Portál:Informační studia a knihovnictví/Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací: Porovnání verzí

 
Řádek 13: Řádek 13:
  
 
* <big>Projektové řízení</big>
 
* <big>Projektové řízení</big>
** [[Project Control Book – obsah a smysl]] | [[Proces řízení projektových rizik]] | [[Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází|Životní cyklus projektu]] | [[Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje|Agilní metody projektování]] | [[Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl|Metodiky projektového managementu]] | [[Pracovní rozklad činností (WBS). Principy tvorby, smysl a návaznosti na další části plánu projektu. Řízení změn|Pracovní rozklad činností (WBS)]] | [[Iniciační fáze projektu, obsah, smysl a odlišnost proti fázi plánování. Business case, RFI a RFP]] | [[Odhady pracností. Metody, postupy a úskalí]] | [[Pojednejte o časovém plánu projektu a základních principech jeho tvorby|Časový plán projektu a základní principy jeho tvorby]] | [[Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu]] | [[Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK. Základní popis obsahu a smyslu jednotlivých fází|Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK.]] | [[Znalostní oblasti PMBoK]] | [[Řízení lidských zdrojů na projektech, OBS]] | [[
+
** [[Project Control Book – obsah a smysl]] | [[Proces řízení projektových rizik]] | [[Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází|Životní cyklus projektu]] | [[Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje|Agilní metody projektování]] | [[Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl|Metodiky projektového managementu]] | [[Pracovní rozklad činností (WBS). Principy tvorby, smysl a návaznosti na další části plánu projektu. Řízení změn|Pracovní rozklad činností (WBS)]] | [[Iniciační fáze projektu, obsah, smysl a odlišnost proti fázi plánování. Business case, RFI a RFP]] | [[Odhady pracností. Metody, postupy a úskalí]] | [[Pojednejte o časovém plánu projektu a základních principech jeho tvorby|Časový plán projektu a základní principy jeho tvorby]] | [[Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu]] | [[Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK. Základní popis obsahu a smyslu jednotlivých fází|Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK.]] | [[Znalostní oblasti PMBoK]] | [[Řízení lidských zdrojů na projektech, OBS]]
  
 
* <big>Lektorské a prezentační dovednosti</big>
 
* <big>Lektorské a prezentační dovednosti</big>

Aktuální verze z 25. 2. 2021, 10:35