Portál:Informační studia a knihovnictví/Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací: Porovnání verzí

 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 9: Řádek 9:
  
 
* <big>Sociální komunikace</big>
 
* <big>Sociální komunikace</big>
** [[Sociální komunikace]] | [[Teoretický koncept sociální komunikace. Základní složky komunikačního procesu. Komunikační modely. Podrobný rozbor jednoho vybraného díla z oblasti sociální komunikace|Teoretický koncept sociální komunikace.]] | [[Řeč]] | [[Komunikační audit]] | [[Komunikační bariéry]] | [[Komunikační kanál]] | [[Komunikační klima organizace a komunikační audity]] | [[Syntaxe a sémantika komunikace]] | [[Komunikační šum]] | [[Shannon a weaver model]] | [[Lasswellův model]] | [[Zpětná vazba]] | [[Mezikulturní komunikace (Hofstede, Trompenaars, Bennet)]] | [[Interkulturní komunikace]] | [[Informační a komunikačních bariéry]] | [[Intrapersonální komunikace]] | [[Neverbální komunikace]] | [[Intrapersonální komunikace]] | [[Neverbální komunikace, její funkce a jednotlivé složky]] | [[Kinezika]] | [[Posturologie]] | [[Proxemika]] | [[Řeč]] | [[Intrapersonální komunikace]] | [[Mimika]] | [[Haptika]] | [[Komunikační proces na národní úrovni]] | [[Teoretické aspekty mezikulturní komunikace. Významné výzkumy a studie v této oblasti. Uplatnění výzkumů v dalších výzkumech a praxi.|Teoretické aspekty mezikulturní komunikace]] | [[Interní a externí komunikace v organizaci. Specifika marketingové komunikace. Komunikační audit, cíle, prostředky a metody.]]
+
** [[Sociální komunikace]] | [[Pojednejte o teoretickém úvodu do sociální komunikace, popište základní složky komunikačního procesu]] | [[Komunikační audit]] | [[Komunikační bariéry]] | [[Komunikační kanál]] | [[Komunikační klima organizace a komunikační audity]] | [[Syntaxe a sémantika komunikace]] | [[Komunikační šum]] | [[Shannon a weaver model]] | [[Lasswellův model]] | [[Zpětná vazba]] | [[Mezikulturní komunikace (Hofstede, Trompenaars, Bennet)]] | [[Interkulturní komunikace]] | [[Informační a komunikačních bariéry]] | [[Intrapersonální komunikace]] | [[Neverbální komunikace]] | [[Intrapersonální komunikace]] | [[Neverbální komunikace, její funkce a jednotlivé složky]] | [[Kinezika]] | [[Posturologie]] | [[Proxemika]] | [[Řeč]] | [[Intrapersonální komunikace]] | [[Mimika]] | [[Haptika]] | [[Komunikační proces na národní úrovni]] |  
  
 
* <big>Projektové řízení</big>
 
* <big>Projektové řízení</big>

Aktuální verze z 5. 9. 2020, 17:11

Odborný text | Vědecká data |