Portál:Informační studia a knihovnictví/Vydavatelství, nakladatelství, legislativa

Verze z 19. 4. 2014, 10:16, kterou vytvořil Alexandra.Riva (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: <!-- Portál: Vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky --> {{Portál}} * Hromadné sdělovací prostředky * [[Tisk, elektronické publikování, vy…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)