibframe spoléhá na vztahy mezi zdroji. <ref name=":5">ŠIMEČEK, Jan. Porovnání katalogizačních informačních systémů Clavius a Tritius. České Budějovice: Jihočeská univerzita vČeských Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky, 2014. 65 s. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xvt2x/Studie_FRBR.pdf</ref>  

Verze z 1. 6. 2020, 10:05

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

FRBR (Functional Requirements on Bibliograhic Records)

 • model, který respektuje bibliografické záznamy a zároveň uživatelské potřeby
 • vytváří základní úroveň funkčnosti pro národní bibliografie - jsou důležité, protože vytváří obraz o celosvětové produkci a jsou považovány za nejpřesnější
 • definovány entity, atributy a vazby mezi nimi

Entity

Jakýkoli objekt, který mě v rámci univerza zajímá (dílo, osoba, kniha, místo, korporace, cokoli, co je ve vztahu k bibliografickému univerzu) - instance entity = konkrétní obecnina, pokud je obecný model aplikován v praxi

Entity první skupiny

 • reprezentují rozdílné aspekty uživatelských zájmů o výsledky intelektuálního nebo uměleckého snažení
 • dílo a vyjádření reflektují intelektuální nebo umělecký obsah
 • provedení a jednotka reflektují fyzickou formu

1. Dílo

 • výrazný intelektuální nebo umělecký výtvor
 • abstraktní entita
 • dílo rozpoznáváme díky individuálním realizacím či vyjádřením díla
 • dílo samotné existuje pouze v častosti obsahu v rámci různých vyjádření díla
 • nové dílo: podstatné změny v obsahu

2. Vyjádření - intelektuální nebo umělecká realizace díla - forma: - alfa-numerická - hudební či choreografická notace - zvukový záznam - obrazový statický/pohyblivý záznam - objektu - kombinace takových forem - hranice této entity jsou definovány ovšem tak, že vylučují fyzickou formu - nové vyjádření - změna formy, překlad

3. Provedení - fyzické ztělesnění vyjádření díla - fyzický exemplář nebo skupina exemplářů vyrobených stejným způsobem (náklad knihy) - široká škála nosičů - nové provedení: změna fyzické formy, změna nakladatele, nový obal - stejné provedení: změna po ukončení výrobního procesu

4. Jednotka - jednotlivý exemplář provedení - konkrétní entita - může se skládat z: - jeden materiální objekt - většinou - více materiálních objektů - vícesvazková monografie, záznam na více deskách/discích - rozdíly mezi jednotkami stejného provedení: poškození, převazba...

Entity druhé skupiny - reprezentují entity zodpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah, výrobu a distribuci nebo dozor nad entitami z první skupiny - tvůrce díla = autor - přispěvatel - všichni, kteří se podílejí na vyjádření (ne na dílu) - interpret - ilustrátor (sporné) - překladatel 5. Osoba - jednotlivec mrtvý i žijící

6. Korporace - jakákoli skupina jednotlivců působících jako celek - včetně příležitostných skupin a porad, konferencí, kongresů, expedicí, výstav, festivalů a veletrhů - včetně územních autorit = federace, stát, region, místní správa

Entity třetí skupiny - reprezentují doplňkovou sadu entit, která slouží jako předmět díla 7. Pojem - abstraktní představa nebo myšlenka - může být široký neb 8. Objekt - hmotný předmět - živý i neživý včetně produktů lidské činnosti, pevný i pohyblivý - i již neexistující objekty 9. Akce - činnost nebo událost (např. historická událost) 10. Místo - lokace - zemské, mimozemské, historické, současné

Konceptuální model BIBFRAME

V květnu roku 2011 Kongresová knihovna oficiálně ohlásila vznik Iniciativy bibliografického rámce (Bibliographic Framework Initiative). Cílem analýzy je následně nahradit formáty typu MARC bibliografickým rámcem. Základní rozdíly mezi Bibframe a MARC21 jsounásledující. Bibliografický formát MARC se zaměřuje na katalogové záznamy. MARCshromažďuje informace o díle, fyzickém nosiči a používá řetězce pro identifikátory, jako jsou osobní jména atd. Místo toho, aby se vše svazovalo do záznamu a tím duplikovaly informace, Bibframe spoléhá na vztahy mezi zdroji. [1]

Cílem je analyzovat:

 • bibliografický popis jako takový
 • samotnou tvorbu dat
 • výměnu dat včetně výměnných protokolů

Model BIBFRAME

Model BIBFRAME je konceptuálním modelem definujícím čtyři entity: dílo, instance, autoritu a anotaci.Je popsáno jedenáct typů (podtříd) díla.

Jsou to následující typy:

 • tvůrčí dílo: zdroj reflektující konceptuální základ katalogizovaného zdroje. Je to abstraktní entita, která se podobá dílu a vyjádření z FRBR. Podtřídy jsou: zvukový dokument (audio) , kartografický zdroj, rukopis, hudebnina, soubor dat, smíšená data (více typů dat, která však nevyžadují software), video, multimédium, záznam pohybu (tedy grafický zapsaný, např. tanec), zaznamenaná hudba (taktéž graficky, nikoliv jako zvuk), obraz, text a trojrozměrný objekt.
 • instance: instance je individuální, hmotné provedení díla. Je popsáno deset typů (podtříd) instance. Jsou jimi: archiválie, sbírka, elektronický dokument, integrující zdroj, rukopis, monografie, vícesvazková monografie, tisk, seriál a daktyloskopický dokument. Podobá se provedení z FRBR.
 • autorita: autorita je zdroj reflektující klíčové autoritní koncepty, které mají definovaný vztah k dílu a instanci. Podobá se entitám 2. a 3. skupiny FRBR. Jsou popsány čtyři typy (podtřídy) autority: agent (ve smyslu osoby, instituce, rodiny, akce, organizace), místo, časový koncept, klasifikační entita a téma.
 • anotace: anotace doplňuje naše informace o jiných zdrojích. Je popsáno pět typů (podtříd) anotací: obálka (odkaz na obálku), informace o jednotkách (holdings), recenze, redukovaný text (abstrakt apod.), obsah (ve smyslu table of contents).

Vlastnosti entit

Každá z výše uvedených entit má následující vlastnosti:

 • autorizovaný přístupový bod: je kontrolovaný řetězec znaků sloužící k identifikaci, např. jedinečný název nebo jedinečný název a jméno
 • identifikátor: identifikátor je řetězec znaků jednoznačně identifikující entitu, např. URI, ISBN
 • návěští: textový řetězec vyjadřující hodnotu vlastnosti
 • vztah: jedná se o jakýkoliv vztah mezi zdroji (URL - Univerzální lokátor zdroje)

Kromě těchto společných vlastností jsou dále definovány vlastnosti konkrétních entit.

Formát BIBFRAME v praxi

Formát BIBFRAME začal být testován, a to převážně v amerických knihovnách. Podle seznamu uveřejněného Iniciativou bibliografického rámce byly testujícími knihovnami: Britská knihovna, Německá národní knihovna, Knihovna Univerzity George Washingtona, Národní lékařská knihovna (USA), OCLC, Princetonská knihovna a Kongresová knihovna. Výsledkem bylo vytvoření Slovníku BIBFRAME (BIBFRAME Vocabulary), který je ještě stále zpřesňován, a konverze několika milionů dat ve formátu BIBFRAME.

Na webových stránkách Kongresové knihovny ve Washingtonu jsou volně přístupné veškeré potřebné materiály a aplikace pro konverzi dat, které mohou knihovny pro svou práci používat. V roce 2015 byl Kongresovou knihovnou ohlášen i BIBFRAME Editor (dostupný tamtéž), editor určený pro katalogizaci přímo do struktury BIBFRAME. V editoru jsou připraveny šablony pro zpracování v souladu s pravidly RDA monografií, hudebnin, seriálů, kartografických dokumentů, BluRayDVD a Audio CD. U těchto kategorií je vždy na výběr mezi instancí nebo dílem.

V tuto chvíli některé americké knihovny již nechávají celé své katalogy konvertovat do podoby propojených dat, a to komerčně firmou Zepheira, která se na vývoji formátu BIBFRAME podílela. V současnosti konverzí prochází přes tři miliony bibliografických záznamů Knihoven Univerzity v Bostonu (Boston University Libraries) nebo knihovny University v Manitobě (University of Manitoba). Program pro konverzi z formátu MARC/XML je však na webu přístupný taktéž, a to volně.

V Evropě patří mezi pionýry v této oblasti Německá národní knihovna, která své bibliografické záznamy poskytuje i v souladu se standardem RDF od roku 2010. Přestože knihovna používá vlastní publikační model založený na rozšíření modelu Schema.org, hlásí se i k BIBFRAME. [2]

Odkazy

Reference

 1. ŠIMEČEK, Jan. Porovnání katalogizačních informačních systémů Clavius a Tritius. České Budějovice: Jihočeská univerzita vČeských Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky, 2014. 65 s. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xvt2x/Studie_FRBR.pdf
 2. RÖSSLEROVÁ, Klára. Výměnné formáty bibliografických dat: jejich proměna v současnosti. Knihovna: knihovnická revue. 2016, 27(1), 43–60. ISSN 1801-3252. [cit. 2020-05-25] Dostupné z: https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2016-1/recenzovane-prispevky/vymenne-formaty-bibliografickych-dat-jejich-promena-v-soucasnosti

Doporučená literatura

Související články

Pojednejte o síti identifikátorů bibliografických a autoritních informačních entit v aplikaci modelu FRBR

Klíčová slova

FRBR, konceptuální model FRBR, BIBFRAME, entity