Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí

(nová podstránka - projekt)
 
 
(Není zobrazeno 368 mezilehlých verzí od 94 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
# Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací
+
'''→ [[Portál:Projekty|Projekty]]'''
## Knihovnictví a informační věda jako oblast
+
== Státnicové otázky ==
## Informační teorie a teorie knihovnictví
+
{| class="wikitable sortable" width="100%"
## Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory
+
|-
# Information use and sociology of information.
+
! Akademický rok !! Heslo !! Student !! Známka
## Použití a vliv informací
+
|-
## Bibliometrické metody
+
 
## Informace a společnost
+
|| ||  [[Východiska informační vědy a teorie informace ]] || Petra Kubálková ||
## Informační společnost
+
|-
## Informační ekonomika
+
|| ||  [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]] ([[Informační etika]], [[Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)]]) || Jan Vlnas ||
## informační politika
+
|-
## rozšiřování informací
+
|| ||  [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace ]] || || 
## Analýza informačních potřeb, analýza informačních požadavků
+
|-
## Uživatelská rozhraní a použitelnost
+
|| ||  [[Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR  ]] || ||
# Uživatelé, gramostnost a čtení
+
|-
## Uživatelské studie
+
|| ||  [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití  ]] || Kristýna Fridrichová ||
## Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny
+
|-
## příprava uživatelů , podpora , aktivity , vzdělávání
+
|| ||  [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy  ]] ||Anna Pačesová ||
## Gramotnost
+
|-
## čtení a vyprávění příběhů
+
|| ||  [[Právo a internet  ]] ||Zuzana Sommerová ||
# Knihovny jako fyzické sbírky
+
|-
## světové knihovny
+
|| ||  [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy ]] || Naďa Buchtová ||
## národní knihovny
+
|-
## veřejné knihovny
+
|| ||  [[HCI ]] || ||
## akademické knihovny
+
|-
## školní knihovny
+
|}
## knihovny státní správy
+
 
## soukromé knihovny
+
 
## odborné knihovny
+
 
## vědecké knihovny
+
=== informační technologie, knihovnické technologie ===
## technické knihovny
+
{| class="wikitable sortable" width="100%"
## lékařské knihovny
+
|-
## archivy
+
!  Heslo !! Student
## muzea
+
|-
# vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky
+
||  [[Čtyři aspekty informace (Buckland)]]|| Markéta Hirschová
## hromadné sdělovací prostředky
+
|-
## tisk, elektronické publikování, vysílání
+
||  [[Muzejní knihovny]]|| Alena Bezoušková
## knižní prodej
+
|-
## Duševní vlastnictví : autorská práva , vlastnictví , copyright,
+
||  [[Veřejné knihovny]]|| Alena Bezoušková
copyleft
+
|-
## Intelektuální svoboda
+
||  [[Lékařské knihovny]]|| Petra Švarcová
## cenzura
+
|-
# management
+
||  [[Počítačový virus]]|| Lenka Hřebejková
## spolupráce
+
|-
## marketing
+
||  [[Sémantika a syntaxe informace]] || Markéta Hirschová
## finance
+
|-
## public relations
+
||  [[Hierarchie Data → Informace → Znalost]]|| Blanka Smejkalová
## personální management
+
|-
## financování
+
||  [[Dvojtečkové třídění]]|| Alena Bezoušková
## místní státní správ
+
|-
## reorganizace
+
||  [[Syntaxe a sémantika komunikace]]|| Lucie Chroustová
## nečleněné autority
+
|-
# průmysl, povolání, vzdělání
+
||  [[Entropie v pojetí informační vědy]]|| Adéla Vandělíková
## informační průmysl
+
|-
## softwarový průmysl
+
||  [[Shannonovo chápání informace]]|| Markéta Hirschová
## počítačový a telekomunikační průmysl
+
|-
## organizace
+
||  [[Databáze EBSCOhost]]|| Václav Trunec
## zaměstanci
+
|-
## biografie
+
||  [[Databáze ProQuest]]|| Václav Trunec
## hlediska vzdělávacího plánu
+
|-
## vzdělání
+
||  [[Přístupy k informační vědě]]|| Blanka Smejkalová
## školení
+
|-
# Informační zdroje, podpora, kanály
+
 
## časopisy, noviny
+
||  [[LIS - Library and Information Science]]|| Vitaly Minko
## šedá literatura
+
|-
## archivní materiály
+
||  [[Historie informační vědy]]|| Marie Odehnalová
## vzácné knihy a rukopisy
+
|-
## tištěné zdroje
+
||  [[Výzkumné metody]]|| Kamila Jenčová
## mikrofiše
+
|-
## netištěné zdroje
+
||  [[Informační cyklus]]|| Dana Kubátová
## audiovizuální zdroje, multimediální zdroje
+
|-
## elektronické média
+
||  [[Informační fond]]||Dana Kubátová
## cd-rom
+
|-
## online zdroje
+
||  [[Informace]]||Dana Kubátová
## databáze a databázové sítě
+
|-
## opac
+
||  [[Typy výzkumu v informační vědě]]|| Kamila Jenčová
## elektronické časopisy
+
|-
## elektronické knihy
+
||  [[Operační výzkum]]|| Vitaly Minko
## elektronické zdroje
+
|-
## webové stránky
+
||  [[Bibliometrie]]|| Gabriela Modřanská
## portály
+
|-
## repozitáře
+
||  [[Informetrie]]|| Kristýna Berková
# Zpracování informací a informační servis
+
|-
## katalogizace, bibliografická kontrola
+
||  [[Bradfordův zákon]]|| Václav Trunec
## obsahová analýza
+
|-
## jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů
+
||  [[Lotkův zákon]]|| Alena Šonková
## reprezentace znalostí
+
|-
## datové a a metadatové struktury
+
||  [[Zipfův zákon]]|| Hana Světelská
## přenos informací, protokoly, formáty, techniky
+
|-
## prezentace informací: hypertext, hypermedi
+
||  [[Webometrie]]|| Jan Dobiášovský
## filtrování
+
|-
## referenční práce
+
||  [[Scientometrie]]|| Dana Kubátová
## návrh, vývoj, implementace a údržba
+
|-
# Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích
+
||  [[Kyberkultura]]|| Marie Odehnalová
## akvizice
+
|-
## výběry
+
||  [[Povrchový a hluboký web]]|| Michaela Málková
## revize
+
|-
## evidence
+
||  [[Informační požadavek ]]||Gabriela Modřanská
## ochrana papíru
+
|-
## digitalizace
+
||  [[Informační chování |editace Informační chování - Informační chování obecně]]|| Kamila Jenčová
## ochrana digitálních dokumentů
+
|-
## výpůjčky
+
||  [[Shannonův a Weaverův model]]|| Lucie Chroustová
## dodávání dokumentů
+
|-
## meziknihovní výpůjční služby
+
||  [[Informační gramotnost]]|| - Kamila Jenčová
## výstavba knihoven
+
|-
## Centrum informačních zdrojů
+
||  [[Knihovny a informační instituce]]|| Michaela Málková
## knihovny, archivy a muzejní budovy
+
|-
## nábytek
+
||  [[Kyberprostor]]|| Petra Martincová
# vozidla
+
|-
## architektura
+
||  [[Sociální sítě]]|| Petra Martincová
## plánování, design, stěhování
+
|-
## bezpečnost, ochrana
+
||  [[Cenzura internetu]]|| Zuzana Fišerová
## Plánování pro případ katastrof a pohrom
+
|-
# informační technologie, knihovnické technologie
+
||  [[Digital divide - digitální propast]]|| Markéta Hirschová
## telekomunikace
+
|-
## počítačová síť - internet, včetně www
+
||  [[e-government]]|| Lenka Hřebejková
## počítače
+
|-
## scanery
+
||  [[e-health]]|| Denisa Rainová
## digitální fotoaparáty
+
|-
## kopírovací stroje
+
||  [[e-learning]]|| Lenka Hřebejková
## počítačová a síťová bezpečnost
+
|-
## ověřování a přístup
+
||  [[Malware|Editace hesla Software - heslo Malware]]|| Lenka Hřebejková
## software
+
|-
## softwarové metodologie a inženýrské postupy
+
||  [[informační průmysl/Architektura informačního průmyslu]]|| Lucie Chroustová
## automatizované zpracování jazyka
+
|-
## automatické vyhledávání textu
+
||  [[Vliv informačních technologií na distribuci moci]]|| Alena Šonková
## systém pro řízení databází
+
|-
## Objektově orientované systémy databází
+
||  [[Norbert Wiener]]|| Kristýna Berková
## Inteligentí prostředky, inteligentní agenti
+
|-
## knihovnické automatizované systémy, knihovnické software
+
||  [[Základní témata informační etiky]]|| Ema Juranová
## opac, veřejně přístupné katalogy
+
|-
## vyhledávače, vyhledávací nástroje
+
||  [[Kodexy informační etiky]]|| Ema Juranová
 +
|-
 +
||  [[Etika informačního specialisty]]|| Alena Šonková
 +
|-
 +
||  [[Příčiny informačního zahlcení]]|| Michaela Málková
 +
|-
 +
||  [[Růst světové internetové populace]]|| Ladislav Svatoš
 +
|-
 +
||  [[Moorův zákon]]|| Michal Studničný
 +
|-
 +
||  [[Důsledky informačního zahlcení]]|| Michal Studničný
 +
|-
 +
||  [[Povinný výtisk]]|| Ladislav Svatoš
 +
|-
 +
||  [[Historie kryptologie]]|| Kristýna Králová
 +
|-
 +
||  [[Algoritmy kryptologie]]|| Michaela Málková
 +
|-
 +
||  [[Asymetrická kryptologie]]|| Tereza Strnadová
 +
|-
 +
||  [[Moderní použití kryptologie]]|| Simona Kubisová
 +
|-
 +
||  [[Vládou ovládaná kryptologie]]|| Václav Trunec
 +
|-
 +
||  [[Zabezpečení dat]]|| Alžběta Kyslíková
 +
|-
 +
||  [[Bitcoin]]|| Alžběta Kyslíková
 +
|-
 +
||  [[Digitální stopa]]|| Tereza Strnadová
 +
|-
 +
||  [[Ohrožení dětí na internetu]]|| Ema Juranová
 +
|-
 +
||  [[Kyberšikana]]|| Zuzana Fišerová
 +
|-
 +
||  [[Grooming]]|| Miloslav Linc
 +
|-
 +
||  [[Útoky s využitím sociálního inženýrství]]|| Miloslav Linc
 +
|-
 +
||  [[Městská knihovna v Praze|Editace hesla Veřejné knihovny - pojem Městská knihovna v Praze]]|| Miloslav Linc
 +
|-
 +
|| [[Šest stupňů odloučení|Editace hesla sociální sítě - Šest stupňů odloučení]]|| Miloslav Linc
 +
|-
 +
||  [[Sexting]]|| Denisa Rainová
 +
|-
 +
||  [[Sexting| Editace - přidání právních úprav]]||Jan Dobiášovský
 +
|-
 +
||  [[Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie - Lutfija Drastilová|Human-computer Interaction  -editace]]|| Radka Planková
 +
|-
 +
||  [[Informační architektura]]|| Zuzana Fišerová
 +
|-
 +
||  [[Použitelnost - Marie Hálová|Použitelnost webu - editace]]|| Radka Planková
 +
|-
 +
||  [[Přístupnost webu]]|| Radka Planková
 +
|-
 +
||  [[Citační analýza]]|| Adéla Vandělíková
 +
|-
 +
||  [[Citační rejstřík]]|| Tereza Strnadová
 +
|-
 +
||  [[Thomson Reuters (WOS)]]|| Hana Světelská
 +
|-
 +
||  [[Scopus]]|| Petra Švarcová
 +
|-
 +
||  [[Scholar Google]]|| Kristýna Králová
 +
|-
 +
||  [[Impakt faktor]]|| Jan Dobiášovský
 +
|-
 +
||  [[S. R. Ranganathan]]|| Jitka Pšeničková
 +
|-
 +
||  [[H-index]]|| Alena Bezoušková
 +
|-
 +
||  [[Problémy citačních indexů]]|| Alena Šonková
 +
|-
 +
||  [[PageRank]]|| Denisa Rainová
 +
|-
 +
||  [[Hodnocení vědy v ČR]]|| Petra Švarcová
 +
|-
 +
||  [[Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací]]||Petra Švarcová 
 +
|-
 +
||  [[Identifikátor DOI]]|| Marie Frojdová
 +
|-
 +
||  [[Crowdsourcing]]|| Marie Frojdová
 +
|-
 +
||  [[Informační služby]]|| Gabriela Modřanská
 +
|-
 +
||  [[Editace hesla Informační průmysl - pojem Databázové centrum]]|| Blanka Smejkalová
 +
|-
 +
||  [[NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu]]|| Gabriela Modřanská
 +
|-
 +
||  [[Citační manažery]]|| Denisa Rainová
 +
|-
 +
||  [[Citace PRO]]|| Jitka Pšeničková
 +
|-
 +
||  [[Mezinárodní desetinné třídění]]||Marie Odehnalová
 +
|-
 +
||  [[Melville Dewey a jeho přínos knihovnictví]]||Marie Odehnalová
 +
|-
 +
||  [[Timothy Leary]]||Kristýna Berková
 +
|-
 +
||  [[Kybernetika]]||Kristýna Berková
 +
|-
 +
||  [[Kybernetika|Neurokybernetika a Biokybernetika - Přidání dvou podhesel]]||Ladislav Svatoš
 +
|-
 +
||  [[Kognitivní styl]]||Blanka Smejkalová
 +
|-
 +
||  [[Editace hesla Informační průmysl - Národní knihovna ČR]]||Blanka Smejkalová
 +
|-
 +
||  [[Virtuální realita]]||Petra Martincová
 +
|-
 +
||  [[Sociální média]]||Petra Martincová
 +
|-
 +
||  [[E-book]]||Jitka Pšeničková
 +
|-
 +
||[[E-book| Výhody a nevýhody - přidání celého hesla]]|| Ladislav Svatoš
 +
|-
 +
||  [[Cyberstalking]]||Ema Juranová
 +
|-
 +
||  [[Základní rozdělení kryptologie]]||Kristýna Králová
 +
|-
 +
||  [[Informační potřeba]]||Hana Světelská
 +
|-
 +
||  [[IP adresa]]||Pavel Smolek
 +
|-
 +
||  [[Hardware]]||Pavel Smolek
 +
|-
 +
||  [[Kyberpunk|Editace hesla Kyberkultura - pojem Kyberpunk]]||Simona Kubisová
 +
|-
 +
||  [[Hackerství]]||Simona Kubisová
 +
|-
 +
||  [[Umělá inteligence|Editace hesla Kyberpunk - pojem Umělá inteligence]]||Simona Kubisová
 +
|-
 +
||[[Základní pojmy v kryptologii]]||Kristýna Králová
 +
|-
 +
||  [[Národní digitální knihovna]]||Pavel Smolek
 +
|-
 +
||  [[Patent|Patenty]]||Zuzana Nejedlíková
 +
|-
 +
||  [[Dokument]]||Zuzana Nejedlíková
 +
|-
 +
||  [[Ochranné známky|Ochranná známka]]||Zuzana Nejedlíková
 +
|-
 +
||  [[PPC]]||Josef Klouda
 +
|-
 +
||  [[Facebook]]||Josef Klouda
 +
|-
 +
||  [[Internet]]||Josef Klouda
 +
|-
 +
||  [[Byte – jednotky informace]]||Josef Klouda
 +
|-
 +
||  [[www]]||Josef Klouda
 +
|-
 +
||  [[Počítačová síť - internet]]||Josef Klouda
 +
|-
 +
||  [[Competitive intelligence]]||Hana Světelská
 +
|-
 +
||  [[Metadata]]||Michal Studničný
 +
|-
 +
||  [[Steve Jobs]]||Michal Studničný
 +
|-
 +
||  [[Operační systém]]||Michal Studničný
 +
|-
 +
||  [[Embedded librarian]]||Denis Škopan
 +
|-
 +
||  [[Makerspaces]]||Denis Škopan
 +
|-
 +
||  [[Webinář]]||Denis Škopan
 +
|-
 +
||  [[Webcast]]||Denis Škopan
 +
|-
 +
||  [[Průmyslové vlastnictví]]||Zuzana Nejedlíková
 +
|-
 +
||  [[Bill Gates]]||Pavel Smolek
 +
|-
 +
||  [[Steganografie]]||Tereza Strnadová
 +
|-
 +
||  [[Embedded librarian| Embedded librarian - úprava praktického využití, přidání grafů]]||Jan Dobiášovský
 +
|-
 +
||  [[OCR]]||Zdeněk Lehocký
 +
|-
 +
||  [[WebArchiv]]||Zdeněk Lehocký
 +
|-
 +
||  [[SFX]]||Zdeněk Lehocký
 +
|-
 +
||  [[Elektronický podpis]]||Zdeněk Lehocký
 +
|-
 +
||  [[Certifikační autorita]]||Zdeněk Lehocký
 +
|-
 +
||  [[Selekční jazyky]]|| Zuzana Fišerová
 +
|-
 +
||  [[Elektronické čtečky knih]]|| Jitka Pšeničková
 +
|-
 +
||  [[Vannevar Bush]]||Tomáš Budín
 +
|-
 +
||  [[Automatizované zpracování jazyka]]||Tomáš Budín
 +
|-
 +
||  [[Design služeb]]|| Radka Planková
 +
|-
 +
||  [[Recenzní řízení]]|| Jiří Ludvíček
 +
|-
 +
||  [[Open Access]]|| Jiří Ludvíček
 +
|-
 +
||  [[Veřejný prostor]]|| Jiří Ludvíček
 +
|-
 +
||  [[Institucionální repozitář|Institucionální repozitář]]|| Jiří Ludvíček
 +
|-
 +
||  [[Operační systém|Aktualizace hesla Operační systém - doplnění]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 +
|-
 +
||  [[Unix|Rozšíření hesla Operační systém - Unix]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 +
|-
 +
||  [[Linux|Rozšíření hesla Operační systém - Linux]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 +
|-
 +
||  [[Mac OS|Rozšíření hesla Operační systém - Mac OS]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 +
|-
 +
||  [[Povrchový a hluboký web|Aktualizace hesla Povrchový a hluboký web - doplnění]]||Holdy-Kurth Mouyabi
 +
 
 +
|-
 +
||  [[CrossRef]]|| Marie Frojdová
 +
|-
 +
||  [[Wikipedia]]|| Marek Pitaš
 +
|-
 +
||  [[Jiří Cejpek]]|| Marek Pitaš
 +
|-
 +
||  [[Instagram]]|| Marek Pitaš
 +
|-
 +
||  [[Paul Otlet]]|| Marek Pitaš

Aktuální verze z 13. 9. 2015, 14:28

Projekty

Státnicové otázky

Akademický rok Heslo Student Známka
Východiska informační vědy a teorie informace Petra Kubálková
Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) Jan Vlnas
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití Kristýna Fridrichová
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy Anna Pačesová
Právo a internet Zuzana Sommerová
Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy Naďa Buchtová
HCI


informační technologie, knihovnické technologie

Heslo Student
Čtyři aspekty informace (Buckland) Markéta Hirschová
Muzejní knihovny Alena Bezoušková
Veřejné knihovny Alena Bezoušková
Lékařské knihovny Petra Švarcová
Počítačový virus Lenka Hřebejková
Sémantika a syntaxe informace Markéta Hirschová
Hierarchie Data → Informace → Znalost Blanka Smejkalová
Dvojtečkové třídění Alena Bezoušková
Syntaxe a sémantika komunikace Lucie Chroustová
Entropie v pojetí informační vědy Adéla Vandělíková
Shannonovo chápání informace Markéta Hirschová
Databáze EBSCOhost Václav Trunec
Databáze ProQuest Václav Trunec
Přístupy k informační vědě Blanka Smejkalová
LIS - Library and Information Science Vitaly Minko
Historie informační vědy Marie Odehnalová
Výzkumné metody Kamila Jenčová
Informační cyklus Dana Kubátová
Informační fond Dana Kubátová
Informace Dana Kubátová
Typy výzkumu v informační vědě Kamila Jenčová
Operační výzkum Vitaly Minko
Bibliometrie Gabriela Modřanská
Informetrie Kristýna Berková
Bradfordův zákon Václav Trunec
Lotkův zákon Alena Šonková
Zipfův zákon Hana Světelská
Webometrie Jan Dobiášovský
Scientometrie Dana Kubátová
Kyberkultura Marie Odehnalová
Povrchový a hluboký web Michaela Málková
Informační požadavek Gabriela Modřanská
editace Informační chování - Informační chování obecně Kamila Jenčová
Shannonův a Weaverův model Lucie Chroustová
Informační gramotnost - Kamila Jenčová
Knihovny a informační instituce Michaela Málková
Kyberprostor Petra Martincová
Sociální sítě Petra Martincová
Cenzura internetu Zuzana Fišerová
Digital divide - digitální propast Markéta Hirschová
e-government Lenka Hřebejková
e-health Denisa Rainová
e-learning Lenka Hřebejková
Editace hesla Software - heslo Malware Lenka Hřebejková
informační průmysl/Architektura informačního průmyslu Lucie Chroustová
Vliv informačních technologií na distribuci moci Alena Šonková
Norbert Wiener Kristýna Berková
Základní témata informační etiky Ema Juranová
Kodexy informační etiky Ema Juranová
Etika informačního specialisty Alena Šonková
Příčiny informačního zahlcení Michaela Málková
Růst světové internetové populace Ladislav Svatoš
Moorův zákon Michal Studničný
Důsledky informačního zahlcení Michal Studničný
Povinný výtisk Ladislav Svatoš
Historie kryptologie Kristýna Králová
Algoritmy kryptologie Michaela Málková
Asymetrická kryptologie Tereza Strnadová
Moderní použití kryptologie Simona Kubisová
Vládou ovládaná kryptologie Václav Trunec
Zabezpečení dat Alžběta Kyslíková
Bitcoin Alžběta Kyslíková
Digitální stopa Tereza Strnadová
Ohrožení dětí na internetu Ema Juranová
Kyberšikana Zuzana Fišerová
Grooming Miloslav Linc
Útoky s využitím sociálního inženýrství Miloslav Linc
Editace hesla Veřejné knihovny - pojem Městská knihovna v Praze Miloslav Linc
Editace hesla sociální sítě - Šest stupňů odloučení Miloslav Linc
Sexting Denisa Rainová
Editace - přidání právních úprav Jan Dobiášovský
Human-computer Interaction -editace Radka Planková
Informační architektura Zuzana Fišerová
Použitelnost webu - editace Radka Planková
Přístupnost webu Radka Planková
Citační analýza Adéla Vandělíková
Citační rejstřík Tereza Strnadová
Thomson Reuters (WOS) Hana Světelská
Scopus Petra Švarcová
Scholar Google Kristýna Králová
Impakt faktor Jan Dobiášovský
S. R. Ranganathan Jitka Pšeničková
H-index Alena Bezoušková
Problémy citačních indexů Alena Šonková
PageRank Denisa Rainová
Hodnocení vědy v ČR Petra Švarcová
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Petra Švarcová
Identifikátor DOI Marie Frojdová
Crowdsourcing Marie Frojdová
Informační služby Gabriela Modřanská
Editace hesla Informační průmysl - pojem Databázové centrum Blanka Smejkalová
NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu Gabriela Modřanská
Citační manažery Denisa Rainová
Citace PRO Jitka Pšeničková
Mezinárodní desetinné třídění Marie Odehnalová
Melville Dewey a jeho přínos knihovnictví Marie Odehnalová
Timothy Leary Kristýna Berková
Kybernetika Kristýna Berková
Neurokybernetika a Biokybernetika - Přidání dvou podhesel Ladislav Svatoš
Kognitivní styl Blanka Smejkalová
Editace hesla Informační průmysl - Národní knihovna ČR Blanka Smejkalová
Virtuální realita Petra Martincová
Sociální média Petra Martincová
E-book Jitka Pšeničková
Výhody a nevýhody - přidání celého hesla Ladislav Svatoš
Cyberstalking Ema Juranová
Základní rozdělení kryptologie Kristýna Králová
Informační potřeba Hana Světelská
IP adresa Pavel Smolek
Hardware Pavel Smolek
Editace hesla Kyberkultura - pojem Kyberpunk Simona Kubisová
Hackerství Simona Kubisová
Editace hesla Kyberpunk - pojem Umělá inteligence Simona Kubisová
Základní pojmy v kryptologii Kristýna Králová
Národní digitální knihovna Pavel Smolek
Patenty Zuzana Nejedlíková
Dokument Zuzana Nejedlíková
Ochranná známka Zuzana Nejedlíková
PPC Josef Klouda
Facebook Josef Klouda
Internet Josef Klouda
Byte – jednotky informace Josef Klouda
www Josef Klouda
Počítačová síť - internet Josef Klouda
Competitive intelligence Hana Světelská
Metadata Michal Studničný
Steve Jobs Michal Studničný
Operační systém Michal Studničný
Embedded librarian Denis Škopan
Makerspaces Denis Škopan
Webinář Denis Škopan
Webcast Denis Škopan
Průmyslové vlastnictví Zuzana Nejedlíková
Bill Gates Pavel Smolek
Steganografie Tereza Strnadová
Embedded librarian - úprava praktického využití, přidání grafů Jan Dobiášovský
OCR Zdeněk Lehocký
WebArchiv Zdeněk Lehocký
SFX Zdeněk Lehocký
Elektronický podpis Zdeněk Lehocký
Certifikační autorita Zdeněk Lehocký
Selekční jazyky Zuzana Fišerová
Elektronické čtečky knih Jitka Pšeničková
Vannevar Bush Tomáš Budín
Automatizované zpracování jazyka Tomáš Budín
Design služeb Radka Planková
Recenzní řízení Jiří Ludvíček
Open Access Jiří Ludvíček
Veřejný prostor Jiří Ludvíček
Institucionální repozitář Jiří Ludvíček
Aktualizace hesla Operační systém - doplnění Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Unix Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Linux Holdy-Kurth Mouyabi
Rozšíření hesla Operační systém - Mac OS Holdy-Kurth Mouyabi
Aktualizace hesla Povrchový a hluboký web - doplnění Holdy-Kurth Mouyabi
CrossRef Marie Frojdová
Wikipedia Marek Pitaš
Jiří Cejpek Marek Pitaš
Instagram Marek Pitaš
Paul Otlet Marek Pitaš