Portál:Filosofie logiky: Porovnání verzí

 
Řádek 11: Řádek 11:
 
* [[Vyplývání]]
 
* [[Vyplývání]]
 
* [[Možné světy]]
 
* [[Možné světy]]
* [[Neklasické logiky]]
+
* [[Problémy klasické logiky]]
  
 
<br /><div class="otherHeadBox" style="background-color: #c0c0c0;"><center>'''Doporučená literatura'''</center></div><br />
 
<br /><div class="otherHeadBox" style="background-color: #c0c0c0;"><center>'''Doporučená literatura'''</center></div><br />

Aktuální verze z 7. 1. 2015, 08:24

Filosofie logikyDoporučená literatura


 • HAACK Susan. Philosophy of Logics. Cambridge University Press, 1978.
 • KOLÁŘ Petr. Argumenty filosofické logiky. Filosofia, Praha, 1999.
 • READ Stephen. Thinking about Logic - An Introduction to the Philosophy of Logic. Oxford University Press, New York, 1995.
 • TUGENDHAT Ernst, WOLF Ursula. Logicko-sémantická propedeutika. Přeložila POKORNÝ Martin. Rezek, Praha, 1997.


Další vhodná literatura


 • AARON R. I. The theory of universals. Clarendon Press, Oxford, 1952.
 • Analytická filosofie - první čítanka. Uspořádal FIALA J.,O. P. S. Plzeň, 2. vydání, 2006.
 • Analytická filosofie - druhá čítanka. Uspořádal FIALA J.,O. P. S. Plzeň, 2000.
 • Aristotelés. O vyjadřování: Organon II. Přeložil KŘÍŽ Antonín, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1959.
 • BOLZANO Bernard. Wissenschaftslehre. Sulzbach, 1837.
 • Co je to analytický výrok?. Oikoymenh, Praha, 1995.
 • COFFA A. The Semantic Tradition from Kant to Carnap. Cambridge University Press, 1991.
 • ETCHEMENDY J. The Concept of Logial Consequence. Harvard University Press, 1990.
 • FREGE Gottlob. Die Grundlagen der Arithmetik. Breslau, 1884.
 • FREGE Gottlob. O smyslu a významu. Scientia et Philosophia, 1992.
 • GAHÉR F. Stoická sémantika a logika z pohladu intenzionálnej logiky. Stimul, Bratislava, 2000.
 • CHURCH A. Introduction to Mathematical Logic. Princeton University Press, 1956.
 • KIRKHAM R. L. Theories of Truth. MIT Press, Cambridge, 1992.
 • KOLÁŘ P. Pravda a fakt. Filosofia, Praha, 2002.
 • KRIPKE Saul. Mning and Necessity. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
 • Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou. Uspořádal PEREGRIN Jaroslav, Filosofia, Praha, 2006.
 • MATERNA P. Svět pojmů a logika. Filosofia, Praha, 1995.
 • PEREGRIN Jaroslav. Logika a logiky. Academia, Praha, 1994.
 • PEREGRIN Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Filosofia, Praha, 2005.
 • RESTALL G. Logic - An introduction. Routledge, London and New York, 2006.
 • RUSSELL Bertrand. On Denoting. London, 1956.
 • SVOBODA a kol. Logika a přirozený jazyk. Filosofia, Praha, 2010.
 • TARSKI A. O pojmu logického vyplývání. Svoboda, Praha, 1967.
 • TICHÝ P. O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice. Uspořádal PEREGRIN Jaroslav. Filosofia, Praha, 1996.
 • WITTGENSTEIN Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Přeložil FIALA J. Oikoymenh, Praha, 1993.