Porovnání konceptuálního modelu FRBR a konceptuálního modelu BIBFRAME se zaměřením na definované entity: Porovnání verzí

Řádek 23: Řádek 23:
  
 
'''Každá z výše uvedených entit má následující vlastnosti:'''
 
'''Každá z výše uvedených entit má následující vlastnosti:'''
* autorizovaný přístupový bod: je kontrolovaný řetězec znaků sloužící k identifikaci, např. jedinečný název nebo jedinečný název a jméno  
+
*'''autorizovaný přístupový bod:''' je kontrolovaný řetězec znaků sloužící k identifikaci, např. jedinečný název nebo jedinečný název a jméno  
* identifikátor: identifikátor je řetězec znaků jednoznačně identifikující entitu, např. [[URI]], [[ISBN]]
+
*'''identifikátor:''' identifikátor je řetězec znaků jednoznačně identifikující entitu, např. [[URI]], [[ISBN]]
* návěští: textový řetězec vyjadřující hodnotu vlastnosti
+
*'''návěští:''' textový řetězec vyjadřující hodnotu vlastnosti
* vztah: jedná se o jakýkoliv vztah mezi zdroji ([[URL]] - Univerzální lokátor zdroje)
+
*'''vztah:''' jedná se o jakýkoliv vztah mezi zdroji ([[URL]] - Univerzální lokátor zdroje)
 
Kromě těchto společných vlastností jsou dále definovány vlastnosti konkrétních entit.
 
Kromě těchto společných vlastností jsou dále definovány vlastnosti konkrétních entit.
  

Verze z 25. 5. 2020, 15:18

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Vznik

V květnu roku 2011 Kongresová knihovna oficiálně ohlásila vznik Iniciativy bibliografického rámce (Bibliographic Framework Initiative). Cílem analýzy je následně nahradit formáty typu MARC MARC Bibliografickým rámcem.

Cílem je analyzovat:

 • bibliografický popis jako takový
 • samotnou tvorbu dat
 • výměnu dat včetně výměnných protokolů

Model BIBFRAME

Model BIBFRAME je konceptuálním modelem definujícím čtyři entity: dílo, instance, autoritu a anotaci. dílo – Dílo je zde definováno zdroj reflektující konceptuální základ katalogizovaného zdroje.

Je popsáno jedenáct typů (podtříd) díla. Jsou to následující typy:

Zvukový dokument (audio), kartografický dokument, soubor dat, smíšená data (více typů dat, která však nevyžadují software), video, multimédium, záznam pohybu (tedy grafický zapsaný, např. tanec), zaznamenaná hudba (taktéž graficky, nikoliv jako zvuk), obraz, text a trojrozměrný objekt.

 • instance: instance je individuální, hmotné provedení díla. Je popsáno deset typů (podtříd) instance. Jsou jimi: archiválie, sbírka, elektronický dokument, integrující zdroj, rukopis, monografie, vícesvazková monografie, tisk, seriál a daktyloskopický dokument.
 • autorita: autorita je zdroj reflektující klíčové autoritní koncepty, které mají definovaný vztah k dílu a instanci. Jsou popsány čtyři typy (podtřídy) autority: agent (ve smyslu osoby, instituce apod.), místo, čas a téma.
 • anotace: anotace doplňuje naše informace o jiných zdrojích. Je popsáno pět typů (podtříd) anotací: obálka (odkaz na obálku), informace o jednotkách (holdings), recenze, redukovaný text (abstrakt apod.), obsah (ve smyslu table of contents).

Vlastnosti entit

Každá z výše uvedených entit má následující vlastnosti:

 • autorizovaný přístupový bod: je kontrolovaný řetězec znaků sloužící k identifikaci, např. jedinečný název nebo jedinečný název a jméno
 • identifikátor: identifikátor je řetězec znaků jednoznačně identifikující entitu, např. URI, ISBN
 • návěští: textový řetězec vyjadřující hodnotu vlastnosti
 • vztah: jedná se o jakýkoliv vztah mezi zdroji (URL - Univerzální lokátor zdroje)

Kromě těchto společných vlastností jsou dále definovány vlastnosti konkrétních entit.

Formát BIBFRAME v praxi

Formát BIBFRAME začal být testován, a to převážně v amerických knihovnách. Podle seznamu uveřejněného Iniciativou bibliografického rámce byly testujícími knihovnami: Britská knihovna, Německá národní knihovna, Knihovna Univerzity George Washingtona, Národní lékařská knihovna (USA), OCLC, Princetonská knihovna a Kongresová knihovna. Výsledkem bylo vytvoření Slovníku BIBFRAME (BIBFRAME Vocabulary), který je ještě stále zpřesňován, a konverze několika milionů dat ve formátu BIBFRAME.

Na webových stránkách Kongresové knihovny ve Washingtonu jsou volně přístupné veškeré potřebné materiály a aplikace pro konverzi dat, které mohou knihovny pro svou práci používat. V roce 2015 byl Kongresovou knihovnou ohlášen i BIBFRAME Editor (dostupný tamtéž), editor určený pro katalogizaci přímo do struktury BIBFRAME. V editoru jsou připraveny šablony pro zpracování v souladu s pravidly RDA monografií, hudebnin, seriálů, kartografických dokumentů, BluRayDVD a Audio CD. U těchto kategorií je vždy na výběr mezi instancí nebo dílem.

V tuto chvíli některé americké knihovny již nechávají celé své katalogy konvertovat do podoby propojených dat, a to komerčně firmou Zepheira, která se na vývoji formátu BIBFRAME podílela. V současnosti konverzí prochází přes tři miliony bibliografických záznamů Knihoven Univerzity v Bostonu (Boston University Libraries) nebo knihovny University v Manitobě (University of Manitoba). Program pro konverzi z formátu MARC/XML je však na webu přístupný taktéž, a to volně.

V Evropě patří mezi pionýry v této oblasti Německá národní knihovna, která své bibliografické záznamy poskytuje i v souladu se standardem RDF od roku 2010. Přestože knihovna používá vlastní publikační model založený na rozšíření modelu Schema.org, hlásí se i k BIBFRAME. [1]

Odkazy

Reference

 1. RÖSSLEROVÁ, Klára. Výměnné formáty bibliografických dat: jejich proměna v současnosti. Knihovna: knihovnická revue. 2016, 27(1), 43–60. ISSN 1801-3252. [cit. 2020-05-25] Dostupné z: https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2016-1/recenzovane-prispevky/vymenne-formaty-bibliografickych-dat-jejich-promena-v-soucasnosti

Doporučená literatura

Související články

Pojednejte o síti identifikátorů bibliografických a autoritních informačních entit v aplikaci modelu FRBR

Klíčová slova

FRBR, konceptuální model FRBR, BIBFRAME, entity